Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Job hos os Køge Kommune som arbejdsplads Ansættelsesformer

Ansættelsesformer

Vi har mange forskellige former for ansættelser i Køge Kommune. De fleste af vores medarbejdere er ansat i ordinære stillinger, men vi tilbyder også fleksjob, job med løntilskud, timelønnede stillinger, elevstillinger og seniorjob. Du kan læse mere om vores forskellige ansættelsesformer i kategorierne nedenfor.

Ordinær ansættelse 

De fleste af vores medarbejdere er ansat i ordinære ansættelser. Det betyder, at de er ansat på almindelige vilkår i fuldtids- eller deltidsstillinger og er fast månedslønnede. 
Vores medarbejdere varetager en bred vifte af forskellige typer jobs inden for følgende forvaltningsområder: social- og sundhed, børn, kultur, teknik og administration. 

Elev og praktikanter 

Køge Kommune er ikke bare en stor arbejdsplads men også et stort uddannelsessted.  Vi har en lang række elev- og praktikstillinger til dig, som er under uddannelse. Vi har bl.a. elev- og praktikstillinger inden for ældre- og sundhedsområdet, børneområdet, det administrative område og det tekniske område. Du finder alle vores elev- og praktikstillinger her under  Ledige stillinger . Og så kan du læse mere om vores elev- og praktikansættelser her:  Bliv elev hos os

Studenterstillinger

Udover at tilbyde elev- og praktikantstillinger, har du som studerende på en videregående uddannelse, også mulighed for at blive studentermedhjælper i Køge Kommune. Som studentermedhjælper hos os, vil du opleve studierelevante arbejdsopagver, samt fleksible og varierende antal timer, afhængig af dit studies struktur og behovet i afdelingen. Du finder alle studenterrelaterede stillinger under Ledige stillinger

Timelønnede og vikarer

Vi tilbyder løbende stillinger til dig, som enten ønsker et fast vikariat i en afgrænset periode eller som ønsker at være timelønnede (tilkaldevikar). I et fast vikariat har du typisk faste arbejdstider og indgår på en arbejdsplads i en tidsbegrænset periode, eks. i et barselsvikariat for en af vores faste medarbejdere. Som timelønnede, er det dig, vi ringer til, når vi mangler kollegaer på en vagt. De fleste af vores timelønnede og vikarstillinger er inden for ældre- og sundhedsområdet og børneområdet. Du finder ledige timelønnede stillinger og vikarstillinger her under Ledige stillinger

Fleksjob og skånejob

Hvis du har mistet en del af din arbejdsevne, kan vi tilbyde dig enten et fleks- eller skånejob (job med løntilskud for pensionister). Betingelserne for fleksjob er, at du er under 65 år, at din arbejdsevne er varigt nedsat og alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt.

Skånejob (job med løntilskud for pensionister) kan etableres, hvis du er under 65 år, ikke kan varetage  et job på almindelige vilkår og modtager førtidspension, men stadig ønsker at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ikke er førtidspensionist, men har nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at søge fleksjob.
Du skal kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker et fleks- eller skånejob i Køge Kommune.

Job med løntilskud 

Job med løntilskud er et tilbud til dig, som er ledig dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager. Du skal som udgangspunkt have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Ved at blive ansat i løntilskud, får du en unik mulighed for at opkvalificere dig. Hvis du er nyuddannet, får du mulighed for at tilegne dig erfaring og faglige kompetencer inden for et givent arbejdsfelt. Dette kan øge dine chancer på arbejdsmarkedet i din videre jobsøgning.

Ansættelsen vil typisk være et halvt til et helt år, og arbejdstiden er oftest mellem 30 og 37 timer ugentligt afhængig af din dagpengesats. Er du interesseret i et job med løntilskud i Køge Kommune, skal du kontakte vores Jobcenter i Køge Kommune.


Seniorjob 

Et seniorjob, er en ansættelse for ledige over 55 år, og er du bosat i Køge Kommune, kan du søge et seniorjob i Køge Kommune.

Disse betingelser skal være opfyldt for, at du kan søge om et seniorjob:

 • Du er ledig og medlem af en A-kasse
 • Du er fyldt 55 år
 • Der er mindre end 5 år til du kan gå på efterløn
 • Du er medlem af en efterlønsordning (også under seniorjob ansættelsen)

Hvis du ønsker at blive ansat i et seniorjob, skal du inden for en frist på tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor din dagpengeperiode udløber, anmode Køge Kommune om ansættelse i et seniorjob. Søger du mere end 2 måneder efter udløbet af din dagpengeret, mister du retten til at få et seniorjob, hvilket i sidste ende kan betyde, at du mister retten til at gå på efterløn.

Ansættelse i seniorjob sker efter lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, og kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob. Hvis du ikke ansættes inden for de to måneder, skal kommunen betale kompensation svarende til hidtidig dagpengesats fra det tidspunkt, hvor fristen for at ansætte dig udløb – altså når de to måneder er gået.

Seniorjob ophører senest den dag, du kan gå på efterløn. Løn- og ansættelsesvilkår er overenskomstmæssige eller de, for tilsvarende arbejde, gældende regler. Du har ikke krav på ansættelse inden for et bestemt område, men vi forsøger at udnytte de kompetencer, du har.

Din A-kasse kan vejlede dig yderligere om rettigheder, muligheder og frister i forbindelse med seniorjob. 


Sådan søger du et seniorjob:

Du skal sende din ansøgningen til Køge Kommunes HR-afdeling på hr@koege.dk (ikke sikker mail) eller via din digitale postkasse på borger.dk. I din digitale postkasse skriver du en mail, i modtager skriver du Køge Kommune,  og derefter vælges henvendelse til HR-afdelingen.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Dokumentation fra a-kassen for hvilken dato din dagpengeret ophører (fås fra din A-kasse)
 • Dokumentation for hvilken dato du kan overgå til efterløn (fås fra din A-kasse)
 • Dokumentation for om du er fuld- eller deltidsforsikret i a-kassen (fås fra din A-kasse)
 • Et opdateret CV og en kort ansøgning
 • Angiv gerne dine jobmæssige interesseområder i din ansøgning. Vi kan dog ikke garantere at kunne indfri dine ønsker til et givent seniorjob, men vi vil gøre hvad vi kan.

Køge Kommune har fra modtagelsen af din ansøgning to måneder til at finde en stilling, dog tidligst fra dagpengeophør.

Har du i øvrigt spørgsmål til seniorjobordningen kan du rette henvendelse til Køge Kommunes HR-afdeling, hvortil ansøgning om seniorjob ligeledes behandles. Du kan skrive til HR@koege.dk eller ringe til 56 67 20 92.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje