Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Støtte til børn, unge og familier Åben Anonym Familierådgivning

Åben Anonym Familierådgivning

Åben Anonym Familierådgivning er et tilbud for børn og unge i aldersgruppen 0-18 år og deres familie. I åben anonym rådgivning kan man få råd og vejledning om forskellige børn-, unge- og familieproblematikker.

Åben anonym familierådgivning er et tilbud om professionel rådgivning, hvor man ikke bliver registreret eller opgive navn og cpr. nr. Rådgivningen er anonym og gratis og man skal ikke aftale tid på forhånd, men blot møde op eller ringe i rådgivningens åbningstid. 

Når du henvender dig i åben anonym familierådgivning, både ved fremmøde eller telefonisk, bliver du mødt af en socialrådgiver og en psykolog, som har indsigt i børns udvikling og kender til de problemer, der kan opstå i en familie. 

Er du barn eller ung, kan du også henvende dig i rådgivningen uden dine forældre. 

Hvad kan du henvende dig om? 

Du kan henvende dig omkring store og små bekymringer og tilbuddet er til alle børn, unge og familier i Køge Kommune. Ofte henvender familier sig omkring emner som:  

 • Børns opdragelse 
 • Børns trivsel og udvikling 
 • Forældres indbyrdes forhold 
 • Skilsmisse og samvær 
 • Ungdomsproblemer 
 • Kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet 
 • Alkoholproblemer 
 • Misbrugsproblemer 
 • Kriminalitet 
 • M.m.  

Hvem kan henvende sig? 

 • Forældre til børn/unge under 18 år 
 • Børn - kan selv ringe eller møde op uden forældre 
 • Unge - kan selv ringe eller møde op uden forældre 
 • Familier - man kan også møde op samlet som familie 

Man skal bo i Køge Kommune for at benytte vores tilbud om åben anonym familierådgivning 

Hvor og hvornår 

Du kan vælge at møde personligt op og få en samtale og/eller ringe i rådgivningens åbningstid hver torsdag kl. 15:30-17:30. 

Adresse: SSP-huset (ved det gamle vandværk), Søndre Alle 6, 4600 Køge 

Telefonnummer. : 51 29 33 95. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje