Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2024

Lovgrundlag

Serviceloven § 79a.

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til at udnytte dine egne ressourcer og bevare dit funktions– og aktivitetsniveau så længe som muligt.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter enten mulighed for deltagelse i et fællesarrangement eller en forebyggende samtale om året med en af Køge Kommunes forebyggelseskonsulenter. Samtalen finder sted i dit eget hjem og består i vejledning og rådgivning om aktiviteter, der kan styrke din trivsel, sundhed og tryghed.

Du kan læse mere om Køge Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg på koege.dk

Hvem kan modtage indsatsen?

Du vil få tilbudt forebyggende hjemmebesøg:

 • Hvis du er fyldt 70 år og bor alene, vil du blive inviteret til et fællesarrangement
 • Hvis du er fyldt 75 år vil du blive inviteret til et fællesarrangement
 • Hvis du er fyldt 80 år vil du blive tilbudt et individuelt forebyggende hjemmebesøg
 • Én gang årligt fra det år du fylder 82 år vil du blive tilbudt et individuelt forebyggende hjemmebesøg.
 • Hvis du er mellem 65 og 81 år og i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, vil du blive tilbudt et individuelt forebyggende hjemmebesøg. I Køge Kommune er indsatsen omkring risikogrupper primært nyblevne enker og enkemænd.

Hvis du ønsker det, kan du få et individuelt, forebyggende hjemmebesøg i stedet for et fællesarrangement.

Hvis du ønsker det, kan du tage en bisidder eller pårørende med til samtalen.

Du skal være opmærksom på, at Køge Kommune undtager dig fra ordningen, hvis du modtager både praktisk hjælp og personlig pleje fra kommunen efter Servicelovens §83 eller bor på et plejecenter eller i en centerbolig

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen er varig

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Når du fylder 70, 75, 80 og +82 år. bliver du automatisk kontaktet af Ældre- og Sundhedsafdelingen med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg omfatter alene en samtale om din trivsel, sundhed og tryghed. Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge hjemmehjælp, madservice, træning eller hjælpemidler, men kan hjælpe med at formidle kontakt til det rette sted.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Køge Kommune.

Er det muligt at skifte leverandør?

Der er ikke mulighed for at skifte leverandør af forbyggende hjemmebesøg.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Køge Kommune, om en tolk er nødvendig.

Hvilke krav stilles der til medarbejderne?

Du kan forvente, at medarbejderne har de relevante social- og sundhedsfaglige kompetencer.

Herudover kan du forvente, at medarbejderne:

 • Udviser almindelig hjælpsomhed, respekt og værdighed
 • Kan tale og skrive forståeligt dansk
 • Ikke har anmærkninger i straffeattest eller børneattest, som kan give saglige betænkeligheder i forbindelse med opgavens udførelse
 • Identificerer sig med leverandørens billedlegitimation
 • Orienterer leverandøren, hvis de ikke har mulighed for at komme i kontakt med dig eller en anden person på din adresse

Hvilke krav gælder der i forhold til dig som modtager af indsatsen?

Når du får hjælp og støtte fra Køge Kommune skal du respektere, at din bolig er medarbejdernes arbejdsplads.

Det betyder, at du har pligt til at:

 • Sørge for, at hjemmets indretning tilgodeser medarbejdernes behov for en tryg og sikker arbejdsplads.
 • Holde hjemmet røgfrit i det tidsrum, hvor medarbejderne opholder sig i boligen
 • Sikre adgang til boligen
 • Melde afbud, hvis du er forhindret i at modtage indsatsen.

Hvis du ønsker at klage

Køge Kommune træffer ikke afgørelser i forbindelse med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Derfor er indsatsen som udgangspunkt ikke omfattet af klageadgang.

Hvis du alligevel ønsker at klage over det forebyggende hjemmebesøg, skal du henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen kan kontaktes på telefon 56 67 67 72

Du kan også sende digital post til Ældre- og Sundhedsafdelingen via borger.dk
Her skal du vælge Køge Kommune/Ældre som modtager af din besked.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje