Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggeri Sagsbehandlingstid og gebyrer når du skal have behandlet en byggesag

Sagsbehandlingstid og gebyrer når du skal have behandlet en byggesag

Læs mere om, hvor længe det tager at behandle din byggeansøgning og om gebyrer for tilladelser efter Byggeloven

Køge Kommunes servicemål er, at alle får svar indenfor 7 dage. Et svar kan være i form af et kvitteringsbrev, hvor modtagelse af ansøgning/forespørgsel bekræftes samt oplysning om, hvem der er sagsbehandler på den aktuelle sag. Kvitteringsbrevet kan også indeholde oplysninger om, at ansøgningen er mangelfuld, og der derfor skal fremsendes supplerende materiale til sagen. 

Sagsbehandlingstider

Byggeaktiviteten i Køge Kommune er for tiden meget høj. I øjeblikket er den forventede byggesagsbehandlingstid ca. 10 uger, efter modtagelse af en fyldestgørende ansøgning.   

Kræver byggeriet tilladelse fra anden lovgivning, kan sagsbehandlingstiden være længere. Det kan for eksempel være, fordi byggeriet kræver dispensation fra lokalplan, ikke overholder byggeretten eller kræver en landzonetilladelse. Behandlingstiden kan også forlænges, hvis det viser sig, at sagen bliver mere omfattende end vi først har vurderet. Du vil i så fald blive kontaktet. 

Gebyrer for byggesagsbehandling  

Tiden for behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Byggeansøgninger faktureres efter medgået tid og opkræves i 2 rater, ved afgørelse og når bygningen endeligt kan tages i brug og byggesagen afsluttes. 

 

Gebyr for tilladelser efter Byggeloven, timepris:  

Eksempler på tilladelser efter Byggeloven, der kræves gebyr for:  
Byggetilladelser, nedrivningstilladelser, ændret anvendelse, fast konstruktioner, legepladser og tekniske anlæg der kræver en byggetilladelse.  

2023:

1006 kr. pr. time.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje