Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Designlinje

Designlinje

LOGO

Byvåben historisk

“Sigllum. Civitatis. Kokae”. Det er den latinske indskrift på Køges første bysegl, og det betyder Køge stads segl. Det er bevaret som fragment under et brev fra 1329, altså kun 41 år efter Køge fik de første købstadsprivilegier. Graveringen på seglet viser en plankebro over et vandløb, med en kongekrone over broen, og øverst et kors, samt Vorherres beskyttende hånd.

Det næste segl forekommer for første gang i 1574, men nu er der tilføjet et porttårn for enden af plankebroen. Porttårnet skal uden tvivl mark-ere Sønderport som havde været et muret tårn på 4 gange 4 meter, med en halvanden meter bred gennemkørsel. Tårnet må være opført om-kring år 1400, og det må være blevet revet ned af svenskerne under deres besættelse af Køge, som de byggede om til en veritabel fæstning i 1658-1660, med volde, voldgrave og II bastioner. Nu omtales byseglet for første gang som byvåben.

Byvåbnet fra 1909 har fået form som et rid-derskjold, og der har fået farver. Tårnet, broen og korset skal være rødt, åbredderne grønne, kronen gul/guld, og åbølgerne skal være hen-holdsvis gule/guld og blå. Hånden skal være hvid og ærmet blåt, og baggrunden gul/guld.

Det originale byvåben benyttes kun ved specielle lejligheder så som ...

Byvåben nytegnet

Køge Kommunes nytegnede byvåben er en foren-klet udgave af kommunens originale byvåben. Byvåbnet er meget kompliceret med mange bestanddele: Træbro med brotårn og kors over  å, krone og guds hånd. I bearbejdningen af byvåbnet er alt det, der er overflødigt for forståelse af byvåbnet, skåret fra. Ved denne forenkling kan det nytegnede byvåben skaleres ned til en minimumsstørrelse på kantbredde 8 mm (visitkort-størrelse). I daglig tale kaldes det nytegnede byvåben bare for “byvåben”.

Byvåbnet er tegnet, så det har en Køgeblå øvre del og en hvid nedre del, og sådan at  skjoldets rammefarve er den eneste forskel på den positive og den negative udgave.  

Denne løsning gør de to udgaver meget “ens” i udtrykket. Men bemærk: De to udgaver er ikke ens. Du skal hente den rigtige udgave og ikke selv prøve at ændre på originalerne.

Navnetræk

Navnetrækket, måden at skrive Køge Kommune på, er specialtegnede bogstaver tegnet, så de passer til byvåbnets hvælvede brinker, bølger og skjoldform. Men navnetrækkets udformning er også tegnet til at signalere, at Køge er en gammel by med en lang historie. Køge centrum er rig på velbevarede byhuse fra omkring 1600-tallet og senere. De hvælvede detaljer i bogstavstegningen refererer til gamle udskårne udsmykninger fra bybilledet.

Byvåben og navnetræk

Køge Kommunes logo består af byvåben, streg og navnetræk. Logoet findes i de viste 2 varianter i sort, hvid eller køgeblå. Der må ikke ændres på de ind-byrdes forhold på de enkelte elementer i logoet, og der må ikke slettes eller tilføjes elementer i logoet.

Varianter

Køge Kommunes byvåben og navnetræk har farven Køgeblå. Det optræder i Køgeblåt på hvid bund eller i hvidt på Køgeblå bund.  Byvåben og navnetræk gengives ikke på andre baggrundsfarver, da himlen i byvåbnet ellers vil ændre farve.

Der er udarbejdet en positiv og en negativ  udgave, da de to versioner ikke er ens. Desuden forekommer logoet i to versioner hvor de horisontale versioner (set til højre her på siden) har et større navnetræk og fylder mindre i højden. Det er ofte i headere og tværformat-bannere at man har brug for at logoet ikke fylder for meget i højden, men at navnet fremstår tydeligt.

Køge Kommunes byvåben og navnetræk har farven Køgeblå, men der hvor det ikke er muligt at gengive byvåbnet og navnetrækket i farve, da gengives det i sort på hvid eller lys bund eller i hvidt på sort eller farvet bund.

Respektafstand/frizone

Der skal altid som minimum være luft svarende til byvåbnets bredde omkring logoet. Detbetyder at der ikke må placeres andre  grafiske elementer inden for denne frizone (tekst, billeder, grafiske elementer. Det betyder samtidig at logoet ikke må placeres tættere på en kant (formatet på en tryksag, et skilt, et digitalt banner eller andet) end denne afstand. Frizonen anviser en minimumsafstand – hvilket betyder at luften omkring logoet oftest gerne  må være større end denne minimumafstand.

Forkert brug af logo

Farver

Køge Kommunes farvepalet består af den primære køgeblå samt en række supplerende farver der er inspireret af livet og kvaliteterne i Køge Kommune.

Farven  Køgeblå er en vigtig del af Køge Kom-munes designlinje. Det er derfor meget afgøren-de, at farven gengives så præcist som muligt udfra godkendte farveprøver, som kan fås hos kommunens informationsmedarbejdere.

Byvåben, navnetræk og streger optræder i Køgeblåt på hvid bund eller i hvidt på Køgeblå bund. Byvåbnet optræder aldrig på andre bag-grunds-farver. Køgeblå giver sammen med hvid en stærk Køge-identitet, når de kombineres som farveflader, alene eller sammen med billeder, tekster og grafisk formelement på digitale, trykte og rumlige medier. 

De øvrige farver i farvepaletten spiller op mod den køgeblå farve og tilfører designet liv, dynamik og mange designmuligheder.

12 - Primærfarver
13 - Sekundærfarver
14 BILLEDSTIL
16 INFOGRAFIK & IKONER
17 - Grafer og diagrammer
19 - Infografik
21 - Ikoner
23 TRYKTE MEDIER
24 - Visitkort
25 - Brevpapir
26 - Konvolutter
27 - Labels
28 - Årsskrift
30 - Brochurer
31 - Bøger
32 DIGITALE MEDIER
33 - PowerPoint
35 - Wordskabeloner
højformat
37 - Wordskabeloner
tværformat
38 - E-mailsignatur
39 - Website

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside