Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Hjerneskadekoordinering

Hjerneskadekoordinering

Hvis du har pådraget dig en hjerneskade indenfor de seneste to år, kan vores hjerneskadekoordinator hjælpe dig og dine pårørende med at koordinere dit rehabiliteringsforløb på tværs af kommune, sygehus, egen læge mm.

Køge Kommunes hjerneskadekoordinators og koordineringsteamets vigtigste opgave er at sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og gennemskueligt sagsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Hvem kan få hjælp af hjerneskadekoordinatoren?

Hjerneskadekoordinatoren hjælper dig og dine pårørende, hvis du har en erhvervet hjerneskade, er mellem 18 år og folkepensionsalderen og det er mindre end 2 år siden at din hjerneskade er sket.

En erhvervet hjerneskade er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker - det vil sige en hjerneskade man ikke er født med.
Årsagen kan fx være blodpropper, hjerneblødning, hovedtraume.
En hjernerystelse kan anses som en hjernepåvirkning, og hyppige følger kan omfatte hovedpine, svimmelhed, synsproblemer, hurtigt udtrætning og koncentrationsbesvær.

Hvad omfatter hjerneskadekoordinering?

Køge Kommunes hjerneskadekoordinering er organiseret ved hjerneskadekoordinator og et koordineringsteam.

Sygehuset udarbejder genoptræningsplan og bestemmer niveauet (specialiseret rehabilitering eller almen genoptræning) for videre genoptræning i kommunalt regi efter udskrivelse fra sygehus.

Hjerneskadekoordinator kan være behjælpelig med at koordinere rehabiliteringsforløbet, hvis der forekommer særlige komplekse problemstillinger, og hvor der er behov for koordinering mellem flere forskellige fagpersoner i rehabiliteringsforløbet.

Koordinering kan omfatte:

  • Koordinering mellem sygehus og kommune
  • Koordinering mellem egen læge og kommune
  • Koordinering internt mellem fagpersoner i kommunen
  • Koordinering med inddragelse af borger, pårørende og fagpersoner i kommunen

Hjerneskadekoordinatoren kan også bistå med råd og vejledning til dig og dine pårørende i forhold til, hvilke tilbud kommunen råder over med hensyn til genoptræning og hjælpe/støtteforanstaltninger.

Afhængig af omfanget af problemstillingerne og følgerne efter hjerneskaden vil der være forskel på behov for involvering og koordinering fra hjerneskadekoordinator. Nogle vil have løbende kontakt i en kortere eller længere periode, andres behov kan dækkes ved enkelte telefonsamtaler, mens andre ikke vil have behov for koordinering fra hjerneskadekoordinator.

Koordineringsteamet

Koordineringsteamet består af en socialrådgiver fra Jobcenteret, en repræsentant (ergo eller- fysioterapeut) fra Genoptræningsenheden og hjerneskadekoordinatoren.

Koordineringsteamet tager udgangspunkt i dine ønsker, mål, ressourcer og funktionsnedsættelser med særligt fokus på at koordinere de rette indsatser på rette tidspunkt i rehabiliteringsforløbet.

Koordineringsteamets opgaver:

  • Drøftelse af behov for nye indsatser/tiltag i rehabiliteringsforløbet
  • Drøftelse af rette timing for indsatser i rehabiliteringsforløbet
  • Drøftelse af behov for statusmøde med deltagelse af borger og pårørende

Du kan kontakte din kommunale ergo- og eller fysioterapeut, din sagsbehandler i Jobcenteret eller hjerneskadekoordinatoren for tilknytning til koordineringsteamet.
Du skal som udgangspunkt have en genoptræningsplan fra sygehuset, for at blive tilknyttet koordineringsteamet.

Tilmeld dig et pårørendekursus, for dig der er pårørende til en person med en erhvervet hjerneskade.

En hjerneskade påvirker både den ramte, men også de pårørende. Pårørende til borgere, som er ramt af apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade, er ofte meget belastede.
Forandringer kan have store konsekvenser for livskvaliteten og familiedynamikken.

Køge Kommune tilbyder et online pårørende kursus til dig, der er pårørende til en person med erhvervet hjerneskade i alderen 18 år til folkepensionsalderen. Vedkommende du er pårørende til, skal have bopæl i Køge kommune.
Kurset giver dig indsigt i nogle af de forhold man som pårørende til en hjerneskaderamt typisk oplever.

Kurset afholdes en gang årligt (omkring november) online via teams og forløber over 5 hverdagsaftener.

Kurset arrangeres af hjerneskadekoordinatoren fra Køge Kommune, som vil være til stede under afvikling af alle moduler.

Kurset afholdes i samarbejde med Roskilde Kommune, hvorfor der også vil være deltagere fra Roskilde Kommune samt deltagelse af hjerneskadekoordinator fra Roskilde Kommune.

Kontakt hjerneskadekoordinator for nærmere information om kurset og tilmelding.

På kurset får du inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende; fx dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejdet med social og sundhedsvæsenet.

Emnerne på kurset er aktuelle for pårørende, uanset hvilke sygdomme dine nærmeste har. Emnerne er bl.a. hvordan passer du bedre på sig selv, ændrede roller, fysisk aktivitet og humør, hjælp til at kommunikere med den syge og sundhedsvæsenet.

For at deltage skal både du og din pårørende være minimum 18 år og bo i Køge Kommune.

Læs mere på vores Sundhedscenters hjemmeside str.koege.dk

Relevante links

Hjerneskadekoordinatoren

Socialafdelingen

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje