Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Køge Kommune klar med ny klimatilpasningsplan

Køge Kommune klar med ny klimatilpasningsplan

Det bliver vådere om vinteren og tørrere og varmere om sommeren. Den nye klimatilpasningsplan beskriver, hvordan Køge Kommune vil takle klimaforandringerne.

Køge Kommunes Klima- og Planudvalg har godkendt en ny klimatilpasningsplan med målsætninger for kommunens arbejde med klimatilpasning frem mod 2030 og 2050. Planen tager højde for de forventede klimaændringer frem til 2100. Klimatilpasningsplanen er udviklet som en del af DK2020 projektet. DK2020 projektet bidrager til at udvikle handlingsorienterede klimaplaner, der tager højde for Paris-aftalens målsætninger for CO2-reduktion og klimatilpasning. 
Klimatilpasningsplanen har fokus på fem risici, der er relevante i Køge Kommune: oversvømmelse fra nedbør, oversvømmelse fra havet, høj grundvandsstand, hedebølger og tørke.
 
- Der er behov for, at vi tænker på vand som et samlet kredsløb. Derfor lægger klimatilpasningsplanen op til, at kommunen vil udarbejde en samlet vandhåndteringsstrategi, der beskriver håndtering af spildevand, hverdagsregn, skybrud, havvandsstigninger og grundvand, siger Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget, Køge Kommune.

Derudover lægger planen op til, at kommunen går i dialog med grundejere om at udvælge og fordele arealer til klimatilpasning, solceller, landbrug og natur. 

Opdaterede data fra Klimaatlasset 

Klimaatlasset er en database, der giver kommunerne et ensartet datagrundlag for arbejdet med klimatilpasning. DMI har i 2021 opdateret Klimaatlasset med nye data. I klimatlasset kan man se data for klimaet i Køge Kommune for starten, midten og slutårhundrede. Den nye klimatilpasningsplan tager udgangspunkt i de opdaterede tal for klimaindikatorerne. 
Ifølge Klimaatlasset kan man se frem til, at vintrene bliver markant vådere, og at den samlede mængde af nedbør i gennemsnit forbliver uændret om sommeren. Til gengæld vil der om sommeren være flere tørre dage og mere kraftig regn, når det regner. Man kan også forvente et stigende havniveau, hvilket påvirker risikoen for oversvømmelse fra stormflod.

Nye risici: Hedebølger og tørke 

Traditionelt har kommunens klimatilpasningsarbejde drejet sig om risikoen for oversvømmelse. Men når den globale gennemsnitstemperatur stiger, øges også risikoen for hedebølger og varme. Det var blandt andet tydeligt i sommeren 2018. Derfor beskrives tiltag i planen for at skabe bedre mikroklima i byområder og beskytte vandløb og søer i tørkeperioder. 
- Grøn beplantning er et godt klimatilpasningsværktøj. Det kan opsuge og tilbageholde vand, når det regner. Og så har træer en kølingseffekt, der er godt under en hedebølge. Derfor er det vigtigt at prioritere grøn beplantning i både nye og eksisterende byområder, siger Jacob Skjødt Nielsen, Grøn Ambassadør, Køge Kommune

Køge Dige

For at beskytte mod oversvømmelse fra stormflod er der gang i planlægningen af Køge Dige, som bliver et af Danmarks største og mest ambitiøse kystsikringsprojekter. Diget vil, når det står færdigt, strække sig over det meste af kommunens kyststrækning fra Skensved Å mod nord, ned over Køge Havn og mod Vedskølle Å syd. Projektet har til formål at beskytte boliger for omkring 16.000 mennesker samt mod tab af værdier for op mod 3,9 mia. kr. i kommunens kystnære byområder i tilfælde af stormflod.

Foto: 
Klimatilpasning i Køge Nord.
Kredit: Schønherr, Juan Jose Palma-Alvarez.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje