Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Økonomi og takster Takster, skatter og afgifter

Takster, skatter og afgifter

Hvad koster det at bo i Køge Kommune? Herunder finder du alle gældende takster og priser. 

Affald og genbrug

 

Gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald 

2024

Konkret anvisning af erhvervsaffald, pr. påbegyndt time 800,00 kr.

 

Gebyrer for anmeldelse af jord som er erhvervsaffald

2024

Anmeldelse af flytning af jord, pr. sag med en sagsbehandlingstid på op til 1 time 600,00 kr.
Anmeldelse af flytning af jord, pr. sag med en sagsbehandlingstid på mellem 1 og 5 timer 1.600,00 kr.
Anmeldelse af flytning af jord, pr. sag med en sagsbehandlingstid på over 5 timer, pr. påbegyndt time 800,00 kr.

 

Gebyr for forsyningstilsynets tilsyn

2024

Gebyr pr. husstand 7,00 kr.

Gebyr for genbrugsområder på Genbrugspladser

2024

Gebyr pr. husstand Ikke aktuel pt.

 

Affaldsgebyrer - faste gebyrer

2024

Administration, helårsbeboelse, årligt 100,00 kr.
Administration, sommerhus, årligt 50,00 kr.
Storskrald, 6 afhentninger, årligt 232,00 kr.
Storskrald, 12 afhentninger, årligt 464,00 kr.
Haveaffald, 2 afhentninger, årligt 80,00 kr.
Genbrugsplads, énfamilieordning, årligt 1.750,00 kr.
Genbrugsplads, sommerhus, årligt 875,00 kr.
Genbrugsplads, bebygg. med storskraldsgård, årligt 200,00 kr.
Farligt affald, enfamilieordning, årligt 130,00 kr.
Tekstil årligt fra 2024 50,00 kr.

 

Særgebyrer for tømning

2024

Tømning af fejlsorteret beholder til genanvendelige materialer,  
restaffald (Uafhængig af størrelser og fraktion)
390,00 kr.
Ekstraordinær tømning af nedgravet beholder 
(Uafhængig af størrelser og fraktion)
400,00 kr.

 

Affaldsgebyrer - Enfamilieboliger

2024

Rest-mad-affald beholder, 190 liter, årligt 1.325,00 kr.
Rest-mad-affald beholder, 240 liter, årligt 1.475,00 kr.
Rest-mad-affald beholder, 370 liter, årligt 1.750,00 kr.
Usorteret dagrenovation, sommerhus, 190 liter, årligt 1.015,00 kr.
1 ekstra sæk 40,00 kr.
Papir/plast/glas/metal, 240 liter, årligt 700,00 kr.
Papir/plast/glas/metal, 370 liter, årligt 700,00 kr.

 

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger (og for nogles vedkommende mod erhverv)

2024

Madaffald, 190 liter, 32 tømninger, årligt 1.330,00 kr.
Madaffald, 240 liter, 32 tømninger, årligt 1.930,00 kr.
Madaffald, 400 liter, 32 tømninger, årligt 2.695,00 kr.
Restaffald, 400 liter, 32 tømninger, årligt 1.760,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 400 liter, 52 tømninger, årligt 3.150,00 kr.
Restaffald, 660 liter, 32 tømninger, årligt 2.150,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 52 tømninger, årligt 4.010,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 104 tømninger, årligt 7.455,00 kr.
Restaffald, 770 liter, 32 tømninger, årligt 2.325,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 770 liter, 52 tømninger, årligt 4.385,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 770 liter, 104 tømninger, årligt 8.050,00 kr.
Restaffald, 4 m3, 26 tømninger, årligt 12.340,00 kr.
Restaffald, 4 m3, 52 tømninger, årligt 22.910,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 4 m3, 26 tømninger, årligt 15.940,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 4 m3, 52 tømninger, årligt 29.580,00 kr.
Restaffald, 8 m3, 26 tømninger, årligt 18.420,00 kr.
Restaffald, 8 m3, 52 tømninger, årligt 34.705,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 8 m3, 26 tømninger, årligt 23.785,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 8 m3, 52 tømninger, årligt 44.825,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 20 m3 kompr., 26 tømn., årligt 73.390,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 20 m3 kompr., 104 tømn., årligt 293.454,00 kr.
Usorteret dagrenovation, 30 m3 ophaler, 26 tømn., årligt 84.395,00 kr.
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt 20.540,00 kr.
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt 41.070,00 kr.
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 17.495,00 kr.
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt 34.990,00 kr.
Madaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 22.855,00 kr.
Madaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt 45.705,00 kr.
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt 16.015,00 kr.
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt 32.030,00 kr.
Restaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 11.635,00 kr. 
Restaffald, 3 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt 23.265,00 kr.
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 13.330,00 kr.
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt 26.660,00 kr.
Pap, 660 liter, 13 tømninger, årligt 550,00 kr.
Pap, 660 liter, 26 tømninger, årligt 900,00 kr.
Pap, 660 liter, 52 tømninger, årligt 1.650,00 kr.
Pap, 770 liter, 13 tømninger, årligt 525,00 kr.
Pap, 770 liter, 26 tømninger, årligt 865,00 kr.
Pap, 770 liter, 52 tømninger, årligt 1.550,00 kr.
Pap, 4 m3, 13 tømninger, årligt 3.450,00 kr.
Pap, 4 m3, 26 tømninger, årligt 6.135,00 kr.
Pap, 4 m3, 52 tømninger, årligt 11.550,00 kr.
Pap, 8 m3, 13 tømninger, årligt 3.085,00 kr.
Pap, 8 m3, 26 tømninger, årligt 5.345,00 kr.
Pap, 8 m3, 52 tømninger, årligt 9.900,00 kr.
Pap, 20 - 24 m3, 4 tømninger, årligt 2.790,00 kr.
Pap, 20 - 24 m3, 13 tømninger, årligt 9.075,00 kr.
Pap, 20 - 24 m3, 26 tømninger, årligt 18.150,00 kr.
Pap, 20 - 24 m3, 52 tømninger, årligt 36.300,00 kr.
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.515,00 kr.
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 3.020,00 kr.
Pap, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 6.040,00 kr.
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.330,00 kr.
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 2.650,00 kr.
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 5.290,00 kr.
Plast, 400 liter, 13 tømninger, årligt 965,00 kr.
Plast, 400 liter, 26 tømninger, årligt 1.730,00 kr.
Plast, 400 liter, 52 tømninger, årligt 3.880,00 kr.
Plast, 660 liter, 13 tømninger, årligt 1.160,00 kr.
Plast, 660 liter, 26 tømninger, årligt 2.130,00 kr.
Plast, 770 liter, 13 tømninger, årligt 1.265,00 kr.
Plast, 770 liter, 26 tømninger, årligt 2.320,00 kr.
Plast, 770 liter, 52 tømninger, årligt 4.430,00 kr.
Metal, 240 liter, 13 tømninger, årligt 385,00 kr.
Metal, 240 liter, 26 tømninger, årligt 760,00 kr.
Metal, 240 liter, 52 tømninger, årligt 1.460,00 kr.
Metal, 400 liter, 13 tømninger, årligt 500,00 kr.
Metal, 400 liter, 26 tømninger, årligt 865,00 kr.
Metal, 660 liter, 13 tømninger, årligt 540,00 kr.
Metal, 660 liter, 26 tømninger, årligt 920,00 kr.
Metal, 660 liter, 52 tømninger, årligt 1.680,00 kr.
Glas, 240 liter, 13 tømninger, årligt 520,00 kr.
Glas, 240 liter, 26 tømninger, årligt 965,00 kr.
Glas, 240 liter, 52 tømninger, årligt 1.855,00 kr.
Glas, 400 liter, 13 tømninger, årligt 665,00 kr.
Glas, 400 liter, 26 tømninger, årligt 1.195,00 kr.
Glas, 400 liter, 52 tømninger, årligt 2.255,00 kr.

 

Ordninger rettet mod flerfamilieboliger

2024

Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.360,00 kr.
Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 2.720,00 kr.
Metal. 3.5 - 5 m3 nedgravet, 2-delt 13 tømninger, årligt 2.815,00 kr.
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 1.170,00 kr.
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 2.340,00 kr.
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 2.760,00 kr.
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 5.515,00 kr.
Plast, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 11.030,00 kr.
Plast, 3.5 - 5 m3 nedgravet, 2-delt 13 tømninger, årligt 5.150,00 kr.
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 3.500,00 kr.
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 7.000,00 kr.
Plast, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 14.000,00 kr.
Glas, 1,5 m3 kube, 6,5 tømninger, årligt 1.850,00 kr.
Glas, 1,5 m3 kube, 13 tømninger, årligt 3.675,00 kr.
Glas, 1,5 m3 kube, 26 tømninger, årligt 7.325,00 kr.
Glas, 18 m3, 26 tømninger, årligt 41.795,00 kr.
Glas, 18 m3, 52 tømninger, årligt 64.620,00 kr.
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 2.025,00 kr.
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 4.025,00 kr.
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 7.825,00 kr.
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 2-delt 13 tømninger, årligt 3.920,00 kr.
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 2.265,00 kr.
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 4.530,00 kr.
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 9.055,00 kr.
Papir, 400 liter, 13 tømninger, årligt 270,00 kr.
Papir, 400 liter, 26 tømninger, årligt 395,00 kr.
Papir, 400 liter, 52 tømninger, årligt 645,00 kr.
Papir, 660 liter, 13 tømninger, årligt 155,00 kr.
Papir, 660 liter, 26 tømninger, årligt 140,00 kr.
Papir, 660 liter, 52 tømninger, årligt 110,00 kr.
Papir, 4 m3, 13 tømninger, årligt 1.635,00 kr.
Papir, 4 m3, 26 tømninger, årligt 2.015,00 kr.
Papir, 8 m3, 13 tømninger, årligt 110,00 kr.
Papir, 8 m3, 26 tømninger, årligt 110,00 kr.
Papir, 18 m3, 26 tømninger, årligt 5.475,00 kr.
Papir, 18 m3, 52 tømninger, årligt 10.940,00 kr.
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 505,00 kr.
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt 1.010,00 kr.
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 2.015,00 kr.
Papir, 3.5 - 5 m3 nedgravet, 2 delt 13 tømninger årligt 1.385,00 kr.
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt 110,00 kr.
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årlig 110,00 kr.
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt 110,00 kr.

 

Containere til opsamling af Storskrald

2024

Metal, 8 m3, 6,5 tømninger, årligt 8.185,00 kr.
Metal, 8 m3, 13 tømninger, årligt 15.610,00 kr.
Metal, 8 m3, 26 tømninger, årligt 30.555,00 kr.
Metal, 12 m3, 6,5 tømninger, årligt 7.200,00 kr.
Metal, 12 m3, 13 tømninger, årligt 14.400,00 kr.
Metal, 12 m3, 26 tømninger, årligt 28.800,00 kr.
Metal, 18 m3, 26 tømninger, årligt 28.000,00 kr.
Metal, 18 m3, 52 tømninger, årligt 56.000,00 kr.
Forbrændingsegnet, 8 m3, 13 tømninger, årligt 18.210,00 kr.
Forbrændingsegnet, 8 m3, 26 tømninger, årligt 35.670,00 kr.
Forbrændingsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt 17.730,00 kr.
Forbrændingsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt 35.470,00 kr.
Forbrændingsegnet, 18 m3, 13 tømninger, årligt 18.995,00 kr.
Forbrændingsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt 38.000,00 kr.
Forbrændingsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt 75.995,00 kr. 
Forbrændingsegnet, 20 m3 kompr., 13 tømninger, årligt 46.640,00 kr.
Deponeringsegnet, 400 liter, 13 tømninger, årligt 635,00 kr.
Deponeringsegnet, 400 liter, 26 tømninger, årligt 1.115,00 kr.
Deponeringsegnet, 400 liter, 52 tømninger, årligt 2.085,00 kr.
Deponeringsegnet, 8 m3, 13 tømninger, årligt  
Deponeringsegnet, 8 m3, 26 tømninger, årligt  
Deponeringsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt 17.815,00 kr.
Deponeringsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt 35.630,00 kr.
Deponeringsegnet, 18 m3, 13 tømninger, årligt 19.120,00 kr.
Deponeringsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt 38.235,00 kr.
Deponeringsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt 76.480,00 kr.

 

Ordninger rettet mod virksomheder

2024

Usorteret dagrenovation, 190 liter, 52 tømninger, årligt  Udgået
Genbrugsplads, pr. besøg  220,00 kr.
Genbrugspl., farligt affald, over 10, indtil 35 kg, pr. gang  252,50 kr.
Genbrugspl., farligt affald, over 35 kg, pr. påbegyndt 25 kg ekstra, pr. besøg  252,50 kr.

Bibliotek

Bibliotek

2024

Overskrides lånetiden 1 – 7 dage betales 20,00 kr. 
Hvis hjemkaldelse fremsendes (8-30 dage) betales 80,00 kr. 
Hvis opgørelse fremsendes (31-44 dage) betales (eks. evt. erstatningskrav) 200,00 kr.
Børn under 14 år betaler ½ pris for overskridelse og rykkere         
Ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes
 
Salg af kasserede bøger (kan dog afviges) pr. stk. 10,00 kr. 
Særaftaler vedr. undervisning, konsulentbistand, biblioteksorientering, IT-introduktion pr. time 500,00 kr.
A4 kopi og print pr. stk. 1,00 kr. 
A3 kopi og print pr. stk 2,00 kr. 
Scan til mail Gratis

Byggeri

Simple konstruktioner

2024

Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger under 50 m2 som overholder byggeretten Gratis - oplyses blot til BBR

 

Enfamiliehuse

2024

Nye enfamilieshuse, rækkehuse, sommerhuse Timepris: 1.070,00 kr.
Byggetilladelser (garage og carport mm. over 50 m2) samt helhedsvurdering under 50 m2 Timepris: 1.070,00kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Andre faste konstruktioner

2024

Antenner, sceneanlæg, legepladser og tekniske anlæg 1.070,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Nedrivning 

2024

Nedrivningstilladelse (ændres til timepris) 1.070,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 

2024

Erhvervsbyggeri og etagebyggeri Timepris: 1.070,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet

2024

Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri 1.070,00 kr.

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4

 

Diverse oplysninger attester og gebyrer

Gebyr for rykker

2024

Gebyr for rykker med udpantningsret (fx. dagtilbud, ejendomsskat) 250,00 kr.
Gebyr for rykker uden udpantningsret (civilretlige krav) 100,00 kr.
Gebyr for underretninger hos hoved- og medhæfter 450,00 kr. 
Retsafgift (minimumsats) 300,00 kr. 

 

Fiskeri

Fiskeri i Badesøen

2024

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 123,00 kr. 
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 496,00 kr. 

 

Fiskeri i Dalby Sø

2024

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 123,00 kr.
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 496,00 kr.
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 1.233,00 kr.
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund (Kimmerslev Sø) 1.233,00 kr.
Rusefiskeri pr. dobbeltaleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 619,00 kr.

 

Fiskeri i Kimmerslev Sø

2024

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 123,00 kr.
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 496,00 kr.
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 2.467,00 kr.
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund 1.233,00 kr.
Rusefiskeri pr. dobbeltåleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 619,00 kr.
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for foreninger (årligt) 1.233,00 kr.
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for private (dagkort) 123,00 kr.

Køge Marina

pladser m.m. - priser

Køge Marina

2024

Takst 01: 7,50 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 167,00 kr.
Takst 02: 10,00 og 11,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 194,00 kr.
Takst 03: 12,00-24,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 209,00 kr.
Takst 04: Landarealer (6 stk.) 1.622,00 kr. 
Takst 05: Landarealer store trailerbåde maksimum 10x3 m inkl. trailer pr. år 3.542,00 kr.
Takst 06: Flydebro 7 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 351,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn 162,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge 859,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned 3.203,00 kr.

 

Gæstebåde 1/5 - 30/10 - 6 mdr.

2024

7,5 m pladser, bådlængde under 6,5 m ved 6 mdr. leje 4.891,00 kr.
10 m pladser, bådlængde under 8,5 m ved 6 mdr. leje 7.352,00 kr.
11 og 12 m pladser, bådlængde under 10 m ved 6 mdr. leje 8.900,00 kr.
15 m pladser, bådlængde under 13 m ved 6 mdr. leje 12.576,00 kr.
18 m pladser, bådlængde under 16 m ved 6 mdr. leje 12.576,00 kr.
Gæstebåde vinter fra 1. november til 1. maj pr. 6 mdr. 6.124,00 kr.
Dagkort, slæbested: 2 bomløft (+50 kr. i depositum) 100,00 kr.
Rabatkort, slæbested: 28 bomløft (+50 kr. i depositum) 700,00 kr.
Ekstra magnetkort pr. kort 67,00 kr.
Søsætning/ophaling – faste lejere Pr. løft 465,00 kr.
Søsætning/ophaling – gæstebåde Pr. løft 1.415,00 kr.

 

Gæsteplads: Vinteropbevaring 1/11 - 30/4 

2024

Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 7.892,00 kr.
Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning samt stativ med mast/benstøtter 8.287,00 kr.
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 8.287,00 kr.
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - med mast/benstøtter 8.680,00 kr.
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter 8.680,00 kr.
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - med mast/benstøtter 9.075,00 kr.

 

Erhverv: I Havnebassinet samt på land pr. m2 vandareal

2024

Takst 1: 7,5 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 167,00 kr.
Takst 2: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 194,00 kr.
Takst 3: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 209,00 kr.
Takst 5: = Landarealer store trailerbåde max. 10x3 meter inkl. trailer pr. år 3.542,00 kr.
Takst 6: = Alle flydebroer pr. m2 vandareal pr. år 351,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn 162,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge 859,00 kr.
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned 3.542,00 kr.
For både op til 3 tons pr. år 550,00 kr.
For både op til 6 tons pr. år 700,00 kr.
For både op til 12 tons pr. år 900,00 kr.
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land
med mast/motorbåde - over 11 meter
250,00 kr.
For alle både på land i 0-14 dage 150,00 kr.
For alle både på land i op til 30 dage 250,00 kr.
For alle både på land i over 30 dage Se årslejen

 

Slipset (Gæstemarina i inderhavnen) - gæsteovernatninger pr. døgn

2024

Både op til 15 m 263,00 kr.
Både mellem 15 og 20 m 364,00 kr.
Både over 20 m 525,00 kr. 

 

Afgift/gebyr  

2024

Anløbsafgift i 0-3 timer for alle både 207,00 kr.
Kontrolgebyr, hvis der ikke betales senest 30 min efter ankomst 525,00 kr.

 

Ydelser   

2024

El pr. kw Reguleres kvartalsvis i henhold til markedspris

 

Brusebad 

2024

Varmt vand 10,00 kr.

 

Leje af sejlerskur

2024

Indskud 1.520,00 kr.
Leje pr. år 1.602,00 kr.
Bimåler til sejlerskure - indskud 1.520,00 kr.
Leje af landplads pr. døgn 56,00 kr.

 

Priser på bådstativleje for faste lejere

2024

For både op til 3 tons pr. år 550,00 kr.
For både op til 6 tons pr. år 700,00 kr.
For både op til 12 tons pr. år 900,00 kr.
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter 250,00 kr.
For alle både på land i 0-14 dage 150,00 kr.
For alle både på land i op til 30 dage 250,00 kr.
For alle både på land i over 30 dage Se årslejen

 

Priser på bådstativleje for gæster

2024

For både op til 3 tons pr. dag 56,00 kr.
For både op til 6 tons pr. dag 66,00 kr.
For både op til 12 tons pr. dag 76,00 kr.
For både op til 3 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 1.571,00 kr.
For både op til 6 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 2.100,00 kr.
For både op til 12 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 2.620,00 kr.
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. vintersæson fra 1. november til 1 maj 525,00 kr.
For både der skal bruge støtteben,fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. dag 56,00 kr.

 

Priser på transport- og flytningsopgaver 

2024

Flytning- og transportopgaver for andre parter - takst pr. påbegyndt halve time (30 min) 227,00 kr.

 

Ydelser 

2024

El pr. kw Reguleres kvartalsvis i henhold til markedspris 
Vand pr. m3 på området nord for Køge Marina 71,00 kr. 

 

Brusebad

2024

Varmt vand 10,00 kr.

 

Havnebadet

2024

Sæsonkort 1. oktober - 1. maj til sauna og omklædning 720,00 kr.
Halvsæsonkort 1. januar - 1. maj til sauna og omklædning 556,00 kr.

Køge Musikskole

Køge Musikskole

 

Der betales 1. rate pr. hold for

2024/2025

Babymusik (7 uger) 320,00 kr.
Børnekor (36 uger) Gratis

 

10 rater pr. skoleår 

2024/2025

Musik og bevægelse for børn og forældre (34 uger) pr. rate 205,00 kr.
Musik grundskole for 5-6 årige u/forældre (34 uger) pr. rate 255,00 kr.
Spirekor (36 uger) Gratis
Børnkor (36 uger) Gratis
Juniorkor (36 uger) pr. rate Gratis
Ungdomskor (36 uger) pr. rate Gratis
Hørelærer (36 uger), pr. rate 155,00 kr.
Musik i første (36 uger), pr. rate 320,00 kr.
Online guitarundervisning (36 uger). Pr. rate 465,00 kr.
Instrumentalundervisning 20 min om ugen (36 uger) pr. rate 380,00 kr.
Instrumentalundervisning 25 min om ugen (36 uger) pr. rate 465,00 kr.
Instrumentalundervisning 30 min om ugen (36 uger) pr. rate 565,00 kr.
Instrumentalundervisning 35 min om ugen (36 uger) pr. rate 655,00 kr.
Instrumentalundervisning 40 min om ugen (36 uger) pr. rate 745,00 kr.
Instrumentalundervisning 45 min om ugen (36 uger) pr. rate 845,00 kr.
Talentakademi (36 uger) pr. rate 925,00 kr.
Instrumentleje pr. rate 105,00 kr.

* Ensembler, bands og orkestre er gratis for elever i musikskolen

      

Musikterapi: 4 rater pr. år

2024/2025

Copydan takst for instrumental- og sangeleverne pr. år 60,00 kr.

Der gives søskenderabat for den anden og efterfølgende søskende -25% pr. barn.
Der gives rabat når eleven går til flere fag -25% for andet og efterfølgende fag. Rabatten beregnes på de billigste fag.
Juniorkor og ungdomskor er gratis, hvis eleven går til instrument- eller sangundervisning.

 

Køge Ungdomsskole Tapperiet

Ungdomsskolen/Tapperiet

2024

Knallertbevis 1.000,00 kr.
Billedskole, deltagerbetaling pr. modul (der er 3 moduler) 500,00 kr.
BGK Udgået

 

Udlejning af Tapperiet pr. påbegyndt arrangementsdag

2024

Salen 10.370,00 kr. 
Cafeen 6.220,00 kr. 
Hele huset 12.440,00 kr. 

Taksterne er inklusiv klargøring/opsætning, nedtagning/rengøring, moms og eksklusiv forplejning, teknisk udstyr og afviklingsteknisk bistand.

Kørekort

Kørekort mv.

Kørekort mv.

2024

Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve) 1.170,00 kr.
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring 1.870,00 kr.
Køreprøve til bus 1.870,00 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel og bil med stort påhængskøretøj 360,00 kr.

 

Fornyelse og ombytning af kørekort

2024

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 360,00 kr.
Fornyelse af kørekort med kørerlærergodkendelse 360,00 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 360,00 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, grundet helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 160,00 kr.
Fornyelse af kørekort til lille lastbil og lille bus m/u stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 75 år 230,00 kr.
Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 1.170,00 kr.

 

Andre kørekort

2024

Midlertidigt erstatningskørekort 220,00 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 360,00 kr.
Udstedelse af internationalt kørekort 30,00 kr.
Knallertkørekort til stor knallert, over 18 år 180,00 kr.
Knallertkørekort til lille knallert, over 18 år: 180,00 kr.
Knallertkørekort til lille knallert (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve), under 18 år: 180,00 kr.

Lokale leje

Administrationsgebyr for bookning af lokaler

2024

Administrationsgebyr for bookning af lokaler 260,00 kr.

Administrationsgebyret gælder for:

Mødelokalet i Ølby, Ejby Medborgerhus, Borup Kulturhus, Lokaler på skoler, Gørslev Spejderhus, Køge Spejderhus

 

Borup Kulturhus

2024

Hal pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 630,00/1.925,00 kr.
Hal pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 895,00/3.220,00 kr.
Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 395,00/1.290,00 kr.
Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 580,00/1.925,00 kr.
Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 195,00/695,00 kr.
Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 290,00/900,00 kr.

 

Ejby Medborgerhus

2024

Læsesal pr. møde/pr. dag, man-fre 190,00/580,00 kr.
Læsesal pr. møde/pr. dag, lør-søn 315,00/895,00 kr.
Store Sal pr. møde/pr. dag, man-fre 630,00/1.290,00 kr.
Store Sal pr. møde/pr. dag, lør-søn: 1.180,00/1.775,00 kr.
Datastue pr. møde/pr. dag, man-fre: 190,00/580,00 kr.
Datastue pr. møde/pr. dag, lør-søn: 315,00/870,00 kr.

 

Bjæverskov Medborgerhus

2024

Stort mødelokale / pr. dag, mandag - fredag 395,00/1.290,00 kr.
Stort mødelokale / pr. dag, lørdag - søndag 580,00/1.925,00 kr.
Lille mødelokale / pr. dag, mandag-fredag 195,00/690,00 kr.
Lille mødelokale / pr. dag, lørdag - søndag: 290,00/900,00 kr.

 

Forsamlingslokaler i Alkestrup - Sognegården

2024

Store lokale 1. sal med plads til 50 personer 915,00 kr.
Lille lokale i stuen med plads til 36 personer 710,00 kr.

Ved udlejning af forsamlingslokaler i Alkestrup Sognegård, til andre end de til Sognegården tilsluttede foreninger, opkræves følgende:

 

Forsamlingslokaler i Ll. Skensved 

2024

Private arrangementer (24 timer) 1.555,00 kr. 

 

Forsamlingslokaler i Ll. Skensved - kommercielle arrangementer

2024

Mandag – fredag 620,00 kr.
Lørdag – søndag 1.245,00 kr.

Foreninger, der ikke er godkendt til at låne Køge Kommunes lokaler samt folkeoplysende foreninger fra andre kommuner kan låne nedenstående lokaler for de nævnte takster. Endvidere opkræves der et administrationsgebyr.         

Administrationsgebyr for bookning af lokaler 260,00 kr.

 

Gørslev spejderhytte

2024

Mødelokale pr. møde/pr. dag, mandag-fredag 630,00/1.290,00 kr.
Mødelokale pr. møde/pr. dag, lørdag-søndag 1.285,00/1.925,00 kr.
Køkken pr. møde/pr. dag, mandag-fredag: 190,00 kr.
Køkken pr. møde/pr. dag, lørdag-søndag: 580,00 kr.

 

Køge Spejderhus

2024

Lokale 3 og 4 – lokale til max. 35 pers., mandag-fredag: 630,00 kr.
Lokale 3 og 4 – lokale til max. 35 pers., lørdag-søndag: 1.285,00 kr.
Lokale 1 – lokale til max. 12 pers., mandag-fredag: 190,00 kr.
Lokale 1 – lokale til max. 12 pers., lørdag-søndag: 315,00 kr.
Lokale 7, 8 og 21 – lokale max 8 pers., mandag-fredag: 190,00 kr.
Lokale 7, 8 og 21 – lokale max 8 pers., lørdag-søndag: 315,00 kr.
Lokale 10 – lokale til max. 6 pers., mandag-fredag: 190,00 kr.
Lokale 10 – lokale til max. 6 pers., lørdag-søndag: 315,00 kr.
Køkken, mandag-fredag: 190,00 kr.
Køkken, lørdag-søndag: 315,00 kr.
Hele spejderhuset, mandag-fredag: 1.320,00 kr.
Hele spejderhuset, lørdag-søndag: 3.810,00 kr.

 

Lokaler på skoler

2024

Normalklasser mandag-fredag 190,00 kr.
Normalklasser lørdag-søndag 315,00 kr.
Gymnastiksale, rytmiksale o.l., mandag-fredag 630,00 kr.
Gymnastiksale, rytmiksale o.l., lørdag-søndag 1.285,00 kr.

 

Mødelokalet i Ølby, Ølbycenter 53, 1. sal

2024

Mødesal – plads til ca. 75 pers., mandag-fredag 630,00 kr.
Mødesal – plads til ca. 75 pers., lørdag-søndag 1.275,00 kr.

 

Udlejning af teaterbygningen - pr. påbegyndt arrangementsdag 

2024

Teatersalen: 14.520,00 kr.
Musikcáfeen: 8.295,00 kr.
Galleriet: 4.665,00 kr.
Bagscenen: 3.110,00 kr.
Mobilscenen: 12.965,00 kr.

Taksterne er inklusiv klargøring/opsætning, nedtagning/rengøring, moms og eksklusiv forplejning, teknisk udstyr og afviklingsteknisk bistand. 

 

Madordninger

Madordninger for ældre

2024

Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag 60,50 kr.
Hjemmeboende (Hovedret og biret) pr. dag 69,00 kr.
Plejehjemsbeboere pr. måned 3.917,50 kr.

 

Cafepriser for ældre

2024

Dagens menu 64,50 kr.
Hovedret 53,00 kr.

 

Pas, sundhedskort og ID til unge

Pas, sundhedskort og ID til unge

2024

Pas 0-2 årige, gyldighed 2 år 150,00 kr.
Pas 2-11 årige, gyldighed 5 år 150,00 kr.
Pas 12-17 årige, gyldighed i 5 år 181,00 kr.
Pas 18-64 årige, gyldighed i 10 år 893,00 kr.
Pas fra 65 år, gyldighed i 10 år 381,00 kr.
Sundhedskort (tidligere gult sygesikringsbevis) 225,00 kr.
Sundhedskort/lægeskift (hvis kortet er over 4 år
og beskadiget, kan det returneres til Køge Kommune
og der vil gebyrfrit blive udstedt et nyt kort
0,00 kr.
Legitimationskort 52,00 kr.
Folkeregisteroplysning 150,00 kr.

 

Varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup

Medlemskaber:

2024

Personligt i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. md. 125,00 kr.
Personligt med adgang til alle offentlige badetider pr. md. 185,00 kr.
Familie* i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. md. 255,00 kr.
Familie* med adgang til to ugentlige offentlige badetider pr. md. 280,00 kr.
Familie* med adgang til tre ugentlige offentlige badetider pr. md. 300,00 kr.
1 md. familiekort til alle familietider (kun online salg) 425,00 kr.
3 md. familiekort til alle familietider (kun online salg) 900,00 kr.
1 md. voksenkort til alle tider 245,00 kr.
3 md. voksenkort til alle tider 635,00 kr.

Timeleje:

2024

Hele varmtvandssalen pr. bassintime** - pr. time 474,00 kr.

 
*) Dækker op til to voksne og alle hjemmeboende børn under
    18 år, som bor på samme adresse

**) Omklædning før og efter er inkluderet         

Herfølge Svømmehal

Enkeltbilletter    

2024

Voksenbillet (18-65 år) 50,00 kr.
Børnebillet (0-18 år) 38,00 kr.
Pensionistbillet (65+ år) 38,00 kr.

10 ture

2024

Personligt 10-turs kort 293,00 kr.
Familie 10-turs kort 349,00 kr.
Udlejning til kommunens skoler - skolesvømning 990,00 kr.

Køge Svømmeland

Svømmebad  

Enkeltbillet hverdage excl. skoleferiedage

2024

Voksen 76,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 48,00 kr.
Pensionist (65+) 48,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 38,00 kr.
Institution, ungdom el. voksen ledsager 41,00 kr.
Institution barn 33,00 kr.

Enkeltbillet søn- og helligdage og i skoleferie samt lørdage fra 2017

2024

Voksen 87,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 55,00 kr.
Pensionist (65+)  55,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 45,00 kr.

5 ture

2024

Voksen 310,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 200,00 kr.
Pensionist (65+) 200,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 160,00 kr.

10 ture

2024

Voksen 550,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 350,00 kr.
Pensionist (65+) 350,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 270,00 kr.
Institution, ungdom el. voksen ledsager 350,00 kr.
Institution barn 270,00 kr.

Månedskort

2024

Voksen 550,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 350,00 kr.
Pensionist (65+) 350,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 270,00 kr.

3 måneders kort

2024

Voksen 1.100,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 700,00 kr.
Pensionist (65+) 700,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 540,00 kr.

½ års kort

2024

Voksen 1.930,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 1.230,00 kr.
Pensionist (65+) 1.230,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 950,00 kr.

Årskort

2024

Voksen 3.300,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 2.100,00 kr.
Pensionist (65+) 2.100,00 kr.
Barn (0 - 14 år) 1.620,00 kr.

Motion inklusiv svømmebad           

 Enkeltbillet hverdag excl. skoleferier

2024

Voksen 89,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 61,00 kr.
Pensionist (65+) 61,00 kr.

Enkeltbillet søn- og helligdage og i skoleferie samt lørdage fra 2017

2024

Voksen 102,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 70,00 kr.
Pensionist (65+) 70,00 kr.

5 ture

2024

Voksen 370,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 260,00 kr.
Pensionist (65+) 260,00 kr.

10 ture

2024

Voksen 650,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 450,00 kr.
Pensionist (65+) 450,00 kr.

Månedskort

2024

Voksen 650,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 450,00 kr.
Pensionist (65+) 450,00 kr.

3 måneders kort

2024

Voksen 1.300,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 900,00 kr.
Pensionist (65+) 900,00 kr.

½ års kort

2024

Voksen 2.275,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 1.575,00 kr.
Pensionist (65+) 1.575,00 kr.

Årskort

2024

Voksen 3.900,00 kr.
Ungdom (15 - 17 år) og studerende 2.700,00 kr.
Pensionist (65+) 2.700,00 kr.

Diverse     

Diverse

2024 - pr. gang

Sauna-gus tillæg 30,00 kr.
Tilskuerbillet 25,00 kr.
Timeleje af 3 baner (skolesvømning mv.)  993,00 kr.
Timeleje af hele Køge Svømmeland udenfor offentlig åbningstid til private 2.500,00 kr.
Udlejning til private firmaer m.v. pr. bane 331,00 kr.
Enkeltbillet VandDisco (2 timer) barn 9-14 år 80,00 kr.
Babysvømmeforløb 14 gange (forælder og barn) 1.425,00 kr.
Administrationsgebyr ved bortkomst af kort for foreningsmedlemmer 30,00 kr.
Administrationsgebyr ved bortkomst eller berostillelse af kort 85,00 kr.


Takster for ældreområdet      

Praktisk hjælp, omsorgstandpleje, kørsel mm.

Takster - Ældreområdet

2024

Ældre institutioner – rengøringsartikler mv. pr. måned

234,50 kr.

Plejehjem (§192) – vinduespudsning pr. måned 27,50 kr.
Omsorgstandpleje pr. år 588,00 kr.
Specialtandpleje pr. år   2.198,00 kr.
Kørsel til eller fra træning og daghjem pr. tur  24,00 kr.
Tøjvask pr. måned 113,00 kr.

Aflastningsophold

2024

Aflastningsophold pr. døgn 174,00 kr.

 

Brug af grønne arealer til arrangementer

Depositum pr. arrangement 

2024

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune 5.000,00 kr.
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/ Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov 10.000,00 kr.
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup 10.000,00 kr.
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgsbehandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering

Leje pr. døgn pr. arrangement

2024

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune 0,00 kr.
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov 1.000,00 kr.
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup  500,00 kr. 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgs-behandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse
For kommercielle arrangementer på øvrige områder 250,00 kr.

Brug af torve, pladser og vejarealer til arrangementer

Brug af vejareal (Torvet, Havnen, Kulturtorvet og Stationsforpladsen) til kommercielle arrangementer - pris for leje:

2024

Mindstepris på 1.000 kr. op til 91 m2 - herefter 12 kr. pr. m2.  12 kr. pr. m2 pr. dag

Brug af øvrige vejarealer til kommercielle arrangementer - pris for leje:

2024

Fast pris pr. dag 250 kr. pr. dag

Gadesalg

Mobile salgsvogne pr. sæson pr. kvm 

2024

Sommersæson: 15. marts - 31. oktober 567,00 kr.
Vintersæson: 1. november - 14. marts 567,00 kr.

 

Stadepladser til torvehandel på Køge Torv - priser for leje af:

2024

Gæstepladser enkelt dag  378,00 kr.
Faste pladser (indeksreguleret) m2 pr. år 190,00 kr.
Reguleringen foretages på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter den af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for juli måned året forud. Beløbene afrundes til hele kroner.
Forbrugerprisindeks pr. juli måned 2022 = 114,90 kr.

 

Arealer til udeservering - priser for leje af: (Pris kr./m2/år (sæson))

2024

Sommersæson: 15. marts – 31. oktober                        
Vintersæson: 1. november – 14. marts

 
Pavillonerne på Køge Torv  Baseret på kontrakter

I forbindelse med budgetforliget 2024-27 blev det politisk besluttet, at der skal opkræves for udeservering. Pavillonerne på Køge Torv er baseret på kontrakter.

 

Parkering

Betalingsparkering i Køge bymidte

2024

Pr. time 10,00 kr.
Pr. mdr. for måneds- og arbejdslicenser 300,00 kr.
Pr. år for måneds- og arbejdslicenser 2.000,00 kr.
Pr. år for beboerlicenser i bymidte og bufferzone 500,00 kr.
Pr. døgn for dagsbillet 30,00 kr.

 

Dagtilbud 0-6 år

Dagpleje

2024

Dagpleje: Fra 0 - 3 år pr. måned 3.284,00 kr.

 

Integrerede institutioner: Fra 0 til 3 år  

2024

48 ugentlige timer og derover pr. måned 3.510,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned 2.810,00 kr.
Frokostordning pr. måned 858,00 kr.

Integrerede institutioner: Fra 3 år til skolestart  

2024

48 ugentlige timer og derover pr. måned 2.102,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned 1.680,00 kr.
Frokostordning pr. måned 858,00 kr.

Børnehaver med småbørnsgrupper: Fra 2 til 3 år

2023

48 ugentlige timer og derover pr. måned (1. halvår) 3.064,00 kr.
48 ugentlige timer og derover pr. måned (2. halvår) 2.996,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned (1. halvår) 2.450,00 kr.
30 ugentlige timer pr. måned (2. halvår) 2.396,00 kr.
Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned 794,00 kr.
Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned 794,00 kr.

 

Pasning af egne børn

2024

0-3 år pr. måned 4.028,00 kr.
Fra 3 år til skolestart pr. måned 2.526,00 kr.

Privat pasning 

2024

0-3 år pr. måned 7.992,00 kr.
Fra 3 år til skolestart pr. måned 5.010,00 kr.

 

SFO og juniorklub

SFO og juniorklub

2024

SFO 0. - 1. klasse inkl. pris pr. måned i 11 mdr. 2.130,00 kr.
SFO 2. - 3. klasse inkl. pris pr. måned i 11 mdr. 1.704,00 kr.
SFO 4. - 7. klasse inkl. pris pr. måned i 11 mdr. 1.158,00 kr.
Juniorklub fra 4. - 7. klasse (4 åbningsdage) pr. måned i 11 mdr. 482,00 kr.
Juniorklub fra 4. - 7. klasse (3 åbningsdage) pr. måned i 11 mdr. 374,00 kr.

 

Skatter og afgifter

Skatter

2024

Personskat (procent) 25,26
Kirkeskat (procent) 0,87
Grundskyld (promille) 5,300
Grundskyld på produktionsjord (promille) 6,238
* Note til kommunal grundskyld på almindelige ejendomme: Der er ikke tale om en skattenedsættelse fra 2023 til 2024. Promillen på 5,300 i 2024 er det nye loft over grundskyldspromillen i Køge Kommune, jf. lov nr. 678 af 3. juni 2023 (den nye ejendomsskattelov). Loftet er fastsat at Skatteministeriet med et mål om at sikre de enkelte kommuner opnår samme provenu med de nye vurderinger som med de gamle.  

Dækningsafgift

2024

Erhvervsejendomme (promille) 0,00
Offentlige ejendomme – (grundværdi promille) 10,519
Statens ejendomme - (grundværdi promille) 10,519
** Note til dækningsafgift på offentlige ejendomme: Reelt vil promillen være højere. Frem til og med 2021 opkrævede Køge Kommune dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi med 8,75 promille og på offentlige ejendommes grundværdi med 10,519 promille. Fra og med 2022 opkræves kun på offentlige ejendommes grundværdier (lovbestemt), men samme beløb samlet set, hvilket betyder at de gamle promiller ikke længere er gældende. Det er i lov nr. 678 af 3. juni 2023 (den nye ejendomsskattelov) bestemt, at kommunerne i 2024-2028 skal opkræve et beløb i dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi svarende til det, der blev opkrævet i dækningsafgift på offentlige ejendomme i 2023. I 2023 opkrævedes det samme som i 2022, jf. et vedtaget lovforslag fra december 2021 (L88, 21. december 2021), hvoraf fremgik, at kommunerne i 2022 og 2023 skulle opkræve samme beløb som i 2021, medmindre en nedsættelse af promillen vedtages i kommunen.  

Rottebekæmpelse

2024

2024: Gebyr til dækning af udgifter af bekæmpelse af rotter. Der vil blive opkrævet 0,64 kr. pr. kvadratmeter af ejendommens areal pr. år i henhold til bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 100 m2 = 64,00 kr. 64,00 kr. pr. 100 m2

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje