Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggeri Støj og støv fra bygge- og anlægsarbejder

Støj og støv fra bygge- og anlægsarbejder

Anmeld dit byggeprojekt i god tid. Der gælder en række miljøkrav for bygge- og anlægsarbejder, samt nedrivninger. Det er fx krav til arbejdstider, samt begrænsning af støv, støj og vibrationer fra arbejdet.

Alle bygge- og anlægsprojekter, herunder nedrivninger, skal anmeldes til Miljø og Affald mindst 2 uger i forvejen.

Ved afledning af byggegrubevand og grundvand skal du søge tilladelse hos Miljø og Affald mindst 4 uger i forvejen. 
 
Af hensyn til naboer, er der en række krav til udførelsen af bygge- og anlægsprojekter, som du skal være opmærksom på. Kravene fremgår af vores Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsakvititer i Køge Kommune. Forskriften er vedtaget af Klima- og Planudvalget.

Miljø og Affald kan efter behov meddele dispensation fra forskriften - mulighederne for dette kan du læse mere om i forskriften.

Naboorientering om støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder 

Naboer til et bygge- og anlægsarbejde skal informeres om arbejdets varighed og eventuelle gener, arbejdet kan medføre, herunder nedrivning. Bygge- og anlægsarbejder, som støver eller larmer, skal foregå indenfor almindelig arbejdstid. Du kan læse reglerne for bl.a. støjgrænser og arbejdstider i forskriften. Se desuden vores pjece om hvordan du som borger skal forholde dig, hvis du oplever støj og vibrationer/rystelser fra anlægsarbejder.

Hvad kan du gøre? 

Hvis du er generet af støj fra nedrivnings-, bygge- eller anlægsaktiviteter, prøv da først at henvende dig direkte til den, der giver anledning til genen, med en appel om at dæmpe aktiviteten. De fleste klagesager kan løses hurtigst – eller helt undgås – hvis parterne selv kan snakke om problemet. 

Hjælper det ikke at tale med modparten og er problemet stadig væsentligt, er det vigtigt, at du udfylder klageskemaet for miljøforhold, som findes på denne side. Mail det efterfølgende til Miljø og Affald på miljoe@koege.dk. Det giver os den bedste mulighed for at vurdere sagen, samt at træffe en afgørelse indenfor kortest mulig tid.  

Regler for motorkøretøjers tomgangskørsel (tomgangsregulativ) 

I Køge Kommune er der vedtaget et Tomgangsregulativ hvori reglerne for motorkøretøjers tomgangskørsel er fastsat.
Hvis du oplever gener fra bilisters tomgangskørsel skal du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48 eller 114.
Overtrædelse af regulativet behandles som en politisag og straffes med bøde.

Er du generet af lugt, støj eller støv i øvrigt 

Hvis du oplever væsentlige gener med lugt, støj eller støv i øvrigt, kan du læse mere på siden Er du generet af støj og lugt.

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje