Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Digitaliseringsstrategi 2021-2025

Digitaliseringsstrategi 2021-2025

Køge Kommune ønsker at bruge digitalisering som middel til udvikling af den kommunale service, i en tid hvor flere borgere efterspørger hjælp og efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft er en stigende udfordring.

Digitalisering skal bidrage til at skabe nærvær, tilgængelighed og indflydelse for borgere, civilsamfundet og virksomheder. Digitalisering skal hjælpe os med at fastholde kommunen som en attraktiv arbejdsplads. Endelig kan vi med digitalisering skabe grundlag for en positiv klimapåvirkning.

Køge Kommunes Digitaliseringsstrategi 2021-2025 afløser den tidligere Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Visionen er videreført. De strategiske pejlemærker er opdateret nov. 2022. Strategien bygger på kommunens kernefortælling På forkant med fremtiden, samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Køge Kommune vil målrettet øge brugen af kommunale digitale løsninger, som tager udgangspunkt i borgeres, civilsamfundets og erhvervslivets behov.

Køge Kommunes vision

Strategiske pejlemærker

 • Borgeren, civilsamfundets og erhvervslivet er omdrejningspunktet for vores prioritering. Vi udvikler og effektiviserer den kommunale service gennem øget selvbetjening og velfærdsteknologiske løsninger. Dem der kan selv guides til hertil, så der er tid til dem, der har brug for støtte og hjælp.
 • Vi styrker inddragelse og dialog med borgere, civilsamfundet og virksomheder, via øget brug af digitalt understøttede kanaler, eksempelvis virtuelle borgermøder, brugerpaneler og skærmbesøg.
 • Vi fokuserer på optimal udnyttelse af vores fagsystemer og skaber sammenhæng på tværs af fagområder og fagsystemer til gavn for borgerne.
 • Vi deler data på tværs, hvor det kan give en lettere hverdag for borgeren, ske på en sikker og betryggende måde samt hvor det er til gavn for sagsbehandlingen og løsning af de kommunale opgaver.

 • Gode digitale løsninger, automatisering af arbejdsgange og integrationer mellem relevante fagsystemer hjælper os med at skabe tid til og kvalitet i kerneopgaven.
 • Vi udbygger og vedligeholder løbende personalets digitale kompetencer gennem e-læring, læringsportaler og videoguides, så de er bedst muligt rustet til de opgaver, de skal udføre og kan indfri borgeres, civilsamfundets og virksomheders forventninger.
 • Ved hjælpe af velfærdteknologiske løsninger øger vi graden af selvbetjening og modvirker nedslidning af medarbejderne.
 • Vi har fokus på den attraktive digitale arbejdsplads for at kunne tiltrække og fastholde relevant arbejdskraft. Med digitalisering kan vi understøtte det gode samarbejde, kompetenceudvikling og den fleksible arbejdsplads. Personalet understøttes digitalt med værktøjer og udstyr, der gør dem mere mobile, og dermed mulighed for at optimere løsning af kerneopgaver.

 • Brug af data og systemer understøtter vores klima- og miljøindsatser overfor borgere, civilsamfund, erhvervsliv og den kommunale organisation.
 • Vi tænker klima- og miljøaspekter ind i vores digitale og IT-mæssige anskaffelser og ved skrotning af udstyr.

Køge Kommunes Digitaliseringsstrategi 2021-2025 afløser den tidligere Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Visionen er videreført. De strategiske pejlemærker er opdateret nov. 2022. Strategien bygger på kommunens kernefortælling På forkant med fremtiden, samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje