Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Lejeboliger og botilbud Boligsocial Helhedsplan - Køge

Boligsocial Helhedsplan - Køge

Vi arbejder for at gøre boligområderne Søparken, Hastrupparken, Ellemarken og Karlemoseparken til endnu bedre steder at bo og leve.

Den Boligsociale Helhedsplan - Køge arbejder for at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber i helhedsplanens boligafdelinger.
Vi ønsker med denne helhedsplan at ændre omverdens fortælling om socialt udsatte boligområder til en stærk fortælling om tryghed og trivsel.

Helhedsplanens arbejde administreres af Boligselskabet Sjælland med midler fra Landsbyggefonden, boligselskaberne og Køge Kommune.
Den nuværende helhedsplan løber fra 1. september 2021 til 31. august 2025.

Indsatser og aktiviteter

Helhedsplanen arbejder indenfor fire hovedområder.

Beskæftigelse

Helhedsplanen understøtter Køge Kommunes målsætning om at få flere i uddannelse og beskæftigelse. Indsatserne omfatter:

  • Jobplaneten. Den beskæftigelsesrettede indsats, Jobplaneten, arbejder med en række indsatser for unge, der skal hjælpe til et bedre ungeliv og flere fremtidsmuligheder inden for de faglige erhverv. Læs om Jobplaneten på Jobplaneten.dk
  • Fælles Fremtid. Indsatsen Fælles Fremtid tilbyder hjælp til at finde fritidsjob, praktik- og lærepladser, jobsøgning og CV-skrivning, uddannelsesvejledning med mere.

Familie, børn og uddannelse

Helhedsplanen tilbyder en række indsatser rettet mod familier, forældre og børn, som har brug for ekstra støtte i forhold til familieliv, forældrerollen, uddannelse med mere. Helhedsplanen samarbejder med Køge Kommune, lokale daginstitutioner, SFO’er, Familiecenteret og Sundhedsplejen.

Sammenhængskraft og medborgerskab

Den boligsociale indsats tilbyder en række aktiviteter som understøtter demokratidannelse, samfundsdeltagelse og -engagement. Samtidigt dannes der grobund for, at man kan mødes på tværs af kulturer, ressourcer og værdier. Aktiviteterne omfatter Køge Kvindenetværk og sundheds- og trivselsindsatser. Læs om Køge Kvindenetværks aktiviteter på deres Facebook-side

Kriminalitetsforebyggelse

De kriminalpræventive indsatser i helhedsplanen omfatter en mentorindsats til unge, Get2Sport, faglige forløb og kompetenceudvikling for børn og unge samt den kriminalitetsforebyggende indsats Fælles Fremtid. Det kriminalpræventive arbejde er et tværgående samarbejde mellem Helhedsplanen, Køge Kommune, politi og SSP.

 

Du kan læse mere om helhedsplanen og indsatserne på helhedsplanens side på Boligselskab Sjællands hjemmeside (bosj.dk)

Koordination på tværs

Køge Kommune deltager i to koordinationsgrupper, hvor boligselskaber, politikere, politi og kommune mødes om boligsociale indsatser. Det sikrer en helhedsorienteret indsats, som giver trivsel og tryghed.

Bestyrelse – Boligsocial Helhedsplan 

Bestyrelsen i den boligsociale helhedsplan har det overordnede ansvar for Helhedsplanen 2021-2025. Bestyrelsen sikrer samspillet mellem boligsociale og kommunale indsatser samt styrker samarbejdet mellem politikere, kommune og boligselskaber.

Bestyrelsen mødes 3-4 gange årligt.

Boligsocialt Forum

Boligsocialt Forum er referencegruppe for bestyrelsen af Helhedsplanen Køge 2021-2025, og har ingen formel beslutningskompetence. Forummet koordinerer samarbejdet mellem politikere, boligselskaber og politi om boligsociale indsatser.

Boligsocialt Forum består af syv byrådsmedlemmer, repræsentanter for de fire afdelingsbestyrelser i Hastrupparken samt fra boligselskaberne i Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken, en repræsentant for Køge Lokalpoliti, Midt- og Vestsjællandspoliti, repræsentanter fra Køge Kommune samt Boligsocial Helhedsplan.

Boligsocialt Forum mødes 1-2 gange årligt.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Bestyrelsen samt Boligsocialt Forum så kontakt 
Rikke Willesen
Specialkonsulent
rikke.willesen@koege.dk
Tlf. 30 54 83 43

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje