Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Veje og stier Vejledning for ansøgning af byrumsinventar til butikssikring

Vejledning for ansøgning af byrumsinventar til butikssikring

Den 12. januar 2023

Vejledningen er godkendt i Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. december 2022.

Erhvervsdrivendes indretning af egen udvendig sikring på offentligt areal

I vejledningen anvises rammerne for de erhvervsdrivendes mulighed for opstilling af steler og bænke til udvendig sikring af deres butikker i gågaderne. Kataloget skal sikre, at der kun kan vælges elementer, der vil passe ind i bybilledet, så æstetikken og funktionaliteten i gågaderne bevares. Køge bymidte er omfattet af en lokalplan, der beskytter det historiske bymiljø gennem regler for blandt andet skiltning og bygningsfacader.

Vejledningen er gældende for gågaderne i den gamle del af Køge centrum, jf. bilag 1.

Placering

Enhver genstand skal placeres inden for chausséstensbåndet, der løber mellem facade og fortovsfliser eller i vandrenden. Når genstanden skal fastgøres i underlaget, skal chaussésten genlægges fagligt korrekt omkring genstanden. Der skal være minimum 100 cm mellem de opsatte genstande.

Ansøgning

Ejendomsejer søger om tilladelse ved at indsende en ansøgning vedlagt foto, beskrivelse inkl. farve og mål for de ønskede genstande samt målfast situationsplan til vejmyndighed@koege.dk. Køge Kommune vurderer om de ønskede genstande og deres placering passer inden for de anviste rammer.

Ansøger har selv ansvar for at sikre sig, at genstandene opfylder kravene til det sikringsniveau, som ansøger ønsker at opnå. Ansøger kan evt. indhente hjælp fra en rådgiver som har kompetencer indenfor trusselsvurdering, arkitektur m.m.

Tilladelsen

Tilladelsen gives til ejendomsejer, der forpligter sig til at renholde og drifte genstandene. Udgifter til indkøb, opsætning, renhold, udskiftning og fremtidig nedtagning afholdes af ejendomsejer. Kommunen fører tilsyn med genstandene og kan komme med påbud om renhold eller udskiftning, når det vurderes nødvendigt.
Opsætning og nedtagning udføres af Køge Kommune, og der indhentes LER- oplysninger samt prisoverslag på arbejdet, som sendes til accept hos ansøger, inden tilladelsen gives.

Tilladelsen er som udgangspunkt gyldig i 2 år, hvorefter der kan søges om forlængelse. Tilladelsen kan ophøre tidligere, hvis ejendomsejer selv ønsker at fjerne genstandene eller hvis Køge Kommune inddrager tilladelsen.

Ved ejerskifte er ejendomsejeren forpligtet til via kontakt til Køge Kommune at sikre at ny ejendomsejer ønsker at overtage forpligtigelserne tilknyttet tilladelsen. Sker dette ikke, skal ejendomsejer inden ejerskiftet sørge for at kontakte kommunen for at få fjernet alle dele hidrørende genstandene, herunder underjordiske dele.

Køge Kommune kan inddrage tilladelsen med tre måneders varsel hvis Køge Kommune vurderer at ejendomsejer misligholder driftsforpligtelsen.

Yderligere vilkår vil fremgå af selve tilladelsen.

Elementer der kan anvendes som butikssikring

Metal stele
Cylinderformet med afrundet top. Glat med én indskæring til refleksbånd.
Nedstøbt eller med fodplade Med hvidt refleksbånd.

Materialer:
Stål.

Farve:
Lakeres i RAL 6009 Mørkegrøn.

Mål:
Højde 50-80 cm
Diameter 10-20 cm

Minimum 100 cm mellem stelerne.


Principfoto af metalsteler

 

Bænk
Lige ”Københavnerbænk” UDEN ryglæn og armlæn.
Opsættes på betonklodser funderet i jorden og svejst ved de monterede bolte.

Materialer:
Støbejern med sæde af hårdttræ.

Farve:
Sort stel
Sæde malet i RAL 6009 Mørkegrøn.

Mål:
Længde ca. 180-200 cm Dybde 60-65 cm
Højde 46 cm.


Principfotos af "Københavnerbænke" uden ryglæn og med ryglæn

Bilag 1, kort over gågaderne hvor vejledningen gælder

Gågaderne - Nørregade, Jernbanegade og Katekismusgade - i den gamle del af Køge centrum, hvor vejledningen er gældende.

 

--ooOoo--

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje