Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Fokusplan for events

Fokusplan for events

Fokusplanen har til formål at beskrive de overordnede målsætninger for events på kultur-, idræt- og fritidsområdet. Planen sætter de overordnede rammer og skaber retning for Køge Kommunens ambitioner med events og understøtter den fremadrettede prioritering af events.

Events er i fokusplanen defineret som enkeltstående eller tilbagevendende lokale, nationale eller internationale kultur-, idræts- og fritidsbegivenheder eller oplevelser som tiltrækker et signifikant antal deltagere eller publikummer. Events kan omsætte kommunens strategier og indsatser til handlinger, der kan generere økonomiske, sociokulturelle eller udviklingsmæssige fordele.

Fokusplan for eventområdet forstærker Køges DNA og grundfortælling

Køge er en attraktiv kommune med en fortid som Vikingeborg, havneby og middelalder-handelsby. Kommunens rige historie, flotte naturomgivelser, centrale geografiske placering og rivende udvikling skaber gode forudsætninger for at arbejde strategisk med events som kan brande Køge som regionalt knudepunkt og kraftcenter.

Køges grundfortælling danner et godt fundament for at udvikle events som kan forstærke kommunens DNA, synliggøre kommunens identitet og indramme den fortælling, som gør Køge unikt. Køge Kommunens arbejde med events vil sætte fokus på de kulturindsatser, kunstneriske genre, idrætsgrene og fritidsinitiativer som er unikke, specifikke og relevante for Køge Kommune.

Fokusplan for eventområdet er en investering i kommunens borgere

Kultur-, idræts- og fritidsevents påvirker både vores selvopfattelse og det syn vores omgivelser har på os og er vigtige drivkræfter i kommunen, fordi de er identitetsskabende og fællesskabsdannende og samler borgere på tværs af kulturelle, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige skel.

Køge Kommunens arbejde med events skal være inkluderende og inddrage borgerne som publikum, deltagere, frivillige og aktører samt sikre at alle målgrupper, aldersgrupper og årstider er indtænkt i kommunens eventhjul.

Fokusplan for eventområdet bygger på kommunens øvrige indsatser og strategier

Kommunens målsætninger om at være samskabende, tilgængelig, fokuseret, synlig og vedkommende fremhæves på tværs af Kultur- og Idræts strategier for kultur, idræt, frivillighed, musik og biblioteket.

Køge Kommunens arbejde med events tager afsæt i Kulturstrategien, Idrætsstrategien, Biblioteksstrategien og Musikplanen, og spiller sammen med en række andre indsats- og fokusområder, herunder det aktive og levende byrum, frivilligheden, bæredygtig udvikling, Naturstrategien og Bevæge Dig For Livet målsætninger.

Fokusplanen spiller sammen med Kommunens øvrige strategier og indsatser ved at: fastholde kulturinstitutioner, idrætsklubber og frivillige foreninger som omdrejningspunkt; inddrage frivillige, ildsjæle og personligt engagement som drivkraft; arbejde med bæredygtigt tiltag og genanvendelige løsninger til store events, samt støtte en sund og aktiv livsstil ved at kombinere fysisk, intellektuel og kunstnerisk udfoldelse gennem events.

Fokusplan for eventområdet fremmer samspil mellem kommunens mange interessenter

I Køge er der mange forskelligartet interessenter der arbejder med events med hver deres formål og perspektiv. De frivillige foreninger, idrætsklubber, selvejende haller, kulturinstitutioner, handelslivet, erhvervs- og turismenetværket og private eventarrangører spiller allesammen en rolle i at udvikle events, der bidrager til en lokal oplevelsesøkonomi, styrke den kommunale infrastruktur og understøtte kommunen i at være en aktiv ramme for borgere, tilflyttere og turister.

Køge Kommune spiller forskellige roller afhængig af eventens karakter og partnere bl.a. som rådgiver og sparringspartner, som facilitator, som direkte samarbejdspartner eller medarrangør eller som projektejer, udvikler og afvikler af bestemte events.

Køge Kommune skal styrke arbejdet med events ved at fastholde det brede samarbejde med andre interessenter og partnerskaber på tværs. Den kommunale forvaltning skal opleves som en professionel, serviceminded og relevant medspiller i forhold til tiltrækning, udvikling og afvikling af events.

Fokusplanen skaber en platform for vejledning og videndeling på eventområdet

At arbejde med vejledning og videndeling omkring events er med til at styrke kommunens institutioner og foreninger, højne kvaliteten af lokale events og omsætte kommunens indsatser og strategier til handlinger.
Myndighedsbehandling af tilladelser kan være en stor udfordring. Kommunen ønsker at støtte eventarrangører til lettere at udvikle events fra tanken til handling og udforsker nye måder at bruge byrummet på. Hertil vil Kommunen arbejde for en mere systematisk opsamling af viden om events.

Køge Kommune vil opkvalificere foreningernes og institutionernes arbejde med events ved at udvikle en række værktøjer og digitale pakker som gør det nemmere for arrangører at bevæge sig gennem myndighedsbehandling af tilladelser, hurtigere til at danne overblik over events i kommunen og lettere til at dele viden og udveksle erfaringer på eventområdet.

Fokusplanen skal sikre bredden og dybden på eventområdet i Køge kommune

Fokusplanen har bl.a. til formål at sætte en overordnet retning på de eventtyper Køge Kommune vil prioritere i samarbejde med de mange interessenter og eventaktører i kommunen samt konkretisere Kommunens ambitioner på eventområdet.

Køge Kommune vil arbejde for at der hverves eller udvikles:

  • minimum et stort internationalt eller nationalt idræts- eller kulturevent hvert anden år
  • minimum tre regional kultur-, idræts - eller fritidsevents hvert år
  • videreudvikling af både eksisterende og nye lokale events, herunder udvikling af en årlig breddeidrætsevent i Køge Kommune

Køge Kommunens særlige fokus på eventområdet er fortsat at understøtte og videreudvikle eksisterende og nye lokale og regionale kultur-, idræts- og fritidsevents udviklet af kommunens aktører, som er målrettet kommunens borgere som deltagere og publikum. Dernæst et stærkt fokus på hvervning af relevante nationale og internationale events, som er målrettet børn og børnefamilier, breddeidræt, talenter og aspiranter samt udvalgte eliteidrætsevents og kulturoplevelser der synliggør Køge Havn, Køge Marina, kommunens naturområder og det offentlige rum.

Events

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje