Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og forebyggelse Sundhedsplejen til børn, unge og familier Sundhedsplejersken i skolen

Sundhedsplejersken i skolen

Sundhedsplejersken tilbyder samtaler og undersøgelser til skolebørn i Køge Kommune.

Alle børn i 0., 2., 5. og 8. kl. bliver tilbudt samtale og undersøgelse hos skolesundhedsplejen. 

Der kan arrangeres yderligere samtaler/undersøgelser, hvis du, dit barn eller sundhedsplejersken vurderer, at der er behov for det på de øvrige klassetrin. 

Sundhedsplejersken rådgiver og vejleder om dit barns fysiske og/eller psykiske udvikling og trivsel. Vi samarbejder med fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-høre-pædagoger, familiesagsbehandlere, psykologer og praktiserende læger. Sundhedsplejersken hjælper med henvisning til disse hvis det vurderes nødvendigt. 

Du kan træffe skolesundhedsplejersken via. skolens forældreintra/AULA eller telefonisk på sundhedsplejerskens mobil.  

 

Sundhedssamtale i 0. klasse 

Alle børn i 0. klasse og deres forældre får tilbudt samtale med skolens sundhedsplejerske i løbet af det første skoleår. 

Til samtalen taler sundhedsplejersken med dit barn om, hvordan det har det. Dit barn får undersøgt syn, hørelse og målt højde og vægt. Sundhedsplejersken undersøger også dit barn generelt og ser blandt andet efter, hvordan dit barn bruger sin krop. 

Sundhedsplejersken taler også med dig om dit barns udvikling og sundhed. 

 

Sundhedssamtale i 2. klasse 

Alle børn i 2. klasse og deres forældre bliver inviteret til en samtale med skolens sundhedsplejerske. 

Sundhedsplejersken vil tale med dit barn om, hvordan det har det. Dit barn får undersøgt syn og målt højde og vægt. 

Hvis der er mistanke om nedsat hørelse, laves der en høreprøve.  

Sundhedsplejersken taler også med dig om dit barns udvikling og sundhed.

 

Sundhedssamtale i 5. klasse 

Alle børn i 5. klasse får tilbudt pubertetsundervisning i grupper og en individuel samtale hos skolens sundhedsplejerske. 

Dit barn får undersøgt syn og målt højde og vægt. Hvis der er mistanke om nedsat hørelse, laves der en høreprøve. 

 

Sundhedssamtale i 8. klasse 

I løbet af 8. klasse tilbydes dit barn en individuel samtale hos sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken taler med dit barn om dets fysiske og psykiske trivsel.  

Dit barn bliver målt og vejet og vi foretager høreprøve og synsprøve. Farvesynsprøve foretages ved behov.

 

Overvægt 

Vejer dit barn for meget, eller er du i tvivl om dit barn vejer for meget, tilbyder skolesundhedsplejersken en samtale og en undersøgelse af dit barn. Til samtalen kan du komme alene eller sammen med barnet, alt efter hvad der passer jer. 

Du kan træffe skolesundhedsplejersken via skolens forældreintra/AULA eller telefonisk på sundhedsplejerskens mobil. 

 

Sundhedstjenesten

Torvet 1, 4600 Køge
Find telefonnummeret til din sundhedsplejerske

Telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje