Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Parkering Vilkår for erhvervelse og brug af arbejdslicens i betalingszonen

Vilkår for erhvervelse og brug af arbejdslicens i betalingszonen

Vilkårene er senest opdateret den 2. januar 2024.

 

Arbejdslicensen gælder på de parkeringspladser og veje som ligger indenfor betalingszonen, og kræver samtidig erhvervelse af en parkeringsdispensation hos parkeringskontoret Køge Kommune.

 1. Køge Kommunes arbejdslicens giver tilladelse til at holde på de parkeringspladser og veje som ligger indenfor betalingszonen, og kræver samtidig erhvervelse af en parkeringsdispensation hos Køge Kommune.
 2. Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og man har heller ikke ret til at reservere bestemte pladser.
 3. Alle virksomheder med arbejde indenfor betalingszonen har mulighed for at erhverve en arbejdslicens. Der skal foreligges gyldig dokumentation for arbejdet.
 4. Arbejdslicensen gælder kun for virksomhedens køretøjer, der jf. registreringsbekendtgørelsen alene må anvendes erhvervsmæssigt. Det vil sige køretøjer:
  a. på gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel og kun lovligt må bruges til vare- og godstransport.
  b. køretøjer på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel og som kun lovligt må bruges til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport.
  c. erhvervskøretøjer med totalvægt på maksimalt 3.500 kg.
 5. Arbejdslicensen kan søges hele året. Arbejdslicensen har en gyldighed fra udstedelsesdatoen og 1 år frem. Licensen gælder kun for det køretøj, der har fået licensen.
 6. Licensordningen administreres af Køge Kommune. Selvbetjeningsløsning forefindes på www.koege.dk/parkering. Prisen er p.t. på kr. 2000 pr. år, kr. 300 pr. måned eller kr. 30 pr. dag som fremsendes på faktura. Det er ikke muligt at refundere beløbet i indeværende år/måned.
 7. Returadresse:
  Køge Kommune, TMF
  Torvet 1, 4600 Køge
  Teknik- og Miljøforvaltningen
  TMF-Anlæg
 8. Ved parkering i arbejdsfavør på Torvet, Brogade, Vestergade, Bjerggade, Nyportstræde, Kirkestræde, Allegade, HC Andersensgade og Nørregade skal du erhverve en parkeringsdispensation, der giver ret til at parkere udover den normale tidsrestriktion – her skal der ikke betales licens.
 9. Oplysninger i forbindelse med udstedelse af licensen vil blive registreret elektronisk. Teknik og Miljøforvaltningen forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne.
 10.  Ved udskiftning af køretøj kan ny licens erhverves via parkering@koege.dk.
 11. Ved misbrug af en licens vil denne straks blive inddraget. En sådan inddraget licens vil ikke kunne fornyes.
 12. Hvis vilkårene for at have en licens ikke længere er opfyldt, har indehaveren pligt til at informere Køge Kommune på mail: parkering@koege.dk.
 13. Ved klage over afgørelser i forbindelse med at erhverve eller skulle afgive licenser, fremsendes skriftlig indsigelse til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.

--ooOoo--

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje