Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Styringsdialoger Styringsdialog 2023 med Køge Boligforening af 1943

Styringsdialog 2023 med Køge Boligforening af 1943

Styringsdialog den 18. april 2023, kl. 14-14.30

Deltagere fra boligselskabet/afdelingen:
Bestyrelsesformand, Anne Lise Hansen 
Bestyrelsesmedlem, Lisa Larsen

Deltagere fra Køge Kommune:
Regnskabsmedarbejder, Nicole Frost, Kultur- og Økonomiforvaltningen
Virksomhedsambassadør og byggesagsbehandler, Brian Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen
Juridisk konsulent, Maria Høst, Kultur- og Økonomiforvaltningen 

Afbud:
Teamleder, Jeanette Kousted Holst, Kultur- og Økonomiforvaltningen
Specialkonsulent, Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen 

Sted:
Mødelokale 4, Det gl. Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Referent
Maria Høst

Dagsorden

  1. Velkomst og præsentation
  2. Status fra boligorganisationen
  3. Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)
  4. Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)
  5. Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)
  6. Aftaler
  7. Evt. 

Ad pkt. 1) Velkomst og præsentation

Køge Kommune bød velkommen til årets styringsdialogmøde, og efterfølgende præsenterede mødedeltagerne kort sig selv.

Ad pkt. 2) Status fra boligorganisationen

Der har været udfordringer i forbindelse med modtagelse af varmecheck. Proceduren er nu forenklet og der er kommet styr på.

Ad pkt. 3) Økonomi og drift, herunder opfølgning på effektiviseringer (Økonomisk afdeling)

Der er ikke budgetteret med huslejestigninger i afdelingerne, men der forventes en huslejestigning i forbindelse med udskiftning af afløb, faldstammer og vandrør. 

Økonomisk afdeling gør opmærksom på, at en huslejeforhøjelse på over 5% skal godkendes. 

Ad pkt. 4) Byggeri, renovering og øvrige tekniske spørgsmål (Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomisk afdeling)

Bestyrelsen er i dialog med ingeniør omkring flytning af faldstammer i køkkener, afløb og vandrør i afdeling II Bag Haverne. Tilbud er endnu ikke modtaget, men arbejdes forventes at kunne påbegyndes april 2024. Bestyrelsen fortæller, at de forventer at være selvfinansierende. 

Teknik- og Miljøforvaltningen gør opmærksom på, at der kan være krav om byggetilladelse. 

Bestyrelsen oplyser endvidere, at afdeling Engsvinget også på sigt skal renoveres og at der er sat midler af dertil. 

Ad pkt. 5) Boligsociale tiltag, herunder anvisningsaftaler (Velfærdsforvaltningen)

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 6) Aftaler

Intet at bemærke. 

Ad pkt. 7) Evt.

Intet at bemærke. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje