Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og forebyggelse Den kommunale tandpleje Servicedeklaration for tandplejen

Servicedeklaration for tandplejen

Tilrettelæggelsen af tandpleje for børn og unge i alderen 0-21 år, gældende fra årgang 2004 (iflg. ny lovgiv-ning pr. 1.7.2022) i Køge Kommune.

Den Kommunale Tandplejes tilbud om gratis forebyggende og behandlende tandpleje og behovsbestemt tandreguleringsbehandling for børn og unge i Køge Kommune er tilrettelagt efter følgende principper:

Overordnede principper for Tandplejens tilrettelæggelse

Gratis tandpleje ved en kommunal tandklinik

 1. Køge Kommune tilbyder alle børn og unge under 22 år (født efter d. 1.1. 2004) gratis fore-byggende og behandlende tandpleje på de kommunale tandklinikker på Ellemarkskolen og Asgård Skole.

 2. Tilbuddet om gratis tandpleje gives ved den kommunale tandklinik, der dækker det skoledi-strikt, som barnet bor i.

 3. Børn og unge, der modtager tandpleje ved en kommunal klinik, tilbydes efter Sundhedssty-relsens retningslinjer behovsbestemt gratis tandreguleringsbehandling på Tandregulerings-klinikken Boholtevej.

 

Kommunalt tilskud til tandpleje ved en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg

 1. Børn og unge under 16 år kan vælge at modtage forebyggende og behandlende tandpleje ved en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg med 65% kommunalt tilskud og 35% egenbetaling

 2. Valg af privatpraktiserende tandlæge gælder for det samlede tandplejetilbud. Det betyder, at eventuel visitation til tandregulering efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer efter henvis-ning foretages hos Den Kommunale Tandpleje, men tandreguleringsbehandling skal også fo-regå i privat regi med 35% egenbetaling.

 3. Barnet/den unge skal være tilmeldt via Den Kommunale Tandpleje for at modtage kommunalt tilskud. Behandlingen må ikke starte, før tilmeldingen er registreret. Manglende tilmelding medfører 100% egenbetaling

 

Gratis tandpleje til 16-21 årige

 1. Unge i alderen 16-21 år (født efter d. 1.1.2004) kan vælge at modtage forebyggende og be-handlende tandpleje ved en privatpraktiserende tandlæge med 100% kommunal betaling.

 2. Behandlingen må ikke starte, før tilmeldingen er registreret. Manglende tilmelding medfører 100% egenbetaling. Tilmeldingsblanket til praktiserende tandlæge skal rekvireres hos tandplejens administration. 

 

Tilmelding til den kommunale tandplejeordning

 1.  Alle børnefamilier orienteres om tilrettelæggelsen af Køge Kommunes tandplejeordning, når barnet er ca. 6 måneder gammelt eller ved tilflytning til kommunen.

 2. Barnet får automatisk indkaldelse til tandpleje på den tandklinik, der dækker det skoledistrikt, som barnet bor i.

 3. Børn og unge, der vælger at modtage tandpleje ved en privatpraktiserende tandlæge med fuld kommunal betaling (unge i alderen 16-21 år, født efter d. 1.1.2004) eller delvis kommunal betaling (børn og unge under 16 år), skal være tilmeldt Den Kommunale Tandpleje, før behandling påbegyn-des.

 4. Klinikskift kan tidligst finde sted 12 måneder efter seneste skift.

 

Grundlæggende serviceniveau

 1. Tilbuddet om gratis tandpleje omfatter det til enhver tid af Køge Byråd vedtagne serviceniveau.

 2. Den Kommunale Tandpleje tilbyder forældre vejledning om bl.a. tandfrembrud og tandpleje, når de-res barn er ca. 6 måneder gammelt.
 3. Der tilbydes regelmæssige tandeftersyn med undersøgelser af tand-, mundhule- og kæbeforhold, samt behandlende tandpleje til børn i alderen 2½-21 år (født efter d. 1.1.2004).

 4. Tandeftersyn foretages efter de af Køge Byråd til enhver tid fastlagte intervaller, pt. ca. hver 15. må-ned, medmindre særlige forhold begrunder et andet interval.

 5. Alle børn i kommunens skoler tilbydes undervisning i tandpleje på udvalgte klassetrin.

 6. Tandregulering tilbydes efter behov efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Administration

Den samlede tandplejeordning administreres af Tandplejens administration.

 

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger henvises til tandplejens hjemmeside. Besøg siden  Den kommunale tandpleje

Tandplejens administration kan kontaktes på e-mail koegetand@koege.dk

 

 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje