Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Trafikselskabsloven § 11

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til at deltage i fritidsaktiviteter og øvrige gøremål, hvis du er blind, stærkt svagsynet eller svært bevægelseshæmmet.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter op til 104 enkeltture om året i egnet køretøj, hvor du kan medbringe:

  • 1 fører- eller servicehund
  • 2 hjælpemidler, dog højst 1 eldreven kørestol
  • 2 ledsagere uden hjælpemidler, dog mod et tillæg på 50% pr. ledsager.

Hvis du har et særligt aktivt og udadvendt liv og ikke har andre transportmuligheder, kan du herudover ansøge Køge Kommune om 10 ekstra årlige ture.

Kørslen er så vidt muligt fra dør til dør, og der er mulighed for kørsel døgnet rundt.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du er over 18 år, bor i Køge Kommune og enten er blind eller svagsynet, eller hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor afhængig af kørestol eller gangredskaber såsom rollator og gangbuk. Din funktionsnedsættelse skal være varig.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Du kan få indsatsen så længe, du opfylder betingelserne for modtagelse af hjælpen.

Sådan søger du

Du søger om indsatsen i Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen, som er myndighed på området. Det vil sige, at det er Ældre- og Sundhedsafdelingen, som træffer afgørelser om bevilling af handicapkørsel.

Du søger ved at sende en ansøgning til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Ansøgningsskemaet finder du på moviatrafik.dk. 

Sådan behandles din ansøgning

Når Ældre- og Sundhedsafdelingen har modtaget din ansøgning, vurderer en medarbejder fra Ældre- og Sundhedsafdelingen, om du er berettiget til indsatsen. Medarbejderen vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både lovgivningsmæssige og faglige hensyn. Lovgrundlaget vil fremgå af den enkelte kvalitetsstandard.

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på det ansøgte.

Hvis der er tvivl, om du er berettiget til indsatsen, bliver du kontaktet af medarbejderen, der behandler din sag.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Dette sker i samarbejde med dig og ved, at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen.

Du kan finde sagsbehandlingstiderne på ældre- og sundhedsområdet på koege.dk.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Iværksættelse og afmelding sker som hovedregel inden for 14 dage efter, at Movia har modtaget din bevilling fra Køge Kommune.

Afmelding sker ved henvendelse til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Indsatsen omfatter ikke kørsel udenfor Sjælland og Lolland-Falster.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Movia.

Er det muligt at skifte leverandør?

Nej.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Køge Kommune, om en tolk er nødvendig.

Er der egenbetaling?

Der er egenbetaling på handicapkørsel efter de takster, der fastsættes af Movia.

Hvis du ønsker at klage

Kommunens afgørelse om handicapkørsel kan ikke ankes.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje