Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Kulturstrategi

Kulturstrategi

I 2016 fik Køge Kommune en kulturstrategi. Strategien blev til i et tæt samarbejde mellem kulturinstitutioner, kulturforeninger og andre kulturaktører og indeholder fem strategiske mål samt et idérigt handlekatalog.
Du kan her på siden læse Kulturstrategiens vision, strategiske mål, handleplaner og effekter.

Forord

Af daværende formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni
"Vi har et levende og mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune – med gode og spændende tilbud til både børn og unge, voksne og ældre. Men tiden ændrer sig, vi ændrer os, og derfor vi skal hele tiden udvikle og forny vores kulturtilbud; de skal komme endnu flere borgere til gode og stadig opleves som givende og vedkommende. Derfor har Kultur- og Idrætsudvalget lavet en kulturstrategi, som gennem en lang række konkrete indsatser skal sikre et kulturliv, der fortsat skaber overraskelser, oplevelser og lokale fællesskaber for alle borgere. 

Det har været vigtigt for os i Kultur- og Idrætsudvalget, at kulturstrategien bygger på det store engagement og den faglige indsigt, som ligger hos alle dem, der dagligt arbejder med at tilbyde kulturelle oplevelser, eksempelvis i kulturinstitutionerne og -foreningerne, skolerne og daginstitutionerne. Derfor vil vi også gerne sige tak til alle dem, som har bidraget til kulturstrategiens tilblivelse – ikke mindst ved at bidrage med gode forslag og ideer til, hvilke nye og spændende indsatser vi kan sætte i gang i de kommende år. 

Kultur- og Idrætsudvalget vil gerne kvittere ved at prioritere indsatserne – en del af dem sætter vi i gang med det samme, mens andre kræver lidt mere forberedelse og eventuelt lidt flere midler. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vores højeste prioritet er, at kulturstrategien får en effekt, som er til at få øje på. Kulturstrategien er lavet, fordi den skal gøre en forskel for alle kommunens børn og unge, voksne og ældre." 

Kulturstrategi i Køge Kommune (KiKK)

KiKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. Kulturstrategien skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. 

Kulturtilbuddene skal ud af institutionerne for at skabe oplevelser og fælleskaber for de borgere, som ikke normalt er en del af kulturlivet. Og borgerne skal ind på kulturinstitutionerne for at være med til at skabe nye og anderledes kulturtilbud.

Kulturstrategien er blevet til i et samarbejde mellem kulturinstitutionerne og -foreningerne samt andre væsentlige kulturaktører. Men også blandt andre børne- og ungeområdet, integrationsområdet og sundheds- og socialområdet har deltaget aktivt i arbejdet. 

KiKK er en kulturstrategi, der tager afsæt i det brede og mangfoldige kulturbegreb, der i Køge Kommune ses som et mål i sig selv. Køge Kommunes kulturliv rummer både kulturelle fyrtårne og kulturelle bålpladser. 

Der kan være langt fra flotte ord til handling! Dette er en strategi, der skal skabe effekt i hverdagen, hver dag. Derfor tager strategien solidt afsæt i dét kulturelle landskab, som i dag kendetegner Køge Kommune. 

Strategien har fire grundelementer: vision, strategiske mål, handlinger og effekter, som præsenteres i det følgende. 

Vision

I Køge Kommune skal kulturen skabe forandring, forankring og fælles fokus. Kulturen skal skabe overraskelser, oplevelser og lokale fællesskaber. En mangfoldig kultur er både et mål og en ressource i udviklingen af en attraktiv kommune. Visionen i Køge Kommunes kulturstrategi er formuleret gennem en involverende proces, hvor borgere, foreninger, institutioner, politikere, forvaltning, professionelle amatører og professionelle professionelle har bidraget med hver deres perspektiv og ressourcer.

Visionen er svaret på, hvad vi vil med kulturen i Køge Kommune; visionen afspejler tingenes tilstand, men har en ambition om at undgå stilstand: 

 • I Køge Kommune skal kulturen skabe forandring, forankring og fælles fokus.
 • Kulturen skal skabe overraskelser, oplevelser og lokale fællesskaber.
 • En mangfoldig kultur er både et mål og en ressource i udviklingen af en attraktiv kommune.

Visionen tager – som den øvrige kulturstrategi – afsæt i det brede og mangfoldige kulturbegreb. Det betyder, at Køge Kommunes kulturliv skal byde på oplevelser for alle borgere; at kulturlivet skal være både sjovt, spændende og udviklende; at et levende og mangfoldigt kulturliv dels ses som et mål i sig selv, dels ses som et middel til udviklingen af en kommune, som i bredere forstand er attraktiv for både nuværende og nye borgere. 

Kulturstrategiens fem strategiske mål

For at omsætte visionen til kulturel handling er der formuleret fem strategiske mål for kulturen i Køge Kommune. Det er mål, der vil være retningsgivende for udviklingen i de kommende år. 

 • Kultur er samskabende: Kultur skaber vi sammen. Kulturen skal involvere og invitere borgere til deltagelse og udvikling af kulturtilbud og -institutioner.
 • Kultur er tilgængelig: Kulturen kommer til os i Køge Kommune. Kulturen rækker ud - også efter dem, der slet ikke ved, at de er interesserede. Nye fællesskaber opstår, når kulturen bringes ud i nye sammenhænge.
 • Kultur er fokuseret: Vi vil ikke alt, men vi har fokus på kvalitet. Ambitionen skal være til at få øje på: Kultur skal fylde i borgernes hverdag – og især hos børn og unge: i daginstitutionen, i skolen og i fritiden.
 • Kultur er synlig: Det handler ikke bare om at skabe mere kultur, men også om at synliggøre den eksisterende succes, gerne i nye sammenhænge, samarbejder og netværk, på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
 • Kultur er vedkommende: Kulturtilbuddene skal udvikles, så de bliver stadig mere spændende, mangfoldige og vedkommende. Kultur skrives med både stort og lille k i Køge Kommune.

Handleplaner og indsatsområder

De strategiske mål skal omsættes til handling i hverdagen. Det sker dels inden for de traditionelle kulturelle genrefelter, dels inden for felterne ”rammer for kulturen” og ”kultur på tværs”. Sidstnævnte for at fremme nye tværgående perspektiver, såvel som imødekomme det faktum, at kulturens felter løbende udvikles og forandres i de tværgående samarbejder. 

Kulturstrategiens idékatalog indeholder 77 tiltag fordelt på 6 indsatsområder: 

 • Musik og performance
 • Kunst
 • Litteratur, film og folkeoplysning
 • Kulturarv
 • Kultur på tværs
 • Rammer for kulturen 

Effekt

I de kommende år skal KiKK gøres til virkelighed. En handleplan skal give mulighed for, at der løbende måles på effekten. Succeskriteriet er således ikke alene igangsættelse af aktiviteter, men også at der skabes en effekt, der realiserer visionen.

Som sådan vil KiKK bane vej for en skærpet interesse og nysgerrighed på, hvordan man kan nytænke effekt og succesmåling på det kulturelle område. I sammenhæng med den politiske prioritering af handlingerne udpeges ét eller flere områder, hvor der kan måles på effekten. 

Det vil være et mål i sig selv, at flere borgere i Køge Kommune bliver en del af kulturlivet. At kulturtilbuddene kommer ud i flere sammenhænge og danner grundlag for både nye og stærkere fællesskaber. Ganske enkelt at flere mennesker sammen får sjove, spændende og overraskende oplevelser med kulturen. Men det vil også være et mål, at der opnås effekter i et demokratisk, dannelsesmæssigt, samfundsøkonomisk, sundhedsmæssigt eller kunstnerisk perspektiv. Det er imidlertid sin sag at måle fx på de ’demokratiske effekter’ og det vil være nødvendigt at udvælge meget specifikke indikatorer for den mulige effekt af en given indsats. 

Ambitionen om at måle effekten af indsatserne skal sikre at fokus bevares – kulturstrategien skal gøre en forskel.

Kulturområdet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje