Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Hvis du kommer til skade på et offentligt areal

Hvis du kommer til skade på et offentligt areal

Hvis du, din bil eller cykel kommer til skade på et offentligt areal, fordi der fx er store huller eller andre store ujævnheder i belægningen, så er det vigtigt, at du som det første anmelder skaden til din egen forsikring. Tingskader går altid forud for ansvarsskader – det er forsikringspraksis.

Undgå at en anden borger kommer til skade på selvsamme sted

Via Tip Køge kan du nemt gøre kommunen opmærksom på, at der er ting eller forhold, der kan være til fare eller gene for borgere eller trafikken. Dit tip sendes direkte til driften, som vurderer omfanget og planlægger udbedringen.
På den måde hjælper du kommunen og dine medborgere med sikkerheden i det offentlige rum.

Hvordan er det med erstatningsansvar ved skader i det offentlige rum?

I Danmark følger vi dansk rets almindelige erstatningsregler. Det vil sige, at man kan gøres ansvarlig for en skadevoldende handling eller undtagelse, der skyldes fejl eller forsømmelse.
Helt konkret betyder det, at man pådrager sig et juridisk ansvar, hvis man i en given situation handler anderledes, end man sædvanligvis ville eller burde have handlet i den pågældende situation.
Der skal altså helt konkret være noget at bebrejde skadevolderen for, før man kan gøre et erstatningskrav gældende.

Anmeld en skade  

Hvis du er kommet til skade på et af kommunens arealer og mener, at det skyldes en fejl eller forsømmelse fra kommunens side, så kan du sende et skriftligt erstatningskrav til kommunen.
Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at du i dit erstatningskrav kan dokumentere dit krav.

Du anmelder skaden ved at udfylde et skadeskema, som skal sendes til Vej, Park og Byrum enten via Borger.dk eller som papirpost. 

I skadeskemaet skal du udfylde følgende oplysninger:

 • Navn, adresse, tlf.nr. og cpr.nr. 
 • Dato og tidspunkt for uheldet 
 • Det nøjagtige skadested 
 • Hvordan uheldet skete + dokumentation på, at det er kommunen, der har begået en fejl eller forsømmelse
 • Hvilken skade er sket – materiel eller personskade 

Optag og medsend gerne foto af skadestedet.

Vær opmærksom på, at dit erstatningskrav skal kunne dokumenteres med kvittering eller lignende. 

Sker uheldet, fordi der ikke er ryddet sne på kommunale fortove, kan det være den tilstødende grundejer som er ansvarlig. Et eventuelt erstatningskrav skal i stedet rettes til grundejeren.

Sådan indsender du skadeskemaet

Denne måde kræver en printer:

 1. Print skadesskemaet samt evt. bilag.
 2. Udfyld skadesskemaet.
 3. Fremsend skemaet og evt. bilag pr. brevpost til følgende adresse:

  Vej, Park og Byrum
  att.: Helle Skovdal
  Høgevej 9
  4600 Køge.

På grund af GDPR-regler (personfølsomme oplysninger som fx CPR-nummer) må du ikke sende skemaet via din private e-mail. Du skal i stedet sende det som sikker mail via Borger.dk. 

Dette gøres på følgende måde:

 1. Udfyld skemaet og gem det på din computer.
 2. Åbn Borger.dk
 3. Klik på menuen Digital Post øverst på siden.
 4. Log på via MitID.
 5. Vælg ”Skriv ny besked”.
 6. I feltet ”Myndighed” vælg eller skriv Køge Kommune.
 7. I feltet ”Kategori” vælges: Transport, rejser, trafik og veje/Vedligeholdelse af veje, stier og fortove.
 8. Udfyld ”Dit emne” med Att: Helle Skovdal, Vej, Park og Byrum.
 9. Skriv evt. besked som nedenstående:
 10. Vedhæft skadesskemaet via knappen "vedhæft filer".

Tak for din tålmodighed. Nu er sikkerheden for dine data i top!

Vej, Park og Byrum (drift)

Ørnevej 15, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje