Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Nyt fra byrådets møde den 20. juni

Nyt fra byrådets møde den 20. juni

Med disse overskrifter: ”Byrådet godkendte årets anden økonomiske redegørelse”, ”Befolkningsprognosen forudser, at flere borgere flytter til Køge Kommune”, ”Lokalplan vedtaget for boliger på Vamdrupvej 1”, ”Ny lokalplan for Karlemoseparken er vedtaget” og ”Vejen er banet for ny dagligvarebutik på Egedesvej”.

Byrådet godkendte årets anden økonomiske redegørelse
På sidste byrådsmøde før sommerferien blev byrådet præsenteret for årets anden økonomiske redegørelse. Af den fremgår to udfordringer – nemlig at der er brugt flere penge end budgetteret med på det specialiserede socialområde for voksne, samt uforudsete udgifter til hjælp og logi for flygtninge fra Ukraine. 

Den økonomiske redegørelse er nummer to ud af i alt tre, som byrådet modtager på et år. Der mangler endnu et klart overblik over, hvad årets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening får af betydning for Køge Kommunes Økonomi. Byrådet godkendte redegørelsen med beslutning om at følge de udfordringer, den giver udtryk for.

-   Den kommunale økonomi landet over er under et pres, og her i Køge Kommune oplever vi også, at udgifterne har svært ved at følge med indtægterne. I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret afsatte byrådet en pulje netop til uforudsete udgifter, som nu bliver taget i brug. Fremadrettet har vi brug for at finde nye, bedre og mere holdbare løsninger når det gælder børn og voksne der har det svært, så vi inden for rammerne af vores økonomi kan hjælpe bedst muligt, siger borgmester Marie Stærke.

Det merforbrug, der viser sig i anden økonomiske redegørelse, dækkes af en pulje penge, som byrådet afsatte i forbindelse med budgetforhandlingerne til netop uforudsete udgifter.


Befolkningsprognosen forudser, at flere borgere flytter til Køge Kommune
Hvert år udarbejder Køge Kommune en befolkningsprognose, der blandt andet bruges til at kigge ind i fremtidens behov for daginstitutioner, skoler og ældreboliger. Årets prognose viser, at kommunens indbyggertal forventes at stige med 8,2 procent over de næste 12 år. Holder prognosen stik, betyder det, at der i 2035 vil bo 5.105 flere borgere i Køge Kommune end i dag.

-    I Køge Kommune står vi sjældent stille i længere tid ad gangen – heller ikke når det gælder indbyggertal. Befolkningsprognosen giver os muligheden for et kig ind i fremtiden, hvor flere borgere kommer til – og sætter retningen for hvordan vi som byråd skal prioritere, så vi følger med efterspørgslen når det gælder dagtilbud, skoler og ældreboliger. Vi kommer til at følge prognoserne tæt de næste år, så vi sikrer, at vi bygger klogt og hele tiden til det reelle behov, vi oplever, siger borgmester Marie Stærke.

Der bor i dag godt 62.460 borgere i Køge Kommune, og hvis befolkningsprognosen holder stik, vil der i 2035 bo 67.565 borgere. Hvor Køge Kommune befolkning forventes at stige med 8,2 procent, forventes på landsplan i samme periode en stigning i indbyggertallet på 3,5 procent.


Lokalplan vedtaget for boliger på Vamdrupvej 1 
Nu kan byggeriet af 35 nye lejligheder på Vamdrupvej 1 i boligkvarteret Nørremarken blive virkelighed. Byrådet har vedtaget lokalplanen for boligbyggeriet, som dækker et område på godt 15.000 kvadratmeter, hvor grønne arealer, biodiversitet og kulturarv spiller sammen. 

-   Jeg glæder mig til at se endnu et område i Køge Kommune byde på endnu flere attraktive boliger, og jeg ser frem til at følge projektet, som byder på eftertragtede seniorboliger til flere borgere i samspil med både historien og naturen. Jeg er også glad for, at dialogen mellem kommune og borgere har ført til gode, konstruktive løsninger i projektet, siger borgmester Marie Stærke.  

Lokalplanen tager afsæt i, at der ligger en gravhøj i grundens sydvestlige hjørne. Den hører sammen med de gravhøje, der kan ses på den anden side af Ølbyvej, som området støder op til mod syd.  
Som en del af lokalplanen indgår, at der ikke må bygges i nærheden af gravhøjen, og udvalgt beplantning bevares, mens de øvrige grønne arealer planlægges således, at gravhøjen bedre vil kunne ses. 50 procent af området skal bestå af grønne arealer uden bebyggelse, og de skal anlægges med fokus på at få mere biodiversitet. Der må kun bygges på den del af grunden, hvor der allerede står ældre bygninger i dag. 

Lokalplan 1077 har været i offentlig høring i fem uger, og der har været afholdt borgermøde om lokalplanen i september 2022. På baggrund af borgenes tilbagemeldinger er adgangsvejen til byggeriet blevet ændret til at ske via en ny overkørsel fra Vamdrupvej, ligesom lejlighederne langs Vandelvej maksimalt kan opføres i 1,5 etager i stedet for de først foreslåede to etager. Den nuværende allé bliver bevaret som sti, når adgangsvejen ændres.

Lokalplan 1077 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal: lokalplaner.koege.dk og kommuneplantillæg nr. 5 kan ses på Køge Kommunes kommuneplanportal - kommuneplan.koege.dk under fanen "Tillæg". 


Ny lokalplan for Karlemoseparken er vedtaget
Boligområdet Karlemosen kan nu åbnes op, så boligblokkene får ny variation og kommer til at hænge sammen med et stort anlagt grønt område til brug for beboerne, og beboere i stuelejligheder kan få egne haver. Udviklingen kan lade sig gøre, fordi byrådet på sit møde tirsdag har vedtaget lokalplan 1107.

Lokalplanen giver mulighed for at renovere de eksisterende boligblokke, at nedrive ni ud af 66 opgange og give plads til at opføre nye lavere boligbebyggelser på tværs af blokkene.

-   Karlemoseparken er på mange måder et fantastisk boligområde. Tæt på Køge bymidte, og samtidig op ad grøn natur. Derfor er jeg glad for, at vi i dag godkender en lokalplan, der giver mulighed for at tænke de gode omgivelser direkte ind i beboernes hverdag, med både naturen og variationen i bygningerne. Og jeg er især glad for, at planerne med området har nydt bred opbakning blandt beboerne, siger borgmester Marie Stærke.

Boligselskabet Sjælland og tegnestuen Vandkunsten har siden 2018 arbejdet med en udviklings- og helhedsplan for en omdannelse af Karlemoseparken. Forslaget har været til afstemning blandt beboerne i Karlemoseparken, hvor et stort flertal stemte for helhedsplanen. 

Lokalplan 1107 blev sendt i høring i februar 2023 sammen med tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021, som også er vedtaget. Lokalplanen kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal – lokalplaner.koege.dk under fanen ”Lokalplanforslag”. 


Vejen er banet for ny dagligvarebutik på Egedesvej
Beboerne i kvarteret omkring Nyelandsvej og Egedesvej kan se frem til at kunne gøre deres indkøb i en helt lokal dagligvarebutik. Byrådet har nemlig vedtaget en ny lokalplan, der giver plads til en dagligvarebutik på en del af hjørnegrunden Egedesvej/Værkstedsvej i Køge Nord. 

Planen giver mulighed for en ny enkeltstående dagligvarebutik på 1.200 m² med en maks. højde på 2,5 etage til områdets lokale forsyning. Der udlægges desuden areal til ca. 60 bil p-pladser samt til cykler.

Den nye lokalplan sikrer samtidig, at bebyggelsen fremstår harmonisk mod omgivelserne i forhold til valg af arkitektur og materialer. Parkeringsarealet skal omkranses og tilplantes, så afgrænsningen mod Egedesvej fremstår med et grønt plantebælte, der fortsætter det eksisterende grønne bælte langs vejen. 

-   Nu er vejen ren planmæssigt banet for, at der kan etableres en ny dagligvarebutik til glæde for de mange beboere i området i Køge Nord. Med planen sikrer vi samtidig en pæn bebyggelse, der falder godt ind med omgivelserne, så jeg ser frem til at se resultatet i form af en faktisk butik, siger borgmester Marie Stærke.

Vejadgangene til lokalplanområdet vil blive etableret fra Værkstedsvej.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje