Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Vigtig information til bygherre og kloakmester

Vigtig information til bygherre og kloakmester

Denne side skal videregives til kloakmester, således at kloakmester er bekendt med Køge Kommunes krav til arbejdet og dokumentation for korrekt separatkloakering, når der gives tilbud på opgaven. 

Køge Kommune stiller følgende krav til kloakarbejde og kloakmester

 • Kloakmester skal være autoriseret. 
 • Når kloakmester påtager sig opgaven, skal han kortlægge ejendommens nuværende kloakforhold. 
 • Kloakmester skal fremsende anmeldelse og kloakprojekt til Køge Kommune, inden han påbegynder kloakarbejdet. 
 • Kloakmester skal fremsende færdigmelding og ”som udført” kloaktegning til Køge Kommune, når arbejdet er udført. 
 • Send gerne pr. e-mail til spildevand@koege.dk Angiv adresse i emnefelt og påfør evt. ejer til orientering. 

Køge Kommune stiller følgende krav til dokumentation i forbindelse med separatkloakering (skal fremgå af kloaktegningen)

 • Kloaktegning skal vise hele ejendommens kloaksystem – både spildevand og regnvand. Det skal være tydeligt angivet, hvad der er regnvand (stiplet/blå streg) og spildevand (fuld streg/rød).  
 • Den skal vise ny og eksisterende kloak. Kloakmester kan evt. vise med entreprisegrænser, hvad han har udført. 
 • Den skal vise tilslutning og placering af skelbrønde/stik til regnvand og spildevand. Skelbrønde/stik der ikke er i brug, skal afproppes. 
 • Ledningsmaterialer og dimensioner (Bt, PP, PVC) skal fremgå.  
 • Angiv hvad der er tagbrønde, køkkenvask, gulvafløb, wc mv. 
 • Angiv retning (nordpil) eller veje og skel. 
 • Gamle installationer som køkken/fedtbrønde og evt. gamle bundfældningstanke skal sløjfes. 
 • Faskiner, regnbede mv. skal angives. 
 • Det skal fremgå, om det er ”kloakprojekt” (ved anmeldelse) eller ”som udført” (ved færdigmelding) 
 • Ejendommens adresse skal fremgå. 
 • Kloakmesters stempel/kontaktoplysninger og/eller underskrift, CVR.nr samt en dato skal fremgå. 

OBS! Køge Kommune stiller krav om, at spildevandsledninger skal være tætte. Kravet gælder alle udvendige ledninger fra sokkel og frem til tilslutning

 • Spildevandsystemet skal være tæt således, at der ikke sker indsivning af uvedkommende vand (f.eks. grundvand) til kloaksystemet. Ligesom der heller ikke må ske udsivning af spildevand. 
 • Det er ikke et krav, at der lægges nye ledninger til spildevand, men det anbefales, hvis det eksisterende system er ældre. 
 • Hvis eksisterende kloaksystem genbruges til at være det fremtidige spildevandssystem, så skal kloakmester redegøre for ledningsmaterialer, tæthed og funktionalitet. Dokumentation er en tæthedskontrol eller en certificeret tv-inspektion (DTVK), som sendes til Køge Kommune. 

Lovhjemmel

 • LBK nr. 5 af 3. januar 2023 med senere ændringer, Miljøbeskyttelseslovens §28 og §65, stk. 1 og 2.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje