Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Kultur og idræt i byudviklingen

Kultur og idræt i byudviklingen

Køge Nord Skovby-planen

Køge Nord Skovby er en bydel under udvikling mod fællesskab og bæredygtighed. Her er fritidslivet en afgørende faktor, og derfor arbejder Køge Kommune nu på fire projekter med inddragelse af de nye beboere.

Bæredygtig og mangfoldig bydel

Køge Kommune er i udvikling som et godt sted at flytte til. Derfor vedtog Kultur- og Idrætsudvalget den 30. marts 2020 at arbejde med en fælles plan for Køge Nord Skovby med elementer fra idræts-, fritids- og kulturliv. I arbejdet blev både eksperter, potentielle tilflyttere, naboer, kommunens aktører og interessenter inddraget gennem elektronisk idéindsamling, et digitalt følgegruppemøde og et fysisk borgermøde i efteråret 2020. Resultatet blev et omfattende idékatalog over forskellige aktiviteter, som kan bidrage til en bæredygtig og mangfoldig bydel i nærheden af skov, natur og fællesskaber. 

Fire projekter lever videre

Idékataloget og tidligere erfaringer med at bruge kultur og kunst i byudviklingen har drevet Køge Nord Skovby-planen frem. Idékataloget blev omsat til en række konkrete projekter med tovholdere fra kommunen, og i begyndelsen af 2022 samledes tovholderne for at gøre status og dele de praktiske erfaringer i, hvilken forskel projekterne gør for nuværende og kommende beboere i Køge Nord Skovby, og hvilket præg projekterne kommer til at sætte på fremtiden.  
Samtidig besluttede Køge Byråd den 15. februar 2022, hvilket projekter, der bliver arbejdet videre med. Det blev til Køge Nord Skovby-planens fire projekter:

  1. Aktivitets- og oplevelsesstier
  2. Kunstprojekter i byrum
  3. Madskoven
  4. KLIMAX - Klima- og kulturfestival

Fælles for de fire projekter er den oprindelige idé om samskabelse i en bæredygtig bydel med kultur og kunst som de drivende kræfter. 

Projekt 1: Aktivitets- og oplevelsesstier

Museum Sydøstdanmark arbejder i et Tidslinje-projekt med identitet og fællesskab. Åbne udgravninger, aktiv skiltning og guidede vandringer skal ende i en aktivitetssti/oplevelsessti med projekter fra Grøn Omstilling og KØS, Museum for kunst i det offentlige rum. 

Formålet er at indsamle og koordinere viden om området til de konkrete aktiviteter og fortællinger på aktivitets- og oplevelsesstien. Alle tovholderne i Køge Nord Skovby-planen bidrager med input til en række stoppesteder på stien, så projektet bliver samlepunkt for oplevelser fra de forskellige kulturaktører, ligesom det er målet at inddrage borgerne i opbygning af en fælles historie. Den kulturhistoriske fortælling er nemlig ikke blot ting, der leveres af ’udefrakommende eksperter’ og besøg på museerne, men i lige så høj grad bygger på borgernes egne historier, som kan opleves på stedet.

I forbindelse med Tidslinjen er der taget hul på udvikling af konceptet både indholdsmæssigt og den tekniske side af sagen, bl.a. er museets eksisterende online platform blevet tilpasset med kortmateriale og GPS-punkter. Endelig er indsamling og udvikling af indhold til de digitale fortællinger også sat i gang. I 2022 er der planlagt en række udviklingsworkshops med relevante deltagere fra projektet.

Læs mere om tidslinjen anvendt ærkæologi i Køge Nord

Projekt 2: Kunstprojekter i byrum

Formålet er at skabe stedsspecifikke kunstprojekter, der binder det gamle og nye Køge Nords fortællinger sammen og bidrager til at forankre den nye bydel.

Kunstværkerne vil udgøre en del af ’stoppestederne’ i Tidslinjen-projektet og være fysiske stationer langs ruten, der på en visuel og poetisk måde vil inspirere borgerne til at fordybe sig i begrebet ”Tid”. 

Projekterne er del af satsningen omkring kunst som en naturlig del af byudviklingen i Køge Nord Skovby og har snitflader til de øvrige projekter i Madskoven og Klimafestivalen under Køge Nord Skovby-planen.

Projekt 3: Madskoven

Formålet med Madskoven er at skabe et samlingssted, der giver mulighed for at deltage i årstidernes skiften, følge afgrødernes udvikling, gåture, sanke, og finde ro på en bænk. Stier og bænke i madskoven understøtter det uforpligtende møde mellem mennesker, der deler interessen for den spiselige skov og naturens ro.

Projektet kan indgå i skolernes Natur- og Teknik undervisning, både hvad angår biodiversitet og fødevareproduktion. Madskoven etableres efter permakultur-principper og vil sætte Køge på landkortet med spændende bynær natur og fødevareproduktion drevet af beboere og interessenter. 

I opstarten samarbejdes med naturskolen og lokale frivillige samt borgere, der sammen med grønne foreninger planlægger og designer madskoven. Det er planen, at der i løbet af perioden 2022-2023 bliver etableret en forening, der varetager den fremtidige udvikling, drift og vedligeholdelse.

Projekt 4: KLIMAX – Klima- og kulturfestival i Køge Nord Skovby 

Formålet med festivalen er at skabe et udstillingsvindue, laboratorium og fejring af lokalt engagement i grøn produktion, omstilling og udvikling. Festivalen skabes sammen med grønne ildsjæle, lærende fællesskaber, kulturelle aktører, grønne foreninger og producenter med henblik på årlige festivaldage i Køge Nord Skovby.

KLIMAXfestival forventes afviklet anden uge i september i årene 2022-2023. 

KLIMAXfestival skal drives af lokalt engagement og professionel erfaring, således at planlægning, programlægning og afvikling bliver til i samarbejde. Festivalledelsen og arbejdsgrupperne varetager en planlægningsproces, der understøtter engagement gennem uddelegering og plug-n-play-skabeloner, der skal sætte frivillige i stand til at deltage aktivt, let og produktivt. 

Vær med i en åben følgegruppe

En markant del af byudviklingen er samskabelse med naboer og nye tilflyttere. Derfor inviterer Køge Kommune løbende alle med interesse i Køge Nord Skovby-planen til at deltage i en åben følgegruppe.

Som medlem kan du følge udviklingen af Køge Nord Skovby-planen. Følgegruppens opgave er, at repræsentere forskellige interesseområder på halvårlige følgegruppemøder samt vidensdele proces og indhold i planen overfor foreninger, aktører og borgere i og omkring Køge Nord Skovby. 

Tilmelding til følgegruppen

Du kan tilmelde dig følgegruppen ved at skrive til Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk. Skriv 'Tilmelding til følgegruppen' i emnefeltet. 

Registrering af navn og e-mail: Vær opmærksom på, at vi i forbindelse med indsendelse af idéer, kommentarer samt tilmelding til følgegruppen registrerer dit navn og din mailadresse. Således kan vi evt. vende tilbage til dig for en uddybning af idéerne. Ved at tilmelde dig følgegruppen accepterer du samtidig, at vi deler din mailadresse med følgegruppens øvrige medlemmer, så vi kan udveksle relevant materiale og medlemmerne kan kontakte hinanden. Dine oplysninger hverken offentliggøres eller videregives til andre udenfor følgegruppen. Køge Kommune sletter din mailadresse, når du træder ud af følgegruppen. 

Læs mere

Få overblik over hele Køge Nord skovby-projektet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk 

Andre byudviklingsprojekter

På kanten mellem land og by vil en ny, mangfoldig og bæredygtig bydel i Køge Kommune se dagens lys. Helhedsplanen for Ravnsborg Enge er vedtaget – næste skridt er borgermøde og høring i forbindelse med lokalplanlægning for det nye boligområde.

Læs alt om Ravnsborg Enge

Visionerne for en ny bydel vest for banen i Herfølge er vedtaget i en helhedsplan – Herfølge Bjergby bliver for alle, der værdsætter fællesskabet og en bæredygtig hverdag i naturskønne omgivelser og med kun 36 minutter i toget til København H.

Læs alt om Herfølge Bjergby

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje