Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Rotter

Rotter

Hvis du har set en rotte eller spor efter rotter, skal du anmelde det til Køge Kommune

Sådan anmelder du rotter

Hvis du har set en rotte eller spor efter rotter, skal du anmelde det til Køge Kommune. Det gør du via vores selvbetjeningsløsning. Beskriv så detaljeret som muligt, hvor og hvordan du oplever rotteproblemet i kommentarfeltet. Når din anmeldelse er gået igennem, får du straks en bekræftelse på skærmen.  Samtidig går der besked til kommunens rottebekæmper, som kontakter dig.  

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du skal selv betale for reparationer og forebyggende foranstaltninger på din grund og ejendom. Hvis du starter bekæmpelsen selv (for eksempel via sikringsordning eller autoriseret rottebekæmper), skal du stadig foretage anmeldelsen og meddele hvilken type bekæmpelse, du anvender. Privat rottebekæmpelse skal du selv betale. 

Sådan kan du se, om der er rotter på spil

Udendørs 

Her har vi oplistet en række typiske tegn på rotter udendørs:

 • Huller (6 - 8 cm i diameter) over kloaksystemet, ved gennemløbsbrønde, køkkenbrønde og tagnedløbsbrønde. Hvis hullet genopstår hurtigt efter forsøg på at fylde det op, er det med stor sandsynlighed rotter, der er på færde. 
 • Fordybninger i og grus ovenpå fliser, sten og anden belægning 
 • Små stier og fordybninger i brændestakke. Rotter, der bor i brændestakke, benytter ofte den samme rute hver gang, og slider derfor stier og fordybninger, hvor de løber ud og ind ad brændestakken. 
 • Huller med jordudskrab i bunden af kompostbunken samt huller og gange oppe i kompostbunken. 
 • Rotterne på fuglefoderbrættet, hvor de æder eller henter føde. 

Indendørs 

Her har vi oplistet en række typiske tegn på rotter indendørs:

 • Skrig, gnaven og høje pibelyde på loftet. Vær opmærksom på, at at larm og gnavelyde på loftet ofte skyldes mus og i nogle tilfælde husmår. 
 • Skrig, gnaven og høje pibelyde under gulvet
 • Ekskrementer eller spor i udlagt mel eller lignende. Rotteekskrementer er cirka 17 mm lange og 6 mm brede. 
 • Kloaklugt og kraftig rottelugt (som i en svinestald). 
 • Flænsede skraldeposer. Rotter flænser skraldeposen for at komme ind i den, mens mus typisk laver små runde huller. 

Hvad sker der, når du har anmeldt rotter?

Så hurtigt får du hjælp

Hvis din anmeldelse drejer sig om rotter indendørs i beboelse, vil rottebekæmperen komme på besøg samme dag eller senest dagen efter din anmeldelse. Dette gælder også i weekender og på helligdage.  Hvis din anmeldelse drejer sig om rotter udendørs eller i garage/udhus, vil bekæmperen komme på besøg senest 4 hverdage efter din anmeldelse. 

Brud på kloak

Hvis rotteproblemet skyldes brud på kloak, skal du kontakte dit forsikringsselskab og en autoriseret kloakmester, så skaden kan udbedres. Har du ingen forsikring, må du selv afholde udgifterne. Du er som grundejer forpligtet til at sikre din ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Dette gælder også brønde og kloakledninger. 

Ingen brud på kloak 

Hvis rotteproblemet ikke skyldes brud på kloak, iværksættes bekæmpelse med fælder eller gift. Du kan for eksempel blive bedt om fjerne foder eller andet, der giver rotter gunstige levevilkår. Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må købe og anvende rottegift. 

Sådan undgår du rotter

Vi anbefaler, at du arbejder med følgende områder for at rottesikre dit hus:

 • Udluftningsrøret fra kloakken bør være helt og aflukket med net, så rotterne fra kloaksystemet ikke kan komme ud på taget eller loftet. 
 • Riste på alle gulvafløb bør være af metal og fastskruede. En rotte kan løfte en rist som vejer 1,2 kilo. Udskæring til afløbsslanger fra vaskemaskiner bør ikke være større end afløbsslangen. 
 • Planter, som vokser op ad husmuren, bør holdes nede i en højde på 1 meter under tagudhænget. 
 • Brænde bør placeres fritstående på din grund. Brændestakke, som er stablet op ad en husmur, kan virke som en trappe for rotterne, som derfra har mulighed for at komme ind på loftet. 
 • Ventilationsriste i soklen skal være hele og sidde fast. 
 • Kampestensfundamenter bør være fri for huller. Større huller lukkes med cement og sammenkrøllet hønsenet. 

En rotte kræver 3 ting: skjulesteder, vand og føde. Hvis du tager den ene eller gerne flere ting fra rotten, vil den finde et andet at bo. Derfor anbefaler vi, at du arbejder med følgende områder, når du vil rottesikre udendørs:

 • Vægge og mure i hønsehuse, volierer, skure og garager bør være så tætte som muligt. Net i hønsehuse og volierer bør have en netstørrelse under 2 centimeter.  
 • Husdyrfoder bør opbevares i lukkede beholdere. Fjern overskydende foder dagligt og hold foderpladsen ren og ryddelig.  
 • Du må kun kompostere den friske grønne del af dit madaffald, for eksempel gulerodstoppe, porretoppe og kartoffelskræller. Brug aldrig kød eller tilberedte fødevarer. Kompost fra køkkenet bør opbevares i lukkede, rottesikrede kompostbeholdere. 
 • Du bør fodre vildtfugle sparsomt, så fuglene spiser op hver dag. Hvis der ligger foder om natten, kan et foderbræt tiltrække rotter. Vær opmærksom på, at rotter er dygtige til at hoppe og klatre og derfor nemt kan komme op på et foderbræt. 

Udendørs foderpladser til høns, kaniner og andre dyr giver gode betingelser for rotterne. Her er både vand, mad og som regel også skjul. Vi anbefaler derfor, at du tager følgende forholdsregler, når du har høns og kaniner undendørs: 

 • Fjern foderrester dagligt og hold foderpladsen ren og ryddelig. 
 • Opbevar altid foderlageret i lukket beholder af kraftigt materiale. 
 • Undgå tæt beplantning ved foderpladsen. 
 • Hegnet omkring foderpladsen bør have en maskevidde på 2 centimeter eller derunder, så rotterne ikke kan komme igennem. 

Køge Kommunes Rottehandlingsplan gælder for perioden 2023-2026 og har til formål: 

•    At sikre en effektiv rottebekæmpelse, som tager størst muligt hensyn til natur og miljø.
•    At informere borgere, institutioner og virksomheder om, hvordan rotter kan forebygges. 

 

Vej, Park og Byrum (drift)

Ørnevej 15, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje