Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for ældre- og handicapvenlige boliger

Kvalitetsstandard for ældre- og handicapvenlige boliger

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 54 og 5

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal hjælpe dig med at få en bolig med en særlig ældre- og handicapvenlig indretning, der tilgodeser dit behov for personlig hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen giver dig ret til:

 • frit at vælge en ældre- og handicapvenlig bolig, hvis du opfylder Køge Kommunes kriterier for at få anvist en sådan bolig
 • frit at vælge en ældre- og handicapvenlig bolig, som ligger i en anden kommune, hvis du ligeledes der opfylder kriterierne for at få anvist en sådan bolig.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du opfylder flere af nedenstående kriterier:

 • Du har behov for en bolig med særlig ældre- og handicapvenlig indretning på grund af varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
 • Du færdes altid med ganghjælpemidler (rollator eller kørestol) og derved ikke kan færdes i en almindelig indrettet bolig.

Du kan ikke kan få tilbudt en ældre- og handicapvenlig bolig, hvis du er i stand til at bo i en almindelig bolig og/eller, hvis du udelukkende søger boligen på baggrund af eksempelvis:

 • Alder
 • Ønske om at bosætte dig tættere på familien.
 • Økonomiske forhold som huslejeniveau m.v.
 • Akut boligbehov i forbindelse med skader på eller salg af din nuværende bolig m.v.
 • Manglende sociale kontakter
 • Manglende evne til at håndtere varmekilden i din nuværende bolig.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen er varig.

Sådan søger du

Du finder et ansøgningsskema til ældre- og handicapvenlige boliger på koege.dk

Ansøgningsskemaet kan ligeledes rekvireres ved kontakt til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Sådan behandles din ansøgning

Ansøgninger om ældre- og handicapvenlige boliger i Køge Kommune behandles i Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Du finder Køge Kommunes sagsbehandlingstider på ældre- og sundhedsområdet på koege.dk

Du skal være opmærksom på, at Ældre- og Sundhedsafdelingen eventuelt aflægger et hjemmebesøg hos dig, før der træffes en afgørelse.

Når din ansøgning er behandlet, modtager du en skriftlig afgørelse fra Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Hvis din ansøgning imødekommes, bliver du noteret på ventelisten og kontaktet af Køge Kommune, når du får et boligtilbud.

Hvis du søger om en ældre- og handicapvenlig bolig i en anden kommune, kontakter Køge Kommune den pågældende kommune på dine vegne.

Du skal være opmærksom på, at du slettes af ventelisten, hvis du afslår et boligtilbud to gange.

Hvem leverer indsatsen?

Ældre- og handicapvenlige boliger i Køge Kommune er placeret i almennyttige boligselskaber, som Velfærdsforvaltningen har indgået aftale med.

Er der egenbetaling?

Du betaler selv indskud, husleje og forbrug.

Du har mulighed for at søge om indskudslån i Borgerservice i Køge Kommune.

Kriterierne finder du på koege.dk

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje