Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - indkøb

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Serviceloven § 83

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til indkøb af dagligvarer.

Hvad omfatter indsatsen?

Du kan få hjælp og støtte til:

 • Udarbejdelse af indkøbsseddel, herunder til at kontrollere holdbarheden på eksisterende madvarer.
 • Bestilling af dagligvarer til eget forbrug.
 • Levering af varer på fast ugedag indenfor et fast tidsinterval på max. 3 timer (30 min. hvis leveringen er afhængig af en medarbejders tilstedeværelse).
 • Sætte køle- og frostvarer på plads.
 • Afregning for indkøbet.
 • Aflevering og afregning for returflasker/dåser.

Indsatsen bevilliges som udgangspunkt til en gang ugentligt. Dog kan der være tilfælde, hvor der bevilliges indkøb hver anden uge – eksempelvis hvis du samtidig modtager indsatsen madservice og dermed har et mindre indkøbsbehov.

Indsatsen betragtes som en husstandsydelse. Det er således husstandens samlede ressourcer, som vurderes ift. indkøb. Bestilling af varer kan enten være ved telefonisk opringning eller indtastning på internettet/app.

Der vil ved ansøgning om hjælp til indkøb være fokus på, hvorvidt du kan rehabiliteres til at kunne varetage bestilling af dine madvarer igen.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du er ude af stand til selv at varetage opgaven på grund af begrænset funktionsevne. Begrænsningen i din funktionsevne kan være midlertidig eller varig. Vurderingen tager afsæt i om du er i stand til at overskue hvilke varer du mangler, bestille varerne, tage imod varerne, og sætte varerne på plads, når de bliver leveret hos dig.

Du skal være opmærksom på, at det indgår i vurderingen, om du er i stand til at benytte dig at teknologiske muligheder for at bestille varer på egen hånd, fx på internettet eller via telefonopkald.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Du kan få indsatsen, så længe Køge Kommune vurderer, at dine begrænsninger i funktionsevnen nødvendiggør hjælpen.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Hvis indsatsen skal leveres hver uge, iværksættes den inden for en uge efter bevillingstidspunktet.

Hvis indsatsen skal leveres hver anden uge, iværksættes den inden for to uger efter bevillingstidspunktet.

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at meddele det til leverandøren senest dagen før kl. 12, hvis et besøg skal aflyses.

Hvis du har behov for at afmelde indsatsen, skal du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, sker dette ved udgangen af næste måned.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Der kan ikke ydes hjælp og støtte til:

 • Indkøb i flere forretninger pr. gang.
 • Indkøb udover en samlet vægt på 20 kg.
 • Indkøb af øl og læskedrikke udover 24 dåser eller svarende til ca. 9 kg.
 • Småindkøb af varer som ikke omfatter fødevarer.

Hvem leverer indsatsen?

Til selve indkøbet kan du vælge mellem de private leverandører, som Køge Kommune har indgået en aftale med.

Til koordinering af indkøbet bl.a. til udarbejdelse af indkøbsseddel kan du vælge mellem Køge Kommune og de private leverandører, som Køge Kommune har indgået aftale med.

Du kan også vælge selv at udpege en person, som efter servicelovens § 94 bliver ansat af Køge Kommune til at udføre opgaven i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard.

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis.

Du betaler dog selv for dine varer.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje