Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Job hos os Køge Kommune som arbejdsplads Ansættelsesformer

Ansættelsesformer

Vi har mange forskellige former for ansættelser i Køge Kommune. De fleste af vores medarbejdere er ansat i ordinære stillinger, men vi tilbyder også fleksjob, job med løntilskud, timelønnede stillinger, elevstillinger og seniorjob. Du kan læse mere om vores forskellige ansættelsesformer i kategorierne nedenfor.

Ordinær ansættelse 

De fleste af vores medarbejdere er ansat i ordinære ansættelser. Det betyder, at de er ansat på almindelige vilkår i fuldtids- eller deltidsstillinger og er fast månedslønnede. 
Vores medarbejdere varetager en bred vifte af forskellige typer jobs inden for følgende forvaltningsområder: social- og sundhed, børn, kultur, teknik og administration. 

Elev og praktikanter 

Køge Kommune er ikke bare en stor arbejdsplads men også et stort uddannelsessted.  Vi har en lang række elev- og praktikstillinger til dig, som er under uddannelse. Vi har bl.a. elev- og praktikstillinger inden for ældre- og sundhedsområdet, børneområdet, det administrative område og det tekniske område. Du finder alle vores elev- og praktikstillinger her under  Ledige stillinger . Og så kan du læse mere om vores elev- og praktikansættelser her:  Bliv elev hos os

Studenterstillinger

Udover at tilbyde elev- og praktikantstillinger, har du som studerende på en videregående uddannelse, også mulighed for at blive studentermedhjælper i Køge Kommune. Som studentermedhjælper hos os, vil du opleve studierelevante arbejdsopagver, samt fleksible og varierende antal timer, afhængig af dit studies struktur og behovet i afdelingen. Du finder alle studenterrelaterede stillinger under Ledige stillinger

Timelønnede og vikarer

Vi tilbyder løbende stillinger til dig, som enten ønsker et fast vikariat i en afgrænset periode eller som ønsker at være timelønnede (tilkaldevikar). I et fast vikariat har du typisk faste arbejdstider og indgår på en arbejdsplads i en tidsbegrænset periode, eks. i et barselsvikariat for en af vores faste medarbejdere. Som timelønnede, er det dig, vi ringer til, når vi mangler kollegaer på en vagt. De fleste af vores timelønnede og vikarstillinger er inden for ældre- og sundhedsområdet og børneområdet. Du finder ledige timelønnede stillinger og vikarstillinger her under Ledige stillinger

Fleksjob og skånejob

Hvis du har mistet en del af din arbejdsevne, kan vi tilbyde dig enten et fleks- eller skånejob (job med løntilskud for pensionister). Betingelserne for fleksjob er, at du er under 65 år, at din arbejdsevne er varigt nedsat og alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt.

Skånejob (job med løntilskud for pensionister) kan etableres, hvis du er under 65 år, ikke kan varetage  et job på almindelige vilkår og modtager førtidspension, men stadig ønsker at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ikke er førtidspensionist, men har nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at søge fleksjob.
Du skal kontakte dit lokale jobcenter, hvis du ønsker et fleks- eller skånejob i Køge Kommune.

Job med løntilskud 

Job med løntilskud er et tilbud til dig, som er ledig dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager. Du skal som udgangspunkt have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Ved at blive ansat i løntilskud, får du en unik mulighed for at opkvalificere dig. Hvis du er nyuddannet, får du mulighed for at tilegne dig erfaring og faglige kompetencer inden for et givent arbejdsfelt. Dette kan øge dine chancer på arbejdsmarkedet i din videre jobsøgning.

Ansættelsen vil typisk være et halvt til et helt år, og arbejdstiden er oftest mellem 30 og 37 timer ugentligt afhængig af din dagpengesats. Er du interesseret i et job med løntilskud i Køge Kommune, skal du kontakte vores Jobcenter i Køge Kommune.


Seniorjob 

Vi tilbyder seniorjob til borgere i Køge Kommune. For at kunne få tilkendt et seniorjob, er der en række betingelser, du skal opfylde: 

  • Du skal være fyldt 55 år
  • Du skal være ledig, og have opbrugt din dagpengeret
  • Du skal være medlem af en A-kasse
  • Du er ved fortsat betaling af efterlønsbidrag berettiget til efterløn, når efterlønsalderen nås.
  • Der skal være mindre end 5 år til du kan gå på efterløn 


Du skal inden for en frist på tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber, anmode Køge Kommune om ansættelse i et seniorjob. Ansøgninger om seniorjob behandles i HR-afdelingen. Hvis du er interesseret i et seniorjob, skal du kontakte Jobcentret. 


Kommunen har 2 måneder til at finde et seniorjob til dig. Det betyder, at hvis du søger senere end 2 måneder før din dagpengeret ophører, så vil du ikke kunne forvente at få et seniorjob den dag din dagpenge ophører, og du vil ej heller modtage løn eller kompensation før 2 måneder efter din ansøgning.


Du kan søge seniorjob ved at sende din ansøgning, CV og dokumentation fra din A-kasse til HR-afdelingen i Køge kommune på hr@koege.dk. Dokumentationen fra A-kassen skal indeholde dato for udløb af dagpengeretten, samt at du er medlem af efterlønsordningen, og dermed berettiget til seniorjob.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside