Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Politikker, strategier og planer Musikplan

Musikplan

I 2016 fik Køge Kommune en kulturstrategi, der favner alle kulturområder og ikke mindst en områdebeskrivelse for musikområdet. Kulturstrategien gav anledning til, at interessenterne på musikområdet ydermere definerede deres ambitioner for området. Efter et dialogmøde mellem musikområdets interessenter, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Tapperiet, Køge Musikskole og KøgeBibliotekerne. Arbejdsgruppen definerede herefter fem målsætninger, der skal løfte musikområdet. 

Musikplanen blev vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2020.

5 målsætninger for musik i Køge Kommune:

Musik er samskabende

I Køge Kommune vil vi være fælles om musikken. Musikområdet er præget af mange forskellige interessenter, som hver især er erfarne arrangører af musikaktiviteter. Køge Kommune vil styrke musiklivet gennem en organisering, hvor foreninger, institutioner, aktører og forvaltning samarbejder ligeværdigt, dialogisk og med fælles retning.

Musik er tilgængelig

I Køge Kommune skal musikken leve. Vi vil overraske og præsentere eksisterende og nye publikummer for musik i både vante og nye rammer. Derfor bygger vi videre på eksisterende formater og prioriterer samtidig udvikling af nye koncert- og aktivitetstyper. Der skal være musik i hele Køge Kommune.

Musik er fokuseret

I Køge Kommune skal musikken være en del af hverdagen. Derfor skaber vi musikalske partnerskaber mellem kommunens institutioner, spillesteder og foreninger. Vi kvalificerer og fokuserer musikken i et børne- og unge perspektiv. Vi vil inddrage civilsamfundet gennem forenings- og frivillighedsarbejdet og vi vil understøtte den brede musikformidling.

Musik er synlig

I Køge Kommune skal vi mødes om musikken. Det er en fælles opgave at sikre borgernes adgang, oplevelse og kendskab til et bredt udsnit af genrer og musikalske traditioner. Vi vil understøtte at foreningerne faciliterer og udvikler et bredt musikprogram og de lokale musikfællesskaber.

Musik er vedkommende

I Køge Kommune skal musikken spille en rolle for alle. Et liv med musik giver den enkelte enestående oplevelser og styrker fællesskab. Vi skaber rum til initiativer og indsatser som bidrager til forankring og deltagelse. Musik skaber engagement, begejstring og fordybelse.

Kulturområdet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje