Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Køge Kommune om Corona Camping

Køge Kommune om Corona Camping

Udtalelse på baggrund af tilsyn på campingpladsen Corona Camping

Den 15. februar 2023 gennemførte Køge Kommune et tilsyn på Corona Camping, som er en campingplads beliggende i Borup. I forlængelse af tilsynet udtaler direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune, Stig Isaksen:

- I 2017 modtog Køge Kommune klager fra naboer og Danmarks Naturfredningsforening over ulovlig helårsbeboelse på Corona Camping. Som kommune har vi ansvaret for at sikre, at de campingpladser, der ligger i kommunen, drives lovligt. Derfor har vi senest i efteråret 2022 bedt ejerne af Corona Camping om at lovliggøre deres campingplads. 
- Vi har i midten af februar måned gennemført et tilsyn som viste, at der stadig er tale om ulovlig helårsbeboelse på campingpladsen. Derfor har vi nu overgivet sagen til den rette myndighed. Vi kan se, at sagen har stor bevågenhed, men som kommune er vi underlagt en tavshedspligt, som har til formål at beskytte borgerne, hvilket sammen med hensynet til det videre sagsforløb betyder, at vi ikke kan sige mere i sagen.

Tidslinje over sagen om ulovlig helårsbeboelse på Corona Camping
Sagen om den ulovlige helårsbeboelse på Corona Camping har stået på, siden Køge Kommune i 2017 modtog klager over den ulovlige helårsbeboelse på campingpladsen. Her følger en oversigt over sagen:


• Køge Kommune indledte den aktuelle sagsbehandling i 2017.

• Campingpladsen ligger op ad fredet naturområde. Danmarks Naturfredningsforening har anmeldt pladsen i marts 2017 for ulovlige terrænændringer og begyndende beboelse i det fredede område af mosen.

• I december 2018 besluttede kommunen at udstede påbud mod helårsbeboelse på Corona Camping – med en frist pr. 31/12 2019. Dvs. ejer og beboere fik et år til at afvikle helårsbeboelse.

• Herefter fulgte en dialog mellem kommunen og pladsens ejer og advokater, som førte til, at fristen blev forlænget til den 31. mal 2020.

• Corona Camping klagede over afgørelsen til Planklagenævnet, som i december 2021 hjemsendte afgørelsen til kommunen, da påbuddet var udstedt med en forkert lovhjemmel.

• Køge Kommune sendte den 17. maj 2022 et nyt varsel om påbud jf. sommerhusloven om lovliggørelse af Corona Camping og ophør med helårsbeboelse inden 1. november 2022.

• Det endelige påbud blev sendt den 6. september 2022 – med samme frist den 1. november 2022.

• Planklagenævnet stadfæstede påbuddet den 5. december 2022, og pålagde kommunen at fastsætte en ny frist.

• På deres møde den 5. januar besluttede Klima- og Planudvalget, at den nye frist skulle fastsættes til den 15. februar 2023.

• Den 15. februar 2023 gennemførte Køge Kommune det varslede tilsyn.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje