Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Veje og stier Ny / ændret adgang til vej

Ny / ændret adgang til vej

Det kræver en tilladelse at etablere en ny eller ændre en eksisterende adgang til din matrikel. Det gælder både adgangen til din matrikel for gående og for kørende fra vejen. 

Retningslinjer 

Nye adgange, udvidelse af eksisterende adgange eller ændret anvendelse af eksisterende adgange til offentlige veje og private fællesveje, skal godkendes før de må tages i brug.  Vurderingen af ansøgningen vil ske ud fra vejtekniske og trafiksikkerhedsmæssige hensyn. 

Vi kan vejledende oplyse:  

  • Overkørselstype. Overkørslen bør udføres som de øvrige overkørsler på vejen. Eksempelvis: asfaltrampe, sænket kantsten eller brolagt indkørsel.  
  • Servitutter o.lign. Du skal undersøge, om der er tinglyste servitutter eller specielle krav til adgangsforholdene. 

Lovgivning 

Ansøgninger behandles efter ”Lov om offentlige veje §§49-50” eller ”Lov om private fællesveje §§62-64”. 

Betaling 

Grundejeren betaler selv for omkostningerne ved etablering af ny adgang eller ændring af eksisterende adgang. Installationer som fx vejbelysning, vejriste, el-skabe o.lign. skal muligvis flyttes, hvilket kan medføre en væsentlig fordyrelse.  

Søges der om at flytte/ændre en eksisterende adgang, stiller vi ofte krav om, at den eksisterende adgang nedlægges. 

Ansøgning 

Du skal udfylde og sende en ansøgning via vores digitale ansøgningsportal. I ansøgningen skal du vedhæfte et foto taget fra modstående fortov/side af, hvor du ønsker at etablere adgangen. Desuden bedes du angive bredde og placering på en situationsplan. 

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at ændre adgangen til din matrikel.  

Svar på ansøgning 

Du modtager din tilladelse i din e-Boks, når den er klar. 

 

Vej, Park og Byrum

Anlæg og Vejmyndighed

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje