Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Eliteidrætspuljen

Eliteidrætspuljen

Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med elitepotentiale

Puljen

Køge Kommune afsætter årligt et beløb til markedsføring af kommunen. Dette betyder, at der kan tilbydes en ydelse mod en beregnet modydelse.
Puljen varetages af Kultur- og Idrætsudvalget.

Formål

Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger, klubber og idrætsudøvere der er hjemmehørende i Køge Kommune, og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.
Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere.

Eliteidrætspuljen er ikke en tilskudspulje

Puljen er ikke en tilskudspulje ligesom øvrige puljer på idræts- og kulturområdet.
Dette medfører, at tilskud ikke kan søges gennem puljen. Derimod kan der tilbydes en ydelse mod en beregnet modydelse, jf. lov om støtte til eliteidræt. Foreninger, klubber og idrætsudøvere kan give et tilbud om markedsføring, heri anføres jeres vurdering af markedsføringsværdien for Køge Kommune.

Udgangspunkt og forudsætninger

En aftale med foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i det fremsendte tilbud om at markedsføre Køge Kommune.
Puljen kan søges af foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

Ved vurderingen af fremsendte markedsføringstilbud, vil der fra Køge Kommunes side bl.a. blive lagt vægt på følgende:

 • Ydelsesmodtageren har en organisationsform, et værdigrundlag, en økonomi, en strategi og et omdømme som lever op til kommunens værdier samt generelle krav til samarbejdspartnere.
 • Ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan.
 • Der foregår en væsentlig eksponering i lokale, nationale og eventuelt internationale medier.
 • Aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil som Køge Kommune vil kendes for.
 • Aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.

Markedsføringstilbuddet

I det fremsendte tilbud skal det begrundes, hvorfor det giver værdi for Køge Kommune at tildele foreningen/klubben markedsføringstilskud.
Herunder kan følgende beskrives:

 • Forventet mediedækning i aviser, tv, radio samt sociale medier.
 • Omfang af reklameskilte med Køge Kommunes logo.
 • Omfang af Køge Kommunes logo på ydelsesmodtagerens beklædning.
 • Det forventede antal tilskuere, seere og læsere.

Afgivne markedsføringstilbud skal inkludere samtlige omkostninger til fremstilling samt indkøb af materialer.

Forpligtelser

 • Eliteidrætsudøvere, trænere og ledere hos ydelsesmodtager forpligter sig til ved ethvert interview i elektroniske medier, at bære Køge Kommunes logo synligt.
 • Køge Kommunes logo skal være synligt placeret på ydelsesmodtageres trøjer eller bluser efter nærmere aftale. Der indgås inden aftalens underskrivelse en særlig
  aftale omkring design, størrelse og omfang.
 • Ydelsesmodtager forpligtiger sig endvidere til at Køge Kommunes logo tydeligt anføres i alle trykte programmer, annoncer, reklamer, plakater og lignende.
 • På ydelsesmodtagers hjemmeside skal Køge Kommunes logo være tydeligt og med direkte link til kommunens hjemmeside.
 • Ved alle hjemmekampe udendørs som indendørs, er ydelsesmodtager forpligtiget til at opstille mindst 2 reklameskilte med Køge Kommunes logo. Skiltene skal indgå i ydelsesmodtagers øvrige reklameskilte og anbringes på attraktive pladser, som skal være synlige i en eventuel TV-transmission.
 • Foreninger og selskaber, der indgås aftale med, forpligter sig uden beregning - efter nærmere beskrivelse - at deltage i udvalgte events, markedsføringsaktiviteter og/eller skoleprojekter og til gæsteundervisning på skoler og institutioner efter nærmere aftale.
 • Puljens modtagere fremsender dokumentation for markedsføringsindsatsen, senest ved udgangen af april det efterfølgende år. Der vil ikke blive udbetalt nye tilskud før dokumentation er modtaget af Kultur- og Idrætsafdelingen.

Frister, tidsrammer og behandling

Såfremt man ønsker at fremsende et markedsføringstilbud til Køge Kommune, skal dette ske senest den 1. maj. Markedsføringsperioden løber fra den 1. juli til den 30. juni. Der
kan udelukkende ansøges om og indgås 1-årige aftaler om markedsføring.

Alle rettidigt indkomne tilbud behandles af Kultur- og Idrætsudvalget på udvalgets møde i juni.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget vurderer, at markedsføringsværdien ikke matcher det fremsendte markedsføringstilbud, tilrettes aftalen til den af Kultur- og Idrætsudvalget
anslåede markedsføringsværdi.

Udbetaling af den aftalte markedsføringsydelse finder sted efter nærmere aftale.

Tilbud fremsendes til kulturogidraet@koege.dk

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje