Skip til hoved indholdet

Hjælp og støtte

Hjemmepleje, hjælpemidler, støttetilbud til børn og voksne med særlige behov ...

    Hjem Borger Hjælp og støtte
Pleje og hjælp i hverdagen

Hjemmehjælp, madservice, genoptræning, sygepleje, omsorgstandpleje mm.

Handicap og særlige behov

Botilbud og aktivitetstilbud, støtte til særlige behov, tilskud til hjælpere, ledsagerordning, handicapkørsel..

Hjælpemidler og boligændringer

Ansøg om rollator, handicapbil, ændring af dørtrin, proteser...

Støtte til børn, unge og familier

Familiecenter, familierådgivning, ungepsykolog, støtte til børn med handicap...

Social støtte til udsatte voksne

Socialpædagogisk støtte, kontaktperson, psykisk krisehjælp, botilbud, åben rådgivning

Træning

Genoptræning, træning på døgnophold

For pårørende

Pasningsorlov, aflastning af pårørende, plejevederlag, fuldmagt

Kvalitetsstandarder og tilsyn

Sagsbehandlingstider på velfærdsområdet

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje