Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Trafik Trafiksikkerhed og trafikplanlægning

Trafiksikkerhed og trafikplanlægning

Køge Kommune har fokus på trafiksikkerhed. Vi arbejder hele tiden med at mindske antallet af trafikuheld og forbedre trygheden på kommunens veje og stier.

Den seneste trafiksikkerhedsplan blev vedtaget af Køge Byråd i 2017. 

Planen indeholder en række forslag til nye indsatsområder og tiltag til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje. Planen indeholder også en prioriteret liste over konkrete trafiksikkerhedsprojekter.

Planen bygger på analyser af bl.a. trafikuheld, trafikmængder og hastigheder. Desuden er input fra borgere, høringssvar og skolevejsundersøgelse medtaget og vægter i prioriteringen af trafikprojekterne. 

Kontakt 

Hvis du oplever problemer med hastighed, andre trafikale problemer eller ønsker at få tilsendt trafiksikkerhedsplanen, kan du kontakte os på e-mail: tmf@koege.dk

På kortet kan du se de trafiksikkerheds- og tryghedsprojekter, der er udført inden for de seneste år. Hvis du klikker på markeringen vises en boks med informationer om projektet.

Projekterne er en blanding af borgerønsker, særligt uheldsbelastede steder og steder med andre trafikale udfordringer som fx høj hastighed.

 

Køge Kommune deltager hvert år i en række landsdækkende kampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Vi forsøger på den måde at være med til at påvirke trafikanternes adfærd positivt, da det ofte er netop adfærd eller manglende opmærksomhed, der er årsag til trafikuheld og farlige situationer i trafikken.

Kommunen deltager bl.a. i kampagner om hastighed, spirituskørsel, uopmærksomhed og skolestart.

I 2015 udarbejdede Teknik- og Miljøforvaltningen en cykelhandleplan i samarbejde med Sundhedsafdelingen. Planen indeholder konkrete mål for cykelområdet og en række forslag til indsatsområder, der kan være med til at fremme cykling i kommunen. 

Hvis du ønsker at læse cykelhandleplanen, kan du kontakte os på tmf@koege.dk.

Vi ønsker, at så mange børn som muligt transporterer sig selv til skole, så de får erfaring med at færdes i trafikken. Samtidig vil det skabe mindre kaos ved skolerne i morgenmyldretiden, hvor mange elever bliver sat af i bil.

Skolevejsundersøgelse

Som et led i dette arbejde bruges bl.a. online skolevejsundersøgelser, som elever og forældre kan deltage i. I skolevejsundersøgelsen får vi overblik over elevernes ruter til skole, utrygge steder, valg af transportmiddel m.m.

Køge Kommunes seneste skolevejsundersøgelse er fra 2013. Det vil derfor være oplagt at lave en ny undersøgelse indenfor de nærmeste år.

Skolekørsel

Kommunen er forpligtet til at sørge for kørsel af skoleelever (til distriktskolen), hvis afstanden mellem hjem og skole er større end:
•    2,5 km (0. – 3. klasse)
•    6 km (4. – 6. klasse)
•    7 km (7. – 9. klasse)
•    9 km (10. klasse)

Det mest udbredte støjproblem i boligområder er trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må højst være udsat for et støjniveau på 58 decibel Lden fra vejtrafik og 64 dB Lden fra togtrafik.

Byplanlæggere skal holde støjende aktiviteter som fx trafik, adskilt fra beboelse når de laver lokal – og kommuneplaner.

Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Læs mere om støj

Vej, Park og Byrum

Anlæg og Vejmyndighed

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje