Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Merudgiftsydelse

Merudgiftsydelse

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Formålet er at medvirke til, at du og din familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation.

Derudover er formålet at give dig mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan behovet bedst kan dækkes.

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

For at du kan søge om tilskud til merudgifter, er der en række kriterier som skal være opfyldt:

 • + 18 år. Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen (eller har opsat din folkepension)
 • Varig nedsat funktionsevne. Du har en varig eller langvarig nedsat funktionsevne (fysisk eller psykisk)
 • Indgribende karakter. Konsekvenserne af din funktionsnedsættelse er af indgribende karakter i din dagligdag
 • Hjælpeforanstaltninger. Din funktionsnedsættelse medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger (fx hjælpemidler, bevilget hjælp og støtte, fleksjob)
 • Minimumsgrænse. For at få tilskud til dækning af merudgifter, skal du have nødvendige merudgifter for minimum kr. 589 pr. måned eller kr. 7.068 om året (sats for 2023). 

Merudgiftsydelsen til voksne er reguleret i Servicelovens § 100.
Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter Servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter Servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.
Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.

Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varigt nedsatte funktionsevne.

Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:

 • Medicin
 • Kørsel i forbindelse med kontrol på sygehus/uddannelse/arbejde/fritid
 • Lægeordineret diæt
 • Ekstra tøjvask
 • Udgifter forbundet med en bevilget handicapbil

Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

Det er Køge Kommune der afgør, om du kan få dækket merudgifter. For at søge skal du bruge selvbetjeningsløsningen her på siden.

Du kan både ansøge om løbende udgifter og enkeltudgifter.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal selv være med til at dokumentere og/eller sandsynliggøre din funktionsnedsættelse og, at det medfører ekstraudgifter for dig.

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje