Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand Højtstående grundvand

Højtstående grundvand

Terrænnært grundvand er grundvand, der stiger helt op til overfladen. Stigningen i grundvandet skyldes, at kloakker tætnes, mindre indvinding af drikkevand, lokal regnvandshåndtering og klimaforandringer. 

Hvad kan du gøre?

Løsningerne, som vi har i dag til afhjælpning af vandproblemerne, er utilstrækkelige og koster mange penge.

Ifølge lovgivningen er det den enkelte grundejer, der har ansvaret for at forhindre terrænnært grundvand i at skade sin ejendom. Kommuner og forsyninger har et ikke lovmæssigt ansvar for at løse problemet.

Generne ved et højt grundvandssspejl kan i nogle tilfælde udbedres med et omfangsdræn rundt omkring huset. I andre tilfælde er det nødvendigt at pumpe grundvandet væk med en grundvandspumpe. Dog sørge for at snakke med os i kommunen på enten ved mail på spildevand@koege.dk eller ring på nummeret 56 67 24 79, da det kan være ulovligt at pumpe grundvand direkte i kloak (uden at betale spildevandsafgift).
Sænker man grundvandet med grundvandspumpe kan det medføre sætningsskader på bygninger, hvis jorden synker sammen som følge af dræningen. En permanent eller midlertidig grundvandssænkning med grundvandspumpe skal forbi kommunen først, da der er anmeldelsespligt. Det kan gøres enten ved mail på Grundvand@koege.dk eller ring på nummeret 56 67 24 78.

 

(Banan - Noget omkring spildevandsplanen og seperatekloakering samt link til spildevandsplan)

Mere information

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand (fri for vand i alle mellemrum i jorden), og vandet har mulighed for at sive ned igennem jorden. Grundvandsspejlet kan sagtens ligge meget højere end de store grundvandsbassiner ned i jorden. Nogle steder ligger grundvandspejlet tæt på jordoverfladen, hvilket er problematisk og giver højtstående grundvand.

Det sandsynlige scenarie med ændret klima og mere fremtidigt nedbør vil grundvandsspejlet hæves, hvilket fører til, at områder vil blive omdannet til vådområde.

Undersøgelser viser, at grundvandet mange steder allerede er steget med ca. en halv meter de seneste fire-fem år. Nogle klimamodeller over fremtidens klima viser, at grundvandet kan stige med op til fem meter nogle steder. Det vil føre til markante ændringer både for landbrug og boligejere. Et meget højt grundvandsspejl vil modvirke nedsivning af regnvand og medføre større oversvømmelser ifbm skybrud og vandløbsstigninger. Effekten af grundvandsstigninger kan blive langt større end effekten af, at vandet i havet stiger i takt med, at klimaet ændrer sig.

Jord og Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside