Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen samler byrådets overordnede visioner for, hvordan Køge Kommune skal udvikles som et samlet geografisk område.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en plan for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig i fremtiden - den sætter rammen for udviklingen af vores byer og det åbne land. Kommuneplanen omfatter en 12-års periode, men skal revideres hvert 4. år.  Retningslinjerne i kommuneplanen bliver gældende for borgerne, når de er indarbejdet i en lokalplan. Lokalplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i de rammer for lokalplanlægningen, som fremgår i kommuneplanen.

Vedtagelsen af Kommuneplan 2021-2033

Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget Køge Kommuneplan 2021. Planen indeholder de konkrete muligheder for byvækst – både i form af retningslinjer for nye byområder, virksomheder og butikker og i form af rammer for nye lokalplaner. Planen har desuden målsætninger og retningslinjer for beskyttelse og benyttelse af det åbne land og kommunens mange landsbyer.

Læs mere:

Planstrategien danner grundlag for arbejdet med Kommuneplan 2021 – 2033. Strategien definerer i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres og har desuden et længere sigte end kommuneplanens 12-årige periode.

Byrådet har besluttet at revidere Kommuneplan 2017 med særlig fokus på temaerne i denne planstrategi:

  • Indarbejdelse af nye byudviklingsarealer fra Fingerplan 2019
  • Erhvervsområder
  • Andre plantemaer, der er en naturlig konsekvens af kommunens arbejde med FN's Verdensmål og ambitionen om at blive en CO2-neutral kommune inden 2050.

Planstrategi 2020 (pdf).

Kommuneplan

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje