Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Køge Kommune har en række aktivitets- og samværstilbud til voksne med særlige behov.

Vi har en bred vifte af tilbud til voksne med forskellige typer handicaps og funktionsnedsættelser.

Flere af vores tilbud har deres egen hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Find et aktivitets- og samværstilbud, der passer dig

Aktivitetscentret Blumesvej tilbyder aktiviteter og støtte til borgere med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Aktivitetscentret Blumesvej giver på hverdage dagtilbud til 50 borgere.
Aktivitetscentret er en del af Agerbækhuse, som består af 7 bofællesskaber.

Du kan læse mere om Aktivitetscentret på Agerbækhuses hjemmeside.

ITC er et arbejds- og samværstilbud til borgere primært med psykisk udviklingshæmning. Tilbuddet er oprettet efter §103 og 104 i Lov om Social Service.

Du kan læse mere på ITCs hjemmeside. 

Den Gule Dør er et værested for borgere med psykiske problemstillinger og er åbent for alle som bor i Køge Kommune.

Den Gule Dør er et åbent værested (kræver ikke visitation) for borgere med psykiske problemstillinger, der bor i Køge Kommune. Andre kommuner kan købe sig pladser.
Den Gule Dør tilbyder forskellige former for aktiviteter samt kompenserende specialundervisning som tilbydes af en ekstern tilknyttet underviser.

Grundtanken i Den Gule Dør er at skabe et miljø, der fremmer vækst og udvikling, hvor værdierne som respekt, læring, stabilitet, rummelighed og brugerinvolvering er det pædagogiske omdrejningspunkt i samarbejdet mellem brugere og medarbejdere.

Hver torsdag fra kl. 14.00 til 21.00 er der "Torsdagsklub", hvor alle borgere er velkomne.

Kontakt til Den Gule Dør

Sygehusvej 25B
4600 Køge
Tlf. 56 67 62 60

Åbningstider

Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag kl. 09.00 - 20.00
Onsdag kl. 09.00 - 16.00
Torsdag kl. 09.00 - 14.00 + kl. 14.00 - 21.00, hvor der er "Torsdagsklub" 
Fredag kl. 09.00 - 14.00
Lørdag kl. 09.00 - 15.00

Hver torsdag fra kl. 14-21 er der Torsdagsklub for alle med fysiske og psykiske problemstillinger.
Formålet med Torsdagsklubben er at skabe et rum, hvor man mødes med andre mennesker og kan være en del af et fællesskab, med mulighed for at skabe venskaber og få fælles oplevelser. Det pædagogiske personale er med til at skabe rammerne for det sociale samvær.

Du har mulighed for at få en kop te/kaffe, snakke med andre, læse avis, spille spil mv. Der er fællesspisning og nogle gange arrangeres aktiviteter.
Der ydes ikke individuel støtte, da medarbejderressourcerne er begrænsede.

Beliggenhed og lokaler

Torsdagsklubben har til huse i det tidligere Køge Sygehus og ligger i et villakvarter i Køge by. Der er 5-10 minutters gang til Køge bymidte og Køge Station med S-tog, regionaltog og buslinjer.
Lokalerne er lyse og handicapvenlige. Der er et køkken og en café, forskellige kreative værksteder, et lille hvilerum/møderum med to computere med internetadgang, et billardrum, en gymnastiksal samt et mørklægningsrum til fremkaldning af fotos. 

Brugerinddragelse

Som bruger har du i stor udstrækning indflydelse på hverdagen i værestedet og på de aktiviteter og arrangementer der laves. Vi arbejder med at skabe gode rammer for medbestemmelse og medansvar, således at du som bruger føler ejerskab i forhold til stedet. På brugermøderne kan du deltage i planlægning og udarbejdelse af forslag til aktiviteter, indretning og indhold i Torsdagsklubben

Kontakt og åbningstider

Sygehusvej 25B
4600 Køge
21 30 18 38

Åbningstider

Torsdag kl. 14.00 – 21.00

Klemmen er et tilbud om at være sammen med andre mennesker med et erhvervet handicap. I kan mødes her i værestedet, hos hinanden og ude i byen, og hvis tiden føles lang eller du blot har lyst til at være sammen med andre, kan du komme forbi.

Her er en medarbejder til at støtte dig og de andre, hvis I har brug for det. Vi snakker, læser aviser og blade, taler om dagens oplevelser, om aktuelle emner, ser TV, synger og hører musik, danser, spiller spil.

Der er fællesspisning mandag og onsdag kl. 17.30 samt fælles frokost fredag kl. 13 og lørdag kl. 12.

Medarbejderne i Klemmen har ansvaret for indkøb og madlavning, men alle der har lyst kan deltage ud fra egen formåen.
Du kan eksempelvis være med til at dække bord, skrælle grønsager, lave kaffe, stille i opvaskemaskinen mv.

Kontakt og åbningstider

Søbækvej 2
4600 Køge
56 67 28 50

Åbningstider

Mandag kl. 14.00 - 20.00
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00
Onsdag kl. 14.00 - 20.00
Torsdag kl. 14.00 - 17.00  
Fredag kl. 12.00 - 15.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00

Hvis du gerne vil komme på Klemmen, skal du henvende til dig til Socialafdelingen.

Huset er et værested for borgere, der er fysisk og/eller psykisk funktionshæmmede.
Huset er et tilbud om samvær til borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne og/eller sent udviklede unge over 18 år med sociale problemer.

Huset ligger centralt ved Ølby Station og i stueplan i forbindelse med et plejehjem. Huset består af en cafe og en afdeling for personalet.

Huset er et supplement til den socialpædagogiske støtte og er et værested, hvor borgere kan komme og have hyggeligt samvær med ligestillede. I cafeen har borgerne mulighed for at deltage i eks. madlavning. Dette er frivilligt, men giver mulighed for at oparbejde eller vedligeholde færdigheder. Der afholdes hygiejnekurser for de borgere, der indgår i madlavningen.

Brugerindflydelse

Borgerne har brugerindflydelse, idet der er et brugerråd, der holder faste møder hver 14. dag. Brugerrådet planlægger forskellige arrangementer (julefrokost, sommertur og temaaftener). Brugerrådet deltager desuden i ansættelse af personalet. Der holdes desuden fællesmøde for alle borgere en gang månedligt.

Kontakt Værestedet Huset

Ølby Center 77B
4600 Køge
56 67 68 01

Åbningstider

Mandag kl. 14.00 - 16.30
Tirsdag kl. 13.30 - 21.00
Onsdag Lukket
Torsdagsklub kl. 14.00 - 21.00 på Den Gule Dør  
Fredag kl. 13.30 - 21.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje