Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand A- og B-boringer

A- og B-boringer

Hvad er en A- og en B-boring og hvordan ansøger man omkring om etablering af en boring

Det følger af boringsbekendtgørelsen, at boringer kategoriseres som enten en A-boring eller en B-boring. De tekniske krav til udførelse af A- og B-boringer er ens.  Opdelingen har bl.a. betydning for, om der skal søges tilladelse, eller om boringerne blot skal anmeldes.

Opdelingen i A- og B-boringer er blandt andet betinget af, om boringerne er permanente eller midlertidige, herunder om der i boringerne efterlades installationer. Som udgangspunkt omfatter 
A-boringer alle boringer, som er udbygget med filter- eller forerør eller andre installationer, for hvilke der skal søges tilladelse hos kommunen. B-boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filter- eller forerør eller andre installationer, som ikke kræver tilladelse.

Bekendtgørelsens opdeling er vist i nedenstående boks:

I Køge Kommune kan en boring med efterladt installationer, men med en klar sløjfningsplan indenfor 2 år, sendt med anmeldelsen af boring, blive betragtet som en B-boring og kræver ingen tilladelse for etablering. 

Hvis der er tvivl angående etableringen af en ny boring er indenunder kategorien; en A- eller B-boring, kan du/I altid skrive til mailen: Grundvand@koege.dk

Midlertidig grundvandssænkninger kan både være under kategorien A- og B-boringer. For at en boring, med formål at være en midlertidig grundvandssænkningsboring, kan betragtes som en B-boring, skal følgende krav være opfyldt:

  • der oppumpes mindre end 100.000 m3/år
  • varigheden er mindre end 2 år
  • der oppumpes mere end 300 m væk fra et vandforsyningsanlæg.  

Hvis disse krav ikke er opfyldt, så betragtes boringen for at være en A-boring og dermed skal en anøsgning sendes ind til kommunen. Hvis boringer overholder disse krav betragtes boringen som en B-boring og skal blot anmeldes til kommunen. Både ansøgningen og anmeldelsen skal ske til mailen Grundvand@koege.dk.

 

Hvis der ikke angives geo-referencepunkt (koordinater til boringens placering på et kort) for den enkelte boring, skal ansøgningen vedlægges en skitse, hvoraf hver borings placering med angivelse af nummer tydeligt fremgår. Sagsbehandlingen kan ikke igangsættes uden en klar angivelse af hver enkelt borings placering.

Der kan være tilfælde, hvor en boring er udført som kategori B-boring, men hvor der efterfølgende opstår et ønske om at opretholde boringen til overvågning af grundvandet. Dette kan kun ske hvis kommunen meddeler tilladelse hertil efter reglerne for en A-boringer. Hvis ønsket opstår skal en ansøgning sendes ind til os på mailen Grundvand@koege.dk.

Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje