Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Styringsdialoger Styringsdialog 2022 med Boligforeningen Møllevænget

Styringsdialog 2022 med Boligforeningen Møllevænget

Styringsdialog den 25. oktober 2022, kl. 15.00-15.15

Deltagere fra boligselskabet/afdelingen:
Forretningsfører, René K. Nielsen

Deltagere fra Køge Kommune:
Teamleder, Jeanette Kousted Holst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Specialkonsulent, Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen 
Virksomhedsambassadør og byggesagsbehandler, Brian Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen 
Juridisk konsulent, Maria Høst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 

Afbud:
Regnskabsmedarbejder, Nicole Frost, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Sekretær, Maria Nedergaard L. Hansen, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Sted:
Mødelokale 2, Det gl. Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Referent
Maria Høst

Dagsorden

  1. Velkomst og præsentation
  2. Status fra boligorganisationen
  3. Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)
  4. Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)
  5. Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)
  6. Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020-2021
  7. Aftaler for 2023
  8. Evt. 

Ad pkt. 1) Velkomst og præsentation

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 2) Status fra boligorganisationen

Forretningsfører, René K. Nielsen, oplyser, at Møllevænget er en selvstændig boligforening, som består af én afdeling, hvori der er en afdelingsbestyrelse.
Han orienterer om, at det går godt i boligforeningen. De har naturgas, men skal opkobles til fjernvarme, som talt om på beboermøde. I forbindelse med opkoblingen til fjernvarme blev der også talt om, at varmtvandsbeholderen på det fælles loft udskiftes, så hvert lejemål får egen varmtvandsbeholder. Projektet skal finansieres via henlagte midler og besparelsen på naturgas, det vil derfor ikke kræve en huslejestigning. 

Ad pkt. 3) Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)

Forretningsfører, René K. Nielsen fortæller, at der er vedtaget et 0-budget. Der er ikke behov for huslejestigninger.

Han har foreslået at de ser på renovering af lejemålene mod jernbanen, som deler badefaciliteter på det fælles loft, således at der indrettes bad i lejlighederne i stueetagen. Dette var der en positiv stemning for. Finansiering skulle ske via Landsbyggefonden og de vil se nærmere ind i at udarbejde et projekt. 

Han oplyser endvidere at der tidligere er varslet anbefaling om at hæve a conto-beløb med 100 %, hvilket nogle benyttede sig af.

Ad pkt. 4) Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)

Intet at bemærke.

Ad pkt. 5) Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)

Intet at bemærke.

Ad pkt. 6) Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020-2021

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 7) Aftaler for 2023

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 8) Evt.

Intet at bemærke. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje