Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Indsend erklæring om børneattest

Indsend erklæring om børneattest

Hvis I er en forening, skal I skrive under på, at I overholder reglerne om indhentning af børneattester. Derfor skal I sende en tro- og loveerklæring ind til Køge Kommune én gang om året.

Det tager kun 2 minutter at indsende erklæringen. Se vejledningen nedenfor.

Hvem skal indsende tro- og love-erklæring?

  • Folkeoplysende foreninger 
  • Aftenskoler
  • Alle der modtager tilskud fra Køge Kommune
  • Alle der får anvist kommunale lokaler og arealer i Køge Kommune

Ifølge Folkeoplysningsloven skal I indsende en tro- og love-erklæring på, at I overholder reglerne om indhentning af børneattester. Også selvom I ikke har aktiviteter for børn i jeres forening.

Foreninger uden aktiviteter for børn skal også indsende erklæringen

Selvom I som forening ikke har aktiviteter for børn, skal I alligevel indsende tro- og love-erklæringen. Det har altså ingen betydning om de ansatte/beskæftigede personer, både lønnede og ulønnede, har direkte kontakt med eller færdes blandt børn under 15 år.

Læs DIF's anbefaling vedr. børneattester
Læs DGI's anbefaling vedr. børneattester
Læs DUF's anbefaling vedr. børneattester

Mangler I erklæringen, får I måske ikke tilskud eller lov til at låne lokaler, arealer og anlæg

Erklæringen skal indsendes hvert år. Ifølge Folkeoplysningsloven, så må kommunen ikke yde tilskud og anvise lokaler til foreningen, hvis I ikke har indsendt erklæringen om, at I indhenter de lovpligtige børneattester. Kommunen kan også fratage tilskud eller retten til at benytte anviste lokaler fra jeres forening, hvis I ikke har indsendt erklæringen.

Erklæring om indhentelse af børneattester er nemlig en betingelse for, at I som forening kan få tilskud eller få anvist kommunale anlæg, arealer og lokaler.

Erklæringens gyldighedsperiode

Erklæringen er kun gyldig frem til 31. december i det pågældende år. Erklæringen skal derfor indsendes på ny hvert år.

Sådan indsender du erklæringen

Erklæring om indhentning af børneattest finder finder du på Fritidsliv.koege.dk.

Vælg 'Min forening' > Login > Indberet

 

 

Fra Folkeoplysningsloven (§ 4, stk. 4): 'Folkeoplysende foreninger efter stk. 1 skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, eller personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.'

Hvis du vil vide mere

Læs Folkeoplysningsloven

Det er fastslået i Folkeoplysningsloven, at alle foreninger, der ansætter eller beskæftiger personer, som har direkte kontakt til børn under 15 år, skal sende en erklæring om, at de indhenter børneattester.

Det er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen sender erklæringen om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke sender erklæringen om børneattester. Det er en af personerne, der står i vedtægterne som tegningsberettiget, som skal skrive under på erklæringen.

I Køge Kommune skal alle foreninger hvert år sende erklæringen. Foreningen skriver under på, at I indhenter børneattester når eller hvis I ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, har direkte kontakt med børn under 15 år. 

Pligten til at give erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personale, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Jf.: Folkeoplysningslovens § 4 og § 45 jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018.

OBS! Kommunen er kun interesseret i tro- og love-erklæringen. Børneattesterne skal I ikke sende til Kultur & Idræt, de er udelukkende til jeres eget brug. 

Læs mere om børneattester og om hvordan du indhenter dem hos Politi.dk

Foreninger og aftenskoler - generelt

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje