Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Job hos os Køge Kommune som arbejdsplads Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår

Medarbejderne i Køge Kommune er fordelt på mere end 40 overenskomstområder, så ansættelsesvilkårene er meget forskellige afhængigt af, om du f.eks. er skolelærer eller arbejder på et af vores plejehjem. Vi har dog også en række politikker, der gælder for alle medarbejdere. Dem kan du læse mere om her.

Lønpolitik

Med vores lønpolitik ønsker vi at kunne tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det søger vi at gøre ved at give dig indflydelse på og ansvar for eget arbejde, gode personlige udviklingsmuligheder, et godt arbejdsmiljø samt attraktive ansættelsesvilkår, herunder en løn, der er konkurrencedygtig.

Du finder lønpolitikken her: Lønpolitik for Køge Kommune.pdf

 

Seniorpolitik

I Køge Kommune vil vi fastholde og tiltrække seniorer ved at tilbyde et godt seniorarbejdsliv. Vores seniorer bidrager med vigtig faglig viden i løsningen af deres opgaver, og de har stor erfaring, der kommer arbejdspladsen til gode. Derfor vil vi gerne have, at de har lyst til at arbejde her længere. For at sikre det, er det vigtigt, at der er en løbende dialog mellem vores seniormedarbejdere og deres ledere om, hvordan vi kan understøtte det gode seniorarbejdsliv. Vores seniormedarbejdere og ledere skal kende de seniorindsatser, som de har mulighed for at indgå i.

Med vores seniorpolitik sætter vi fokus på det gode seniorarbejdsliv i Køge Kommune.

Du finder seniorpolitikken her: Seniorpolitik for Køge Kommune.pdf

 

Rygepolitik

Køge Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Det er således ikke tilladt at ryge i arbejdstiden på eller uden for arbejdspladsen. Arbejdstiden defineres som den tid, man er på arbejde, får løn og står til rådighed. Det er ikke tilladt at ”flexe ud” for at ryge.

 1. Den røgfri arbejdsplads og den røgfri arbejdstid omfatter alle ansatte på kommunens arbejdspladser.
 2. Arbejdspladsen omfatter alle bygninger og alle kommunens køretøjer.
 3. Rygepolitikken omfatter tobaksprodukter (cigaretter, snus m.m.) og e-cigaretter.


Rygepolitikken er vedtaget af Byrådet den 25. maj 2021 og gældende pr. 1. januar 2022.


Du finder rygepolitikken her: Rygepolitik for Køge Kommune

 

Fridage med løn

Udover de retsbestemte fridage med løn har du som medarbejder i Køge Kommune mulighed for tjenestefrihed med løn ved følgende begivenheder (hvis der ikke i forvejen er arbejdsfri):

 • 2 dage ved eget bryllup og eget sølvbryllup (selve dagen og dagen efter)
 • 1 dag til børns, søskendes og forældres bryllup, sølv- og guldbryllup
 • 1 dag til eget jubilæum (25 og 40 års jubilæum)
 • 1 dag ved egne ”runde” fødselsdage (50, 60 og 65 år)
 • 1 dag til egen flytning
 • 1 dag ved alvorlig sygdom, død og begravelse inden for den nærmeste familie
 • Bloddonor (til besøget)
 • Lægebesøg, jordemoderbesøg, tandlægebesøg samt børns lægebesøg (hvis det ikke er muligt at lægge aftaler uden for arbejdstid)

Flextidsaftale

Får du et job på én af vores rådhusarbejdspladser, vil du få en flextidsaftale, der betyder, at du har medbestemmelse på møde- og gåtid inden for de rammer, som naturligvis må fastsættes af hensyn til betjeningen og serviceringen af kommunens borgere.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje