Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Styringsdialoger Styringsdialog 2022 med Køge Boligforening af 1943

Styringsdialog 2022 med Køge Boligforening af 1943

REFERAT

Møde den 26. september 2022, kl. 13.00-13.30
Styringsdialog – Køge Boligforening af 1943

Deltagere fra boligselskabet/afdelingen:
Bestyrelsesmedlem, Anne Lise Hansen 
Bestyrelsesmedlem, Lisa Larsen

Deltagere fra Køge Kommune:
Regnskabsmedarbejder, Nicole Frost, Kultur- og Økonomiforvaltningen
Teamleder, Jeanette Kousted Holst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Specialkonsulent, Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen 
Juridisk konsulent, Maria Høst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Sekretær, Maria Nedergaard L. Hansen, Kultur- og Økonomiforvaltningen

Afbud:
Virksomhedsambassadør og byggesagsbehandler, Brian Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen

Sted:
Mødelokale 2, Det gl. Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge (indgang 2 fra gården). Ved ankomst ringes på dørtelefonen til mødelokale 2. Der er elevator op til mødelokalet.

Referent
Maria Høst

Dagsorden

  1. Velkomst og præsentation
  2. Status fra boligorganisationen
  3. Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)
  4. Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)
  5. Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)
  6. Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020 - 2021
  7. Aftaler for 2023
  8. Evt.

Ad pkt. 1) Velkomst og præsentation

Køge Kommune bød velkommen til årets styringsdialogmøde, og efterfølgende præsenterede mødedeltagerne kort sig selv. 

Ad pkt. 2) Status fra boligorganisationen

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 3) Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)

De generelle prisstigninger drøftes i forhold til budgettering. Boligforeningen oplyser at være opmærksomme herpå. 

Ad pkt. 4) Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)

Boligforeningen oplyser, at de er stødt på udfordringer i forbindelse med deres renoveringsprojekt af rør og afløb. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med boligforeningens ansøgning om ændringer oplyst, at de har behov for tegninger af projektet. Boligforeningen afventer fortsat at få disse udarbejdet af en ingeniør. 

Ad pkt. 5) Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 6) Tema: Beboerklager i den almene boligsektor 2020-2021

Køge Kommune indleder med at tale om de stigende priser og deres potentielle påvirkning på beboerne, det oplyses, at en stor andel af klager til Beboerklagenævnet i 2020 og 2021 vedrørte forbrugsregnskaber. 

Foreningen har ikke klager i Beboerklagenævnet og forventer ikke, at dette vil ændre sig trods de stigende priser på vand og varme. Det oplyses, at el afregnes individuelt. 

Foreningen oplyser, at når regnskabet foreligger vil de vurdere om det er nødvendigt at sætte priserne op på vaskeriet.

Det er på generalforsamlingen oplyst, at beboerne kan forvente ekstraregning på vand og varme som følge af de stigende priser samt om muligheden for frivilligt at hæve deres a conto-beløb.

Omdeling af informationspjece vedrørende energipriser og risikoen for skimmelsvamp drøftes.

Ad pkt. 7) Aftaler for 2023

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 8) Evt.

Køge Kommune oplyser, at de fremadrettede ønsker at afholde fællesmøder for boligorganisationer i Køge Kommune. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje