Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Støtte til børn, unge og familier Børnefaglig undersøgelse

Børnefaglig undersøgelse

Hvad er en børnefaglig undersøgelse 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen skal træffe afgørelse om en børnefaglig undersøgelse hvis det antages, at et barn eller en ung kan have brug for særlig støtte. Den børnefaglige undersøgelse, skal så vidt det er muligt, gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge der er fyldt 15 år. For unge som er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold som gør sig gældende for denne aldersgruppe.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen træffer afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, når/hvis forvaltningen gennem/via henvendelse fra forældre, børn, skole, daginstitution mfl. bliver gjort opmærksom på, at hjælp eller støtte til et barn eller en ung kan blive aktuel.

Børne-og uddannelsesforvaltningen kan ligeledes på eget initiativ træffe afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse af søskende, hvis forvaltningen bliver gjort opmærksom på, at der kan være behov for støtte til søskende i familien.

Under udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, vægtes inddragelse af familie, netværk samt barnets/den unges fortælling højt. Undersøgelsen skal udarbejdes så skånsomt som muligt, og indeholde relevante oplysninger inden for Familie og netværk, Barnets udvikling og Forældrekompetencer.

Hvad er formålet

Formålet med den børnefaglige undersøgelse er, at undersøge og afdække barnet eller den unges ressourcer og problemer hos barnet, familie og netværk. Undersøgelsen skal danne grundlag for at vurdere, om der er behov for at sætte ind med særlig støtte efter servicelovens bestemmelser, og hvilken støtte der i givet fald bedst kan hjælpe barnet, den unge eller jer som forældre.

Sådan forløber en børnefaglig undersøgelse 

Træffer Børne- og Uddannelsesforvaltningen afgørelse om udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse, vil forvaltningen indhente relevante oplysninger hos det private og professionelle netværk omkring barnet og forældre. Oplysningerne kan indhentes fra dagtilbud, skole, fritidsinteresser, sundhedspersonale m.fl.

Forvaltningen vil på baggrund af de indsamlede oplysninger foretage en socialfaglig vurdering af hvilke ressourcer, problemer og behov, som barnet/den unge, samt familien og netværket har.

Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte særlig støtte overfor barnet/den unge og familien.
Barnet/den unge og forældremyndighedsindehavere har mulighed for at kommentere på den børnefaglige undersøgelse.

Samarbejdet omkring den børnefaglige undersøgelse

For at den børnefaglige undersøgelse indeholder det mest korrekte billede af barnet/den unge, er det vigtigt, at alle der vurderes relevante for undersøgelsen, deltager aktivt og samarbejder i undersøgelsesforløbet.

Hvornår skal undersøgelsen være afsluttet

Den børnefaglige undersøgelse skal som hovedregel være afsluttet senest 4 måneder efter at forvaltningen er blevet opmærksom på et barn eller ung kan havde behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen ikke kan afsluttes indenfor de lovmæssige 4 mdr., vil der blive sendt en orientering om hvornår undersøgelsen forventes at blive afsluttet og grunden til at den ikke kan afsluttes til tiden.

Samtykke

Forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år, skal give samtykke til udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med forældre, barnet, den unge og forvaltningen. Hvis forvaltningen ikke kan få samtykke til udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, kan forvaltningen efter Retssikkerhedslovens §11C alligevel indhente de nødvendige oplysninger uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje