Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Designlinje

Designlinje

LOGO

Byvåben historisk

“Sigllum. Civitatis. Kokae”. Det er den latinske indskrift på Køges første bysegl, og det betyder Køge stads segl. Det er bevaret som fragment under et brev fra 1329, altså kun 41 år efter Køge fik de første købstadsprivilegier. Graveringen på seglet viser en plankebro over et vandløb, med en kongekrone over broen, og øverst et kors, samt Vorherres beskyttende hånd.

Det næste segl forekommer for første gang i 1574, men nu er der tilføjet et porttårn for enden af plankebroen. Porttårnet skal uden tvivl mark-ere Sønderport som havde været et muret tårn på 4 gange 4 meter, med en halvanden meter bred gennemkørsel. Tårnet må være opført om-kring år 1400, og det må være blevet revet ned af svenskerne under deres besættelse af Køge, som de byggede om til en veritabel fæstning i 1658-1660, med volde, voldgrave og II bastioner. Nu omtales byseglet for første gang som byvåben.

Byvåbnet fra 1909 har fået form som et rid-derskjold, og der har fået farver. Tårnet, broen og korset skal være rødt, åbredderne grønne, kronen gul/guld, og åbølgerne skal være hen-holdsvis gule/guld og blå. Hånden skal være hvid og ærmet blåt, og baggrunden gul/guld.

Det originale byvåben benyttes kun ved specielle lejligheder så som ...

Byvåben nytegnet

Køge Kommunes nytegnede byvåben er en foren-klet udgave af kommunens originale byvåben. Byvåbnet er meget kompliceret med mange bestanddele: Træbro med brotårn og kors over  å, krone og guds hånd. I bearbejdningen af byvåbnet er alt det, der er overflødigt for forståelse af byvåbnet, skåret fra. Ved denne forenkling kan det nytegnede byvåben skaleres ned til en minimumsstørrelse på kantbredde 8 mm (visitkort-størrelse). I daglig tale kaldes det nytegnede byvåben bare for “byvåben”.

Byvåbnet er tegnet, så det har en Køgeblå øvre del og en hvid nedre del, og sådan at  skjoldets rammefarve er den eneste forskel på den positive og den negative udgave.  

Denne løsning gør de to udgaver meget “ens” i udtrykket. Men bemærk: De to udgaver er ikke ens. Du skal hente den rigtige udgave og ikke selv prøve at ændre på originalerne.

Navnetræk

Navnetrækket, måden at skrive Køge Kommune på, er specialtegnede bogstaver tegnet, så de passer til byvåbnets hvælvede brinker, bølger og skjoldform. Men navnetrækkets udformning er også tegnet til at signalere, at Køge er en gammel by med en lang historie. Køge centrum er rig på velbevarede byhuse fra omkring 1600-tallet og senere. De hvælvede detaljer i bogstavstegningen refererer til gamle udskårne udsmykninger fra bybilledet.

Byvåben og navnetræk

Køge Kommunes logo består af byvåben, streg og navnetræk. Logoet findes i de viste 2 varianter i sort, hvid eller køgeblå. Der må ikke ændres på de ind-byrdes forhold på de enkelte elementer i logoet, og der må ikke slettes eller tilføjes elementer i logoet.

Varianter

Køge Kommunes byvåben og navnetræk har farven Køgeblå. Det optræder i Køgeblåt på hvid bund eller i hvidt på Køgeblå bund.  Byvåben og navnetræk gengives ikke på andre baggrundsfarver, da himlen i byvåbnet ellers vil ændre farve.

Der er udarbejdet en positiv og en negativ  udgave, da de to versioner ikke er ens. Desuden forekommer logoet i to versioner hvor de horisontale versioner (set til højre her på siden) har et større navnetræk og fylder mindre i højden. Det er ofte i headere og tværformat-bannere at man har brug for at logoet ikke fylder for meget i højden, men at navnet fremstår tydeligt.

Køge Kommunes byvåben og navnetræk har farven Køgeblå, men der hvor det ikke er muligt at gengive byvåbnet og navnetrækket i farve, da gengives det i sort på hvid eller lys bund eller i hvidt på sort eller farvet bund.

Respektafstand/frizone

Der skal altid som minimum være luft svarende til byvåbnets bredde omkring logoet. Detbetyder at der ikke må placeres andre  grafiske elementer inden for denne frizone (tekst, billeder, grafiske elementer. Det betyder samtidig at logoet ikke må placeres tættere på en kant (formatet på en tryksag, et skilt, et digitalt banner eller andet) end denne afstand. Frizonen anviser en minimumsafstand – hvilket betyder at luften omkring logoet oftest gerne  må være større end denne minimumafstand.

Forkert brug af logo

Farver

Køge Kommunes farvepalet består af den primære køgeblå samt en række supplerende farver der er inspireret af livet og kvaliteterne i Køge Kommune.

Farven  Køgeblå er en vigtig del af Køge Kom-munes designlinje. Det er derfor meget afgøren-de, at farven gengives så præcist som muligt udfra godkendte farveprøver, som kan fås hos kommunens informationsmedarbejdere.

Byvåben, navnetræk og streger optræder i Køgeblåt på hvid bund eller i hvidt på Køgeblå bund. Byvåbnet optræder aldrig på andre bag-grunds-farver. Køgeblå giver sammen med hvid en stærk Køge-identitet, når de kombineres som farveflader, alene eller sammen med billeder, tekster og grafisk formelement på digitale, trykte og rumlige medier. 

De øvrige farver i farvepaletten spiller op mod den køgeblå farve og tilfører designet liv, dynamik og mange designmuligheder.

Primærfarver

Sekundærfarver

 

Grafiske formelementer

Køge-Ø

Køge Kommune har et grafisk formelement som har taget udgangspunkt i Ø’formen i navnetrækket. Elementet rummer visuelle, ikoniske henvisninger til steder, bygninger, seværdigheder, værdier og nøgleord for Køge Kommune.

Man kan finde referencer til Køge torv med Statuen af Frederik VII, Køge Bugt Strandpark, Vikingeborgen Borgring, supersygehuset, Køge Nord station, natur, hav, marker, skov, skoler, børn og leg, borgere og aktiviteter, unge og gamle, bysamfund og købstad, samlingspunkt og fællesskab, et levende handelsliv, et trafikalt knudepunkt i Danmark, arbejdspladser og kærlighed til historien.

Den cirkulære form afspejler sammenhold, fællesskab, en tryg kreds af forskellige interessenter, en ramme omkring et fællesskab, helhed eller cykliske forhold. 

Det grafiske formelement er et supplerende genkendeligt mærke der kan bruges i fuld udstrækning eller beskåret, både sammen med logoet og for sig selv.

Eksempler

Her ses eksempler hvor Køge-Øet optræder. Køge-Øet optræder typisk som en vandmærke eller et identitetsskabende kvalitetsstempel i forskellig størrelse, placering eller transparens. På nogle medier vil man foretrække at fremhæve mærket og på andre vil man foretrække at tone det ned til en svag antydning i baggrunden. Mærket tilpasser sig altid til de øvrige grafiske elementer, budskaber og farver.

De vandrette streger

De vandrette streger er et gennemgående grafisk formelement på alle medier hvor Køge Kommunes visuelle identitet optræder. 

Stregerne er direkte inspireret af stregen over navnetrækket i Køge Kommunes logo. Der kan være én eller flere streger der spiller op mod tekstgrupperne i designet. Stregerne kan fremhæve, gruppere og understrege de enkelte tekstbudskaber i designet. Stregerne kan frit
placeres på det enkelte medies format, men den eller de skal altid være vandrette.

Stregerne kan både optræde i sort, hvid eller den primære farve fra farvepaletten der er valgt til det specifikke design.

Typografi

Ubuntu

Primær typografi

Skriftfamilien Ubuntu er Køge Kommunes primære skrifttype. Den er identitetsskabende og kan anvendes til al overordnet kommunikation hvor skriften er tilgængelig. Dvs. website, SoMebannere, trykte materialer, brochurer, annoncer, plakater, foldere m.m. Ubuntu bør ikke anvendes på eksempelvis PowerPoint og i Word, da skriften ikke er en standardskrift i Microsoft Officepakken hos modtagerne.

Om fonten Ubuntu

I stedet for det stramme geometriske udtryk, der er fælles for mange sans serif-skrifter, tilbyder Ubuntu kurvede streger og interessante detaljer, der er subtile i mindre størrelser, men som giver karakter i større størrelser.

Ubuntu er letlæselig til længere tekstmængder (brødtekst) og samtidig identitetsskabende til store rubrikker og korte præcise budskaber.

Skriftfamilien findes i adskillige skriftsnit, som spænder fra de tynde, lette udtryk til de kraftige og iøjnefaldende skriftsnit.

Ubuntu er gratis at downloade på Google Fonts.

Verdana

Sekundær typografi til PowerPoint, Word og Excel

Verdana er en skrift fra Microsoft Officepakken. Den anvendes som skriveskrift i Word, Excel og PowerPoint – hvor Ubuntu ikke er hensigtsmæssig at bruge, da modtagerne af disse dokumenter ikke nødvendigvis har skriften Ubuntu installeret, og teksten derfor vil ændre sig markant.

Verdana bliver også anvendt i Køge Kommunes mailtekster og mailsignatur.

Verdana er udformet specielt til skærmbrug og er ekstremt læsevenlig i mange størrelser. Verdana er tilgængelig på de fleste pc’er.

Verdana er ikke en identitetsskabende skrift der spiller op mod de øvrige grafiske formelementer. Verdana er en neutral og ekstemt udbred skrift som kun bør anvendes som systemskrift i Officepakkens programmer. Verdana bør kun anvendes hvor Ubuntu ikke er tilgængelig.

Grafiske elementer

Ikoner

Køge Kommunes designlinje gør ofte brug af ikoner. Ikonernes udformning er minimalistisk og let i udtrykket – opbygget med en outline-streg.
Ikonerne spiller op mod udtryk og streg i det grafiske formelement Køge-Øet. Ikonerne kan enten bruges som hovedmotiv eller som en let visuel understregning af et ord/emne i en større sammenhæng. Ofte kan et emne eller budskab bedre visualiseres med et ikon frem for et foto på grund af sit enkle udtryk.

Ikonerne kan både være Køgeblå, hvide eller gøre brug af en af de sekundære farver fra Køge Kommunes farvepalet. Ikonerne fungerer også godt på en farveflade med en farve fra farvepaletten.

Billedstil

Køge Kommunes billedstil er karakteriseret ved naturlige, farverige og stemningsfulde billeder. Billederne skal understøtte det budskab der ønskes formidlet. Borgerne skal kunne identificere sig selv og Køge Kommune i billederne.

Billederne gengives i fuld farve.

Vær opmærksom på GDPR, ved brug af billeder med mennesker på. Sammentykkeerklæringer kan udleveres ved kommunens Kommunikationsteam eller som medarbejder på DOKKEN.

Som medarbejder kan du finde billeder til fri brug i kommunens Skyfish. Login kan oprettes via. DOKKEN.

Som borger kan du se Køge Kommunes offentlige billedarkiv på www.skyfish.com/p/koege.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje