Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Økonomi og takster Takster, skatter og afgifter

Takster, skatter og afgifter

Hvad koster det at bo i Køge Kommune? Herunder finder du alle gældende takster og priser. 

Affald og genbrug

Ordninger rettet mod virksomheder

2023

Usorteret dagrenovation, 190 liter, 52 tømninger, årligt 1.985,00 kr.
Genbrugsplads, pr. besøg 219,00 kr.
Genbrugsplads, farligt affald, over 10, indtil 35 kg, pr. gang 252,50 kr.
Genbrugsplads, farligt affald, over 35 kg, pr. påbegyndt 25 kg ekstra, pr. besøg 252,50 kr.

 

Gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald 

2023

Konkret anvisning af erhvervsaffald, pr. påbegyndt time 800,00 kr.

 

Gebyrer for anmeldelse af jord som er erhvervsaffald

2023

Anmeldelse af flytning af jord, pr. sag med en sagsbehandlingstid på op til 1 time 600,00 kr.
Anmeldelse af flytning af jord, pr. sag med en sagsbehandlingstid på mellem 1 og 5 timer 1.600,00 kr.
Anmeldelse af flytning af jord, pr. sag med en sagsbehandlingstid på over 5 timer, pr. påbegyndt time 800,00 kr.

 

Gebyr for forsyningstilsynets tilsyn

2023

Gebyr pr. husstand 7,00 kr.

Gebyr for genbrugsområder på Genbrugspladser

2023

Gebyr pr. husstand 12,00 kr.

 

Affaldsgebyrer - faste gebyrer

2023

Administration, helårsbeboelse, årligt 100,00 kr.
Administration, sommerhus, årligt 50,00 kr.
Storskrald, 6 afhentninger, årligt 232,00 kr.
Storskrald, 12 afhentninger, årligt 464,00 kr.
Haveaffald, 2 afhentninger, årligt 80,00 kr.
Genbrugsplads, énfamilieordning, årligt 1.400,00 kr.
Genbrugsplads, sommerhus, årligt 700,00 kr.
Genbrugsplads, bebygg. med storskraldsgård, årligt 200,00 kr.
Farligt affald, enfamilieordning, årligt 6,00 kr.
Farligt affald, flerfamilieordning, årligt 6,00 kr.

 

Særgebyrer for tømning

2023

Tømning af fejlsorteret beholder til genanvendelige materialer,  
restaffald (Uafhængig af størrelser og fraktion)
320,00 kr.
Ekstraordinær tømning af nedgravet beholder 
(Uafhængig af størrelser og fraktion)
400,00 kr.

 

Affaldsgebyrer - Enfamilieboliger

2023

Rest-mad-affald beholder, 190 liter, årligt 1.250,00 kr.
Rest-mad-affald beholder, 240 liter, årligt 1.375,00 kr.
Rest-mad-affald beholder, 370 liter, årligt 1.625,00 kr.
Usorteret dagrenovation, sommerhus, 190 liter, årligt 1.015,00 kr.
1 ekstra sæk 40,00 kr.
Papir/plast/glas/metal, 240 liter, årligt 600,00 kr.
Papir/plast/glas/metal, 370 liter, årligt 600,00 kr.

 

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger (og for nogles vedkommende mod erhverv)

2023

Madaffald, 190 liter, 32 tømninger, årligt 1.210,00 kr.
Madaffald, 240 liter, 32 tømninger, årligt 1.755,00 kr.
Madaffald, 400 liter, 32 tømninger, årligt 2.450,00 kr.
Restaffald, 400 liter, 32 tømninger, årligt 1.600,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 400 liter, 52 tømninger, årligt 2.865,00 kr.
Restaffald, 660 liter, 32 tømninger, årligt 1.955,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 52 tømninger, årligt 3.645,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 104 tømninger, årligt 7.140,00 kr.
Restaffald, 770 liter, 32 tømninger, årligt 2.115,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 770 liter, 52 tømninger, årligt 3.985,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 770 liter, 104 tømninger, årligt 7.320,00 kr.
Restaffald, 4 m3, 26 tømninger, årligt 11.220,00 kr.
Restaffald, 4 m3, 52 tømninger, årligt 20.825,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 4 m3, 26 tømninger, årligt 14.488,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 4 m3, 52 tømninger, årligt 26.893,00 kr.
Restaffald, 8 m3, 26 tømninger, årligt 16.745,00 kr.
Restaffald, 8 m3, 52 tømninger, årligt 31.550,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 8 m3, 26 tømninger, årligt 21.624,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 8 m3, 52 tømninger, årligt 40.748,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 20 m3 kompr., 26 tømn., årligt 66.715,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 20 m3 kompr., 104 tømn., årligt 266.859,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 30 m3 ophaler, 26 tømn., årligt 76.722,00 kr.
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt 18.670,00 kr.
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt 37.335,00 kr.
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 15.905,00 kr.
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt 31.805,00 kr.
Madaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 20.775,00 kr.
Madaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt 41.550,00 kr.
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt 14.560,00 kr.
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt 29.120,00 kr.
Restaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 10.575,00 kr. 
Restaffald, 3 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt 21.150,00 kr.
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 12.120,00 kr.
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt 24.235,00 kr.
Pap, 660 liter, 13 tømninger, årligt 500,00 kr.
Pap, 660 liter, 26 tømninger, årligt 820,00 kr.
Pap, 660 liter, 52 tømninger, årligt 1.500,00 kr.
Pap, 770 liter, 13 tømninger, årligt 475,00 kr.
Pap, 770 liter, 26 tømninger, årligt 785,00 kr.
Pap, 770 liter, 52 tømninger, årligt 1.410,00 kr.
Pap, 4 m3, 13 tømninger, årligt 3.135,00 kr.
Pap, 4 m3, 26 tømninger, årligt 5.575,00 kr.
Pap, 4 m3, 52 tømninger, årligt 10.500,00 kr.
Pap, 8 m3, 13 tømninger, årligt 2.805,00 kr.
Pap, 8 m3, 26 tømninger, årligt 4.860,00 kr.
Pap, 8 m3, 52 tømninger, årligt 9.000,00 kr.
Pap, 20 - 24 m3, 4 tømninger, årligt 2.535,00 kr.
Pap, 20 - 24 m3, 13 tømninger, årligt 8.250,00 kr.
Pap, 20 - 24 m3, 26 tømninger, årligt 16.500,00 kr.
Pap, 20 - 24 m3, 52 tømninger, årligt 33.000,00 kr.
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.375,00 kr.
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 2.745,00 kr.
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 5.490,00 kr.
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.210,00 kr.
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 2.410,00 kr.
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 4.810,00 kr.
Plast, 400 liter, 13 tømninger, årligt 875,00 kr.
Plast, 400 liter, 26 tømninger, årligt 1.570,00 kr.
Plast, 400 liter, 52 tømninger, årligt 3.525,00 kr.
Plast, 660 liter, 13 tømninger, årligt 1.055,00 kr.
Plast, 660 liter, 26 tømninger, årligt 1.935,00 kr.
Plast, 770 liter, 13 tømninger, årligt 1.150,00 kr.
Plast, 770 liter, 26 tømninger, årligt 2.110,00 kr.
Plast, 770 liter, 52 tømninger, årligt 4.025,00 kr.
Metal, 240 liter, 13 tømninger, årligt 350,00 kr.
Metal, 240 liter, 26 tømninger, årligt 690,00 kr.
Metal, 240 liter, 52 tømninger, årligt 1.325,00 kr.
Metal, 400 liter, 13 tømninger, årligt 450,00 kr.
Metal, 400 liter, 26 tømninger, årligt 785,00 kr.
Metal, 660 liter, 13 tømninger, årligt 490,00 kr.
Metal, 660 liter, 26 tømninger, årligt 835,00 kr.
Metal, 660 liter, 52 tømninger, årligt 1.525,00 kr.
Glas, 240 liter, 13 tømninger, årligt 470,00 kr.
Glas, 240 liter, 26 tømninger, årligt 875,00 kr.
Glas, 240 liter, 52 tømninger, årligt 1.685,00 kr.
Glas, 400 liter, 13 tømninger, årligt 605,00 kr.
Glas, 400 liter, 26 tømninger, årligt 1.085,00 kr.
Glas, 400 liter, 52 tømninger, årligt 2.050,00 kr.

 

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger

2023

Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.235,00 kr.
Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 2.470,00 kr.
Metal. 3.5 - 5 m3 nedgravet, 2-delt 13 tømninger, årligt 2.560,00 kr.
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.065,00 kr.
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 2.125,00 kr.
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 2.510,00 kr.
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 5.015,00 kr.
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 10.025,00 kr.
Plast, 3.5 - 5 m3 nedgravet, 2-delt 13 tømninger, årligt 4.680,00 kr.
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 3.180,00 kr.
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 6.360,00 kr.
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 12.720,00 kr.
Glas, 1,5 m3 kube, 6,5 tømninger, årligt 1.665,00 kr.
Glas, 1,5 m3 kube, 13 tømninger, årligt 3.330,00 kr.
Glas, 1,5 m3 kube, 26 tømninger, årligt 6.660,00 kr.
Glas, 18 m3, 26 tømninger, årligt 37.995,00 kr.
Glas, 18 m3, 52 tømninger, årligt 58.745,00 kr.
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.835,00 kr.
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 3.665,00 kr.
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 7.110,00 kr.
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 2-delt 13 tømninger, årligt 3.555,00 kr.
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 2.060,00 kr.
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 4.115,00 kr.
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 8.230,00 kr.
Papir, 400 liter, 13 tømninger, årligt 245,00 kr.
Papir, 400 liter, 26 tømninger, årligt 360,00 kr.
Papir, 400 liter, 52 tømninger, årligt 585,00 kr.
Papir, 660 liter, 13 tømninger, årligt 140,00 kr.
Papir, 660 liter, 26 tømninger, årligt 125,00 kr.
Papir, 660 liter, 52 tømninger, årligt 100,00 kr.
Papir, 4 m3, 13 tømninger, årligt 1.485,00 kr.
Papir, 4 m3, 26 tømninger, årligt 1.830,00 kr.
Papir, 8 m3, 13 tømninger, årligt 100,00 kr.
Papir, 8 m3, 26 tømninger, årligt 100,00 kr.
Papir, 18 m3, 26 tømninger, årligt 4.975,00 kr.
Papir, 18 m3, 52 tømninger, årligt 9.945,00 kr.
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 460,00 kr.
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 915,00 kr.
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 1.830,00 kr.
Papir, 3.5 - 5 m3 nedgravet, 2 delt 13 tømninger årligt 1.260,00 kr.
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 100,00 kr.
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årlig 100,00 kr.
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 100,00 kr.

 

Containere til opsamling af Storskrald

2023

Metal, 8 m3, 6,5 tømninger, årligt 7.440,00 kr.
Metal, 8 m3, 13 tømninger, årligt 14.190,00 kr.
Metal, 8 m3, 26 tømninger, årligt 27.685,00 kr.
Metal, 12 m3, 6,5 tømninger, årligt 6.545,00 kr.
Metal, 12 m3, 13 tømninger, årligt 13.090,00 kr.
Metal, 12 m3, 26 tømninger, årligt 26.185,00 kr.
Metal, 18 m3, 26 tømninger, årligt 25.455,00 kr.
Metal, 18 m3, 52 tømninger, årligt 50.910,00 kr.
Forbrændingsegnet, 8 m3, 13 tømninger, årligt 16.555,00 kr.
Forbrændingsegnet, 8 m3, 26 tømninger, årligt 32.245,00 kr.
Forbrændingsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt 16.120,00 kr.
Forbrændingsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt 32.245,00 kr.
Forbrændingsegnet, 18 m3, 13 tømninger, årligt 17.270,00 kr.
Forbrændingsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt 34.545,00 kr.
Forbrændingsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt 69.085,00 kr. 
Forbrændingsegnet, 20 m3 kompr., 13 tømninger, årligt 42.400,00 kr.
Deponeringsegnet, 400 liter, 13 tømninger, årligt 575,00 kr.
Deponeringsegnet, 400 liter, 26 tømninger, årligt 1.015,00 kr.
Deponeringsegnet, 400 liter, 52 tømninger, årligt 1.895,00 kr.
Deponeringsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt 16.195,00 kr.
Deponeringsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt 32.390,00 kr.
Deponeringsegnet, 18 m3, 13 tømninger, årligt 17.380,00 kr.
Deponeringsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt 34.760,00 kr.
Deponeringsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt 69.525,00 kr.

Bibliotek

Bibliotek

2023

Overskrides lånetiden 1 – 7 dage betales 20,00 kr. 
Hvis hjemkaldelse fremsendes (8-30 dage) betales 80,00 kr. 
Hvis opgørelse fremsendes (31-44 dage) betales (eks. evt. erstatningskrav) 200,00 kr.
Børn under 14 år betaler ½ pris for overskridelse og rykkere         
Ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes
 
Salg af kasserede bøger (kan dog afviges) pr. stk. 10,00 kr. 
Særaftaler vedr. undervisning, konsulentbistand, biblioteksorientering, IT-introduktion pr. time 500,00 kr.
A4 kopi og print pr. stk. 1,00 kr. 
A3 kopi og print pr. stk 2,00 kr. 
Scan til mail Gratis

Byggeri

Simple konstruktioner

2023

Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger under 50 m2 som overholder byggeretten Gratis - oplyses blot til BBR

 

Enfamiliehuse

2023

Nye enfamilieshuse, rækkehuse, sommerhuse Timepris: 640,00 kr.
Byggetilladelser (garage og carport mm. over 50 m2) samt helhedsvurdering under 50 m2 Timepris: 640,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Andre faste konstruktioner

2023

Antenner, sceneanlæg, legepladser og tekniske anlæg 640,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Nedrivning 

2023

Nedrivningstilladelse (ændres til timepris) 640,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 

2023

Erhvervsbyggeri og etagebyggeri Timepris: 640,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet

2023

Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri 640,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Diverse oplysninger attester og gebyrer

Gebyr for rykker

2023

Gebyr for rykker med udpantningsret (fx. dagtilbud, ejendomsskat) 250,00 kr.
Gebyr for rykker uden udpantningsret (civilretlige krav) 100,00 kr.
Gebyr for underretninger hos hoved- og medhæfter 450,00 kr. 
Retsafgift (minimumsats) 300,00 kr. 

 

Fiskeri

Fiskeri i Badesøen

2023

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 117,00 kr. 
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 470,00 kr. 

 

Fiskeri i Dalby Sø

2023

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 117,00 kr.
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 470,00 kr.
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 1.169,00 kr.
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund (Kimmerslev Sø) 1.169,00 kr.
Rusefiskeri pr. dobbeltaleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 587,00 kr.

 

Fiskeri i Kimmerslev Sø

2023

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 117,00 kr.
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 470,00 kr.
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 2.338,00 kr.
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund 1.169,00 kr.
Rusefiskeri pr. dobbeltåleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 587,00 kr.
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for foreninger (årligt) 1.169,00 kr.
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for private (dagkort) 117,00 kr.

Køge Marina

pladser m.m. - priser

Køge Marina

2023

Takst 01: 7,50 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 165,00 kr.
Takst 02: 10,00 og 11,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 192,00 kr.
Takst 03: 12,00-24,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 207,00 kr.
Takst 04: Landarealer (6 stk.) 1.605,00 kr. 
Takst 05: Landarealer store trailerbåde maksimum 10x3 m inkl. trailer pr. år 3.505,00 kr.
Takst 06: Flydebro 7 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 347,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn 160,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge 850,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned 3.170,00 kr.

 

Gæstebåde 1/5 - 30/10 - 6 mdr.

2023

7,5 m pladser, bådlængde under 6,5 m ved 6 mdr. leje 4.840,00 kr.
10 m pladser, bådlængde under 8,5 m ved 6 mdr. leje 7.275,00 kr.
11 og 12 m pladser, bådlængde under 10 m ved 6 mdr. leje 8.805,00 kr.
15 m pladser, bådlængde under 13 m ved 6 mdr. leje 12.445,00 kr.
18 m pladser, bådlængde under 16 m ved 6 mdr. leje 12.445,00 kr.
Gæstebåde vinter fra 1. november til 1. maj pr. 6 mdr. 6.060,00 kr.
Dagkort, slæbested: 2 bomløft (+50 kr. i depositum) 100,00 kr.
Rabatkort, slæbested: 28 bomløft (+50 kr. i depositum) 700,00 kr.
Ekstra magnetkort pr. kort 65,00 kr.
Søsætning/ophaling – faste lejere Pr. løft 460,00 kr.
Søsætning/ophaling – gæstebåde Pr. løft 1.400,00 kr.

 

Gæsteplads: Vinteropbevaring 1/11 - 30/4 

2023

Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 7.810,00 kr.
Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning samt stativ med mast/benstøtter 8.200,00 kr.
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 8.200,00 kr.
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - med mast/benstøtter 8.590,00 kr.
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 8.590,00 kr.
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - med mast/benstøtter 8.980,00 kr.

 

Erhverv: I Havnebassinet samt på land pr. m2 vandareal

2023

Takst 1: 7,5 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 165,00 kr.
Takst 2: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 192,00 kr.
Takst 3: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 207,00 kr.
Takst 5: = Landarealer store trailerbåde max. 10x3 meter inkl. trailer pr. år 3.505,00 kr.
Takst 6: = Alle flydebroer pr. m2 vandareal pr. år 347,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn 160,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge 850,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned 3.505,00 kr.
For både op til 3 tons pr. år 550,00 kr.
For både op til 6 tons pr. år 700,00 kr.
For både op til 12 tons pr. år 900,00 kr.
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land
med mast/motorbåde - over 11 meter
250,00 kr.
For alle både på land i 0-14 dage 150,00 kr.
For alle både på land i op til 30 dage 250,00 kr.
For alle både på land i over 30 dage Se årslejen

 

Slipset (Gæstemarina i inderhavnen) - gæsteovernatninger pr. døgn

2023

Både op til 15 m 260,00 kr.
Både mellem 15 og 20 m 360,00 kr.
Både over 20 m 520,00 kr. 

 

Afgift/gebyr  

2023

Anløbsafgift i 0-3 timer for alle både 270,00 kr.
Kontrolgebyr, hvis der ikke betales senest 30 min efter ankomst 520,00 kr.

 

Ydelser   

2023

El pr. kw Reguleres kvartalsvis i henhold til markedspris

 

Brusebad 

2023

Varmt vand 10,00 kr.

 

Leje af sejlerskur

2023

Indskud 1.500,00 kr.
Leje pr. år 1.585,00 kr.
Bimåler til sejlerskure - indskud 1.500,00 kr.
Leje af landplads pr. døgn 55,00 kr.

 

Priser på bådstativleje for faste lejere

2023

For både op til 3 tons pr. år 550,00 kr.
For både op til 6 tons pr. år 700,00 kr.
For både op til 12 tons pr. år 900,00 kr.
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter 250,00 kr.
For alle både på land i 0-14 dage 150,00 kr.
For alle både på land i op til 30 dage 250,00 kr.
For alle både på land i over 30 dage Se årslejen

 

Priser på bådstativleje for gæster

2023

For både op til 3 tons pr. dag 55,00 kr.
For både op til 6 tons pr. dag 65,00 kr.
For både op til 12 tons pr. dag 75,00 kr.
For både op til 3 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 1.555,00 kr.
For både op til 6 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 2.075,00 kr.
For både op til 12 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 2.590,00 kr.
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. vintersæson fra 1. november til 1 maj 520,00 kr.
For både der skal bruge støtteben,fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. dag 55,00 kr.

 

Priser på transport- og flytningsopgaver 

2023

Flytning- og transportopgaver for andre parter - takst pr. påbegyndt halve time (30 min) 225,00 kr.

 

Ydelser 

2023

El pr. kw Reguleres kvartalsvis i henhold til markedspris 
Vand pr. m3 på området nord for Køge Marina 70,00 kr. 

 

Brusebad

2023

Varmt vand 10,00 kr.

 

Havnebadet

2023

Sæsonkort 1. oktober - 1. maj til sauna og omklædning 710,00 kr.
Halvsæsonkort 1. januar - 1. maj til sauna og omklædning 550,00 kr.

Køge Musikskole

Køge Musikskole

 

Der betales 1. rate pr. hold for

2023/2024

Babymusik (7 uger) 310,00 kr.
Børnekor (36 uger) Gratis

 

10 rater pr. skoleår 

2023/2024

Musik og bevægelse for børn og forældre (34 uger) pr. rate 197,00 kr.
Musik grundskole for 5-6 årige u/forældre (34 uger) pr. rate 244,00 kr.
Juniorkor (36 uger) pr. rate 145,00 kr.
Ungdomskor (36 uger) pr. rate 145,00 kr.
Hørelærer (36 uger), pr. rate 145,00 kr.
Musik i første (36 uger), pr. rate 310,00 kr.
Online guitarundervisning (36 uger). Pr. rate 446,00 kr.
Instrumentalundervisning 20 min om ugen (36 uger) pr. rate 363,00 kr.
Instrumentalundervisning 25 min om ugen (36 uger) pr. rate 446,00 kr.
Instrumentalundervisning 30 min om ugen (36 uger) pr. rate 544,00 kr.
Instrumentalundervisning 35 min om ugen (36 uger) pr. rate 627,00 kr.
Instrumentalundervisning 40 min om ugen (36 uger) pr. rate 715,00 kr.
Instrumentalundervisning 45 min om ugen (36 uger) pr. rate 809,00 kr.
Talentakademi (36 uger) pr. rate 887,00 kr.
Instrumentleje pr. rate 104,00 kr.

* Ensembler, bands og orkestre er gratis for elever i musikskolen

      

Musikterapi: 4 rater pr. år

2023/2024

Copydan takst for instrumental- og sangeleverne pr. år 57,00 kr.

Der gives søskenderabat for den anden og efterfølgende søskende -25% pr. barn.
Der gives rabat når eleven går til flere fag -25% for andet og efterfølgende fag. Rabatten beregnes på de billigste fag.
Juniorkor og ungdomskor er gratis, hvis eleven går til instrument- eller sangundervisning.

 

Køge Ungdomsskole Tapperiet

Ungdomsskolen/Tapperiet

2023

Knallertbevis 510,00 kr.
Billedskole, deltagerbetaling 1.875,00 kr.
BGK Udgået

 

Udlejning af Tapperiet pr. påbegyndt arrangementsdag

2023

Salen 10.370,00 kr. 
Cafeen 6.220,00 kr. 
Hele huset 12.440,00 kr. 

Taksterne er inklusiv klargøring/opsætning, nedtagning/rengøring, moms og eksklusiv forplejning, teknisk udstyr og afviklingsteknisk bistand.

Kørekort

Kørekort mv.

Kørekort mv.

2023

Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve) Afventer udmelding fra ministerier
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring Afventer udmelding fra ministerier
Køreprøve til bus Afventer udmelding fra ministerier
Praktisk prøve til stor motorcykel og bil med stort påhængskøretøj Afventer udmelding fra ministerier
Afholdelse af kørelærerprøve, første kategori Afventer udmelding fra ministerier
Afholdelse af kørelærerprøve til alm. bil samtidig med prøve til motorcykel Afventer udmelding fra ministerier

 

Fornyelse og ombytning af kørekort

2023

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort Afventer udmelding fra ministerier
Fornyelse af kørekort med kørerlærergodkendelse Afventer udmelding fra ministerier
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring Afventer udmelding fra ministerier
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, grundet helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset Afventer udmelding fra ministerier
Fornyelse af kørekort til lille lastbil og lille bus m/u stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 75 år Afventer udmelding fra ministerier
Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud Afventer udmelding fra ministerier

 

Andre kørekort

2023

Midlertidigt erstatningskørekort Afventer udmelding fra ministerier
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) Afventer udmelding fra ministerier
Udstedelse af internationalt kørekort Afventer udmelding fra ministerier
Udstedelse af turistkørekort (fås hos politiet) Afventer udmelding fra ministerier
Knallertkørekort til stor knallert, over 18 år Afventer udmelding fra ministerier
Knallertkørekort til lille knallert, over 18 år: Afventer udmelding fra ministerier
Knallertkørekort til lille knallert (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve), under 18 år: Afventer udmelding fra ministerier

Lokale leje

Administrationsgebyr for bookning af lokaler

2023

Administrationsgebyr for bookning af lokaler 250,00 kr.

Administrationsgebyret gælder for:

Mødelokalet i Ølby, Ejby Medborgerhus, Borup Kulturhus, Lokaler på skoler, Gørslev Spejderhus, Køge Spejderhus

 

Borup Kulturhus

2023

Hal pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 600,00/1.825,00 kr.
Hal pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 850,00/3.055,00 kr.
Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 375,00/1.225,00 kr.
Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 550,00/1.825,00 kr.
Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 185,00/660,00 kr.
Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 275,00/855,00 kr.

 

Ejby Medborgerhus

2023

Læsesal pr. møde/pr. dag, man-fre 180,00/550,00 kr.
Læsesal pr. møde/pr. dag, lør-søn 300,00/850,00 kr.
Store Sal pr. møde/pr. dag, man-fre 600,00/1.225,00 kr.
Store Sal pr. møde/pr. dag, lør-søn: 1.120,00/1.685,00 kr.
Datastue pr. møde/pr. dag, man-fre: 180,00/550,00 kr.
Datastue pr. møde/pr. dag, lør-søn: 300,00/825,00 kr.

 

Bjæverskov Medborgerhus

2023

Stort mødelokale / pr. dag, mandag - fredag 375,00/1.225,00 kr.
Stort mødelokale / pr. dag, lørdag - søndag 550,00/1.825,00 kr.
Lille mødelokale / pr. dag, mandag-fredag 185,00/655,00 kr.
Lille mødelokale / pr. dag, lørdag - søndag: 275,00/855,00 kr.

 

Forsamlingslokaler i Alkestrup - Sognegården

2023

Store lokale 1. sal med plads til 50 personer 915,00 kr.
Lille lokale i stuen med plads til 36 personer 710,00 kr.

Ved udlejning af forsamlingslokaler i Alkestrup Sognegård, til andre end de til Sognegården tilsluttede foreninger, opkræves følgende:

 

Forsamlingslokaler i Ll. Skensved 

2023

Private arrangementer (24 timer) 1.475,00 kr. 

 

Forsamlingslokaler i Ll. Skensved - kommercielle arrangementer

2023

Mandag – fredag 590,00 kr.
Lørdag – søndag 1.180,00 kr.

Foreninger, der ikke er godkendt til at låne Køge Kommunes lokaler samt folkeoplysende foreninger fra andre kommuner kan låne nedenstående lokaler for de nævnte takster. Endvidere opkræves der et administrationsgebyr.         

Administrationsgebyr for bookning af lokaler 250,00 kr.

 

Gørslev spejderhytte

2023

Mødelokale pr. møde/pr. dag, mandag-fredag 600,00/1.225,00 kr.
Mødelokale pr. møde/pr. dag, lørdag-søndag 1.220,00/1.825,00 kr.
Køkken pr. møde/pr. dag, mandag-fredag: 180,00 kr.
Køkken pr. møde/pr. dag, lørdag-søndag: 550,00 kr.

 

Køge Spejderhus

2023

Lokale 3 og 4 – lokale til max. 35 pers., mandag-fredag: 600,00 kr.
Lokale 3 og 4 – lokale til max. 35 pers., lørdag-søndag: 1.220,00 kr.
Lokale 1 – lokale til max. 12 pers., mandag-fredag: 180,00 kr.
Lokale 1 – lokale til max. 12 pers., lørdag-søndag: 300,00 kr.
Lokale 7, 8 og 21 – lokale max 8 pers., mandag-fredag: 180,00 kr.
Lokale 7, 8 og 21 – lokale max 8 pers., lørdag-søndag: 300,00 kr.
Lokale 10 – lokale til max. 6 pers., mandag-fredag: 180,00 kr.
Lokale 10 – lokale til max. 6 pers., lørdag-søndag: 300,00 kr.
Køkken, mandag-fredag: 180,00 kr.
Køkken, lørdag-søndag: 300,00 kr.
Hele spejderhuset, mandag-fredag: 1.255,00 kr.
Hele spejderhuset, lørdag-søndag: 3.615,00 kr.

 

Lokaler på skoler

2023

Normalklasser mandag-fredag 180,00 kr.
Normalklasser lørdag-søndag 300,00 kr.
Gymnastiksale, rytmiksale o.l., mandag-fredag 600,00 kr.
Gymnastiksale, rytmiksale o.l., lørdag-søndag 1.220,00 kr.

 

Mødelokalet i Ølby, Ølbycenter 53, 1. sal

2023

Mødesal – plads til ca. 75 pers., mandag-fredag 600,00 kr.
Mødesal – plads til ca. 75 pers., lørdag-søndag 1.210,00 kr.

 

Udlejning af teaterbygningen - pr. påbegyndt arrangementsdag 

2023

Teatersalen: 14.520,00 kr.
Musikcáfeen: 8.295,00 kr.
Galleriet: 4.665,00 kr.
Bagscenen: 3.110,00 kr.
Mobilscenen: 12.965,00 kr.

Taksterne er inklusiv klargøring/opsætning, nedtagning/rengøring, moms og eksklusiv forplejning, teknisk udstyr og afviklingsteknisk bistand. 

 

Madordninger

Madordninger for ældre

2023

Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag 58,00 kr.
Hjemmeboende (Hovedret og biret) pr. dag 66,00 kr.
Plejehjemsbeboere pr. måned 3.732,50 kr.

 

Cafepriser for ældre

2023

Dagens menu 60,50 kr.
Hovedret 48,00 kr.
Aflastningsophold pr. døgn 168,25 kr.

 

Pas, sundhedskort og ID til unge

Pas, sundhedskort og ID til unge

2023

Pas 0-2 årige, gyldighed 2 år Afventer udmelding fra ministeriet
Pas 2-11 årige, gyldighed 5 år Afventer udmelding fra ministeriet
Pas 12-17 årige, gyldighed i 5 år Afventer udmelding fra ministeriet
Pas 18-64 årige, gyldighed i 10 år Afventer udmelding fra ministeriet
Pas fra 65 år, gyldighed i 10 år Afventer udmelding fra ministeriet
Sundhedskort (tidligere gult sygesikringsbevis) Afventer udmelding fra ministeriet
Sundhedskort/lægeskift (hvis kortet er over 4 år
og beskadiget, kan det returneres til Køge Kommune
og der vil gebyrfrit blive udstedt et nyt kort
Afventer udmelding fra ministeriet
ID-kort til unge Afventer udmelding fra ministeriet
Folkeregisteroplysning Afventer udmelding fra ministeriet

 

Varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup

Medlemskaber:

2023

Personligt i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. md. 120,00 kr.
Personligt med adgang til alle offentlige badetider pr. md. 175,00 kr.
Familie* i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. md. 240,00 kr.
Familie* med adgang til to ugentlige offentlige badetider pr. md. 265,00 kr.
Familie* med adgang til tre ugentlige offentlige badetider pr. md. 285,00 kr.
1 md. familiekort til alle familietider (kun online salg) 400,00 kr.
3 md. familiekort til alle familietider (kun online salg) 850,00 kr.
1 md. voksenkort til alle tider 230,00 kr.
3 md. voksenkort til alle tider 600,00 kr.

Timeleje:

2023

Hele varmtvandssalen pr. bassintime** - pr. time 449,00 kr.

 
*) Dækker op til to voksne og alle hjemmeboende børn under
    18 år, som bor på samme adresse

**) Omklædning før og efter er inkluderet         

Herfølge Svømmehal

Enkeltbilletter    

2023

Voksenbillet (18-65 år) 47,00 kr.
Børnebillet (0-18 år) 36,00 kr.
Pensionistbillet (65+ år) 36,00 kr.

10 ture

2023

Personligt 10-turs kort 278,00 kr.
Familie 10-turs kort 331,00 kr.
Udlejning til kommunens skoler - skolesvømning 938,00 kr.

Køge Svømmeland

Svømmebad  

Enkeltbillet hverdage excl. skoleferiedage

2023

Voksen 72,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 45,00 kr.
Pensionist (65+) 45,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 36,00 kr.
Institution, ungdom el. voksen ledsager 39,00 kr.
Institution barn 31,00 kr.

Enkeltbillet søn- og helligdage og i skoleferie samt lørdage fra 2017

2023

Voksen 82,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 51,00 kr.
Pensionist (65+)  51,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 43,00 kr.

5 ture

2023

Voksen 290,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 180,00 kr.
Pensionist (65+) 180,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 150,00 kr.

10 ture

2023

Voksen 520,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 320,00 kr.
Pensionist (65+) 320,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 270,00 kr.
Institution, ungdom el. voksen ledsager 330,00 kr.
Institution barn 270,00 kr.

Månedskort

2023

Voksen 520,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 320,00 kr.
Pensionist (65+) 320,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 270,00 kr.

3 måneders kort

2023

Voksen 1.040,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 640,00 kr.
Pensionist (65+) 640,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 540,00 kr.

½ års kort

2023

Voksen 1.820,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 1.120,00 kr.
Pensionist (65+) 1.120,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 950,00 kr.

Årskort

2023

Voksen 3.120,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 1.920,00 kr.
Pensionist (65+) 1.920,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 1.620,00 kr.

Motion inklusiv svømmebad           

 Enkeltbillet hverdag excl. skoleferier

2023

Voksen 84,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 58,00 kr.
Pensionist (65+) 58,00 kr.

Enkeltbillet søn- og helligdage og i skoleferie samt lørdage fra 2017

2023

Voksen 97,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 67,00 kr.
Pensionist (65+) 67,00 kr.

5 ture

2023

Voksen 340,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 240,00 kr.
Pensionist (65+) 240,00 kr.

10 ture

2023

Voksen 610,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 420,00 kr.
Pensionist (65+) 420,00 kr.

Månedskort

2023

Voksen 610,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 420,00 kr.
Pensionist (65+) 420,00 kr.

3 måneders kort

2023

Voksen 1.220,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 840,00 kr.
Pensionist (65+) 840,00 kr.

½ års kort

2023

Voksen 2.135,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 1.470,00 kr.
Pensionist (65+) 1.470,00 kr.

Årskort

2023

Voksen 3.660,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 2.520,00 kr.
Pensionist (65+) 2.520,00 kr.

Diverse     

Diverse

2023 - pr. gang

Sauna-gus tillæg 30,00 kr.
Tilskuerbillet 25,00 kr.
Timeleje af 3 baner (skolesvømning mv.)  942,00 kr.
Timeleje af hele Køge Svømmeland udenfor offentlig åbningstid til private 2.400,00 kr.
Udlejning til private firmaer m.v. pr. bane 314,00 kr.
Enkeltbillet VandDisco (2 timer) barn 9-14 år 75,00 kr.
Babysvømmeforløb 14 gange (forælder og barn) 1.349,00 kr.
Administrationsgebyr ved bortkomst af kort for foreningsmedlemmer 30,00 kr.
Administrationsgebyr ved bortkomst eller berostillelse af kort 80,00 kr.


Takster for ældreområdet      

Praktisk hjælp, omsorgstandpleje, kørsel mm.

Takster - Ældreområdet

2023

Ældre institutioner – rengøringsartikler mv. pr. måned 227,50 kr.
Plejehjem (§192) – vinduespudsning pr. måned 27,00 kr.
Omsorgstandpleje pr. år 570,00 kr.
Specialtandpleje pr. år   2.130,00 kr.
Kørsel til eller fra træning og daghjem pr. tur  24,00 kr.
Tøjvask pr. måned 109,50 kr.

Aflastningsophold

2023

Aflastningsophold pr. døgn 168,25 kr.

 

Udendørsarealer

Brug af grønne arealer

Depositum pr. arrangement 

2023

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune 5.000,00 kr.
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/ Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov 10.000,00 kr.
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup 10.000,00 kr.
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgsbehandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering

Leje pr. døgn pr. arrangement

2023

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune 0,00 kr.
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov 1.000,00 kr.
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup  500,00 kr. 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgs-behandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse
For kommercielle arrangementer på øvrige områder 250,00 kr.

 

Mobile salgsvogne pr. sæson pr. kvm 

2023

Sommersæson: 15. marts - 31. oktober 516,00 kr.
Vintersæson: 1. november - 14. marts 516,00 kr.

 

Stadepladser til torvehandel på Køge Torv - priser for leje af:

2023

Gæstepladser enkelt dag  367,00 kr.
Faste pladser (indeksreguleret) m2 pr. år 184,00 kr.
Reguleringen foretages på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter den af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for juli måned året forud. Beløbene afrundes til hele kroner.
Forbrugerprisindeks pr. juli måned 2022 = 114,90 kr.

 

Arealer til udeservering - priser for leje af: (Pris kr./m2/år (sæson))

2023

Bymidten (Torvegader, Brogade, Vestergade og gågaderne, Stadions- og Kulturtorvet)  0,00 kr.
Havnepladsen og Åbassinet 0,00 kr.
Ølby Center 0,00 kr.
Øvrige områder 0,00 kr.
Udeservering på Køge Torv  Baseret på kontrakter

I forbindelse med budgetforliget for 2020-23 blev det politisk besluttet, at der ikke skal opkræves noget for udeservering, undtaget er udeservering på Køge Torv.

 

Brug af vejareal (Torvet, Havnen, Kulturtorvet og Stationsforpladsen) til kommercielle arrangementer - pris for leje:

2023

Mindstepris på 1.000 kr. op til 91 m2 - herefter 11 kr. pr. m2.  12 kr. pr. m2 pr. dag

Brug af øvrige vejarealer til kommercielle arrangementer - pris for leje:

2023

Fast pris pr. dag 250 kr. pr. dag

 

Betalingsparkering i Køge bymidte

2023

Pr. time 10,00 kr.
Pr. mdr. for måneds- og arbejdslicenser 200,00 kr.
Pr. år for måneds- og arbejdslicenser 2.000,00 kr.
Pr. år for beboerlicenser i bymidte og bufferzone 400,00 kr.
Pr. døgn for dagsbillet 30,00 kr.

 

Dagtilbud 0-6 år

Dagpleje

2023

Dagpleje: Fra 0 - 3 år pr. måned 3.294,00 kr.

 

Integrerede institutioner: Fra 0 til 3 år  

2023

48 ugentlige timer og derover pr. måned (1. halvår) 3.532,00 kr.
48 ugentlige timer og derover pr. måned (2. halvår) 3.450,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned (1. halvår) 2.824,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned (2. halvår) 2.760,00 kr.
Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned 794,00 kr.
Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned 794,00 kr.

Integrerede institutioner: Fra 3 år til skolestart  

2023

48 ugentlige timer og derover pr. måned (1. halvår) 2.070,00 kr.
48 ugentlige timer og derover pr. måned (2. halvår) 2.030,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned (1. halvår) 1.656,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned (2. halvår) 1.624,00 kr.
Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned 794,00 kr.
Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned 794,00 kr.

Børnehaver med småbørnsgrupper: Fra 2 til 3 år

2023

48 ugentlige timer og derover pr. måned (1. halvår) 3.064,00 kr.
48 ugentlige timer og derover pr. måned (2. halvår) 2.996,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned (1. halvår) 2.450,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned (2. halvår) 2.396,00 kr.
Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned 794,00 kr.
Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned 794,00 kr.

 

Pasning af egne børn

2023

0-3 år pr. måned 5.545,00 kr.
Fra 3 år til skolestart pr. måned 3.476,00 kr.

Privat pasning 

2023

0-3 år pr. måned 7.702,00 kr.
Fra 3 år til skolestart pr. måned 4.828,00 kr.

 

SFO og juniorklub

SFO og juniorklub

2023

SFO 0. - 1. klasse inkl. pris pr. måned i 11 mdr. 2.052,00 kr.
SFO 2. - 3. klasse inkl. pris pr. måned i 11 mdr. 1.642,00 kr.
SFO 4. - 7. klasse inkl. pris pr. måned i 11 mdr. 1.116,00 kr.
Juniorklub fra 4. - 7. klasse (4 ågningsdage) pr. måned i 11 mdr. 464,00 kr.
Juniorklub fra 4. - 7. klasse (3 åbningsdage) pr. måned i 11 mdr. 360,00 kr.

 

Skatter og afgifter

Skatter

2023

Personskat procent 25,26 kr.
Kirkeskat procent 0,87 kr.
Grundskyld promille 21,038 kr.
Grundskyld på produktionsjord promille 6,238 kr.

Dækningsafgift

2023

Erhvervsejendomme promille 0,00 kr.
Offentlige ejendomme – grundværdi promille 10,519 kr.
Statens ejendomme - grundværdi promille 10,519 kr.

Rottebekæmpelse

2023

Gebyr til dækning af udgifter til bekæmpelse af rotter. Beregnes som en promille af ejendomsværdien. Pris eks.: Ejendomsværdi 1.000.000/1000*0,07000 = 70,00 kr. 70,00 kr.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside