Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret Personlig Assistance giver dig mulighed for selv at ansætte personer til at give dig praktisk og personlig hjælp i det daglige.

Hvad er borgerstyret personlig assistance (BPA)?

Borgerstyret personlig assistance er en ordning til dig, der er fyldt 18 år og har et særligt, omfattende og varigt hjælpebehov.
Ordningen gør det muligt for dig at ansætte dine egne hjælpere, med tilskud fra kommunen.

Hvem kan søge?

Du kan søge om borgerstyret personlig assistance, hvis du opfylder følgende kriterier:

  • Betydelig og varig nedsat funktionsevne. BPA er til dig, der har et omfattende behov for hjælp i dagligdagen, som ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp.
  • +18 år. Du skal være over 18 år.
  • Arbejdsleder. Du skal være i stand til at fungere som daglig leder for hjælperne.

Med borgerstyret personlig assistance får du mulighed for at opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med fokus på egne ønsker og behov, på trods af din funktionsnedsættelse.

Du skal selv være arbejdsleder for dine hjælpere.
Du kan også være arbejdsgiver for hjælperne eller vælge at overdrage dette til en nærtstående pårørende, en virksomhed eller forening.

Ansøgning om borgerstyret personlig assistance

Socialafdelingen vurderer, hvorvidt du er omfattet af målgruppen for BPA – ordning.

For at ansøge skal du henvende dig i Socialafdelingen enten telefonisk eller via sikker post.

Læs mere

Du  kan læse mere om Borgerstyret personlig assistance på følgende hjemmesider:

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje