Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Aktuelle nyheder og pressemeddelser Arbejdsgruppe er med til at sætte rammerne for driften af Søndre Strand

Arbejdsgruppe er med til at sætte rammerne for driften af Søndre Strand

Køge Kommune har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreninger, grundejere og andre interessenter omkring Søndre Strand, som skal hjælpe kommunen med at vurdere, hvordan stranden driftes bedst muligt for dem, der gør brug af området.

Fedtemøg er en stor udfordring på de danske kyster for tiden. Ikke mindst på Søndre Strand i Køge, hvor det organiske materiale har givet store lugtgener og afholder flere fra at bade i vandet.

På baggrund af de mange borgerhenvendelser, forvaltningen har modtaget, har Køge Kommune ønsket at nytænke driften af strandene og på bedst mulig vis forene ønsker fra brugerne af strandene med de afsatte midler til håndtering af strandene.

Der blev derfor i 2023 opstartet en arbejdsgruppe for Søndre Strand, hvor tilstødende grundejere, klubber, Danmarks Naturfredningsforening og andre interessenter er inviteret med til en drøftelse af, hvordan kommunen bedst muligt håndterer den kommunale strand.

Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen deltager selv i arbejdsgruppen for Søndre Strand:

”Vi har nu haft to møder i gruppen, og hver gang er jeg gået derfra med en god fornemmelse af, hvad der er vigtigt for brugerne af stranden, og hvad vi skal fokusere mere på i driften. Jeg synes det er så vigtigt med det her samarbejde, hvor vi kan have en fælles drøftelse af, hvordan vi skal kunne bruge området, for der er jo selvfølgelig mange forskellige hensyn at tage. Det skal give mening, det vi gør i driften,” siger Lene Møller Nielsen.


Nye initiativer i driften

Teknik- og Miljøforvaltningen har i år har haft ekstra meget materiale, der skulle fjernes på strandene, grundet de tre højvandshændelser i oktober, januar og februar.

Med udgangspunkt i de to første møder i arbejdsgruppen, er det besluttet at foretage mindre ændringer i den almindelige drift af Søndre Strand. Herunder, at der med udgangspunkt i det afsatte driftsbudget renholdes et mindre areal, ved at der flyttes en del af det opskyllede materiale op på bagstranden, når det er muligt. Materialet vil her formulde med tiden og øge biodiversiteten på stranden. På Søndre Strand samarbejder Køge Kommune også med Dansk Hydraulisk institut om en analyse af strandens udformning.

Derudover blev der sidste år indkøbt en ny badebro til Søndre Strand, som i år forlænges med 12,5 meter. Dertil er der i år købt ny badebro til Nordstranden.

På Nordstranden har kommunen desuden lige opstartet et samarbejde med Sweco for blandt andet at undersøge muligheden for at reducere fedtemøgsproblematikken.

Køge Kommune deltager løbende i forskellige projekter og netværk for at udvikle driften af strandene. Herunder deltagelse i EU-projektet PowerBio, hvor det blandt andet undersøges, om det organiske materiale på strandene kan bruges mere hensigtsmæssigt i den grønne omstilling samt et samarbejde med det danske firma Søuld.


Sikker strandtur

I 2024 har kommunen ligeledes opsat Lifeboards som et supplement til de redningskranse, der er opstillet ved strande og badesøer. De opsatte Lifeboards kan bruges på både vand og is, og så er de udstyret med GPS, så de ikke forsvinder fra de udvalgte steder.

”Sikkerheden ved vores strande og badesøer er jo altafgørende for at borgerne i vores kommune er trygge ved at bade der. Vores redningskranse bliver indtil videre hængende, men med opsætning af Lifeboards har vi skabt nogle endnu bedre betingelser for eventuelle civile redninger, hvis uheldet skulle være ude”, siger Lene Møller Nielsen og fortsætter:

”Og så anbefaler vi selvfølgelig, at man færdes ved strande og badesøer med fornuft og forsigtighed og følger de fem baderåd. Og så håber vi jo bare, at vejret er med os denne sommersæson, så vi kan nyde godt af de gode bademuligheder, vi har i Køge Kommune”.


Pressekontakt

Lene Møller Nielsen, Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget. Telefon: 24529282


De 5 baderåd:

  1. lær at svømme
  2. gå aldrig alene i vandet
  3. læs vinden og vandet
  4. lær stranden at kende
  5. slip ikke børnene af syne

Kilde: https://www.respektforvand.dk/forebyg-ulykker/en-sikker-tur-til-vandet/de-fem-baderaad


Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje