Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for hjælp til ernæring og tilberedning/anretning af mad

Kvalitetsstandard for hjælp til ernæring og tilberedning/anretning af mad

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Serviceloven §83

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til så vidt muligt at blive i stand til selv at varetage de funktioner, der hører til tilberedning, anretning og indtagelse af daglige måltider.

Hvad omfatter indsatsen?

 • Du kan få hjælp og støtte til:
 • Tilberedning af morgenmad og smøre snitter.
 • Opvarmning af mad i egen mikroovn
 • Anretning af måltider.
 • Opvask efter husstandens service. Foretages ved morgenbesøget.
 • Tjek af fødevarers holdbarhed ifm. tilberedning/anretning af mad.
 • Indtagelse af mad og
 • Bortskaffelse af affald, hvis du i øvrigt ikke modtager indsatser fra Køge Kommune

Indsatsen kan bevilliges op til seks gange i døgnet og betragtes som en husstandsydelse.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du er ude af stand til selv at varetage opgaven på grund af begrænset funktionsevne. Begrænsningen i din funktionsevne kan være midlertidig eller varig.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Du få indsatsen, så længe Køge Kommune vurderer, at dine begrænsninger i funktionsevnen nødvendiggør hjælpen.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Hjælp og støtte til daglig personlig og praktiske opgaver iværksættes dagen efter, at leverandøren er orienteret om bevillingen.

Hjælp og støtte til ugentlig personlig pleje og praktiske opgaver iværksættes inden for en uge efter, at leverandøren er orienteret om bevillingen.

Du får besked af leverandøren om hvornår hjælpen ydes.

Du skal være opmærksom på, at hjælpen kan flyttes +/- 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt uden, at du informeres.

Indsatser der leveres ugentlig kan aflyses af leverandøren, men skal erstattes inden for tre hverdage.

Hvis du ikke ønsker at modtage hjælpen, har du pligt til at melde afbud til leverandøren senest kl. 12 dagen før det planlagte besøg

Hvis du ønsker at skifte leverandør, sker dette ved udgangen af næste måned.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Der kan ikke ydes hjælpe og støtte til:

 • Tilberedning af varm mad
 • Tilberedning af mad til gæster
 • Oprydning/opvask efter gæster

Hvem leverer indsatsen?

Du kan vælge mellem Køge Kommune og de private leverandører, som Køge Kommune har indgået en aftale med.

Du kan også vælge selv at udpege en person, som efter servicelovens § 94 bliver ansat af Køge Kommune til at udføre opgaven i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard.

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis. Du betaler dog selv for maden.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje