Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Støtte til børn, unge og familier Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er til unge under 25 år som har særlige behov, og derfor ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Hvad er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse?

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge under 25 år med særlige behov, herunder:

  • Udviklingshæmning
  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Svære bevægelseshandicap
  • Multiple funktionsnedsættelser
  • Autisme
  • ADHD
  • Psykiske lidelser
  • Erhvervet hjerneskade

Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for STU, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Uddannelsens formål og indhold

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. 
Den har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til et så selvstændig liv som muligt. Efterfølgende kan den unge fortsætte i uddannelse eller job.

Uddannelsen tilpasses den unges interesser, ønsker og behov.

Sådan søger du

Hvis du er interesseret i at få en særligt tilrettelagt uddannelse, eller gerne vil høre mere, skal du henvende dig til Ungecentrum på tlf. 56 67 68 31.

I Køge Kommune er der optagelse på STU to gange om året.
Én gang i januar og én gang i august.

Det er en UU-vejleder i UUV Køge (som er en del af Ungecentrum), der står for at udarbejde indstillingen i samarbejde med den unge og evt. forældre.

Du skal være i god tid

Det tager tid at udarbejde en indstilling til STU. Vi skal bruge ca. 6 måneder på at udarbejde indstilling og forløbsplan. Derfor er det vigtigt, at der tages kontakt til os i god tid.

 

 

Ungecentrum

Ølbycenter 53-55, 4600 Køge

Telefontid

Mandag til onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Personlige henvendelser i receptionen

Den åbne vejledning samt tilmelding til uddannelseshjælp

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje