Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Nyt fra byrådets møde den 31. oktober 2023

Nyt fra byrådets møde den 31. oktober 2023

Med disse overskrifter: ”Evaluering af Projekt Fælles Fremtid: Ellemarken er blevet et bedre sted at bo”, ”Forslag til lokalplan for Køge Idrætspark”, ”Lokalplan om 35 boliger på Vedskølle Saftfabrik sendt i høring” og ”Køge Kommune vil indtræde i fælles hjælpemiddeldepot”.

Evaluering af Projekt Fælles Fremtid: Ellemarken er blevet et bedre sted at bo

Beboere i Ellemarken er blevet mere tilfredse og især mere trygge i løbet af de to seneste år. Det viser evalueringen af det tværgående Projekt Fælles Fremtid, der har haft til formål at forebygge utryghed og kriminalitet i Ellemarken. Projektet blev sat i gang, da byrådet i 2020 godkendte en handleplan over to år til forebyggelse af utryghed og kriminalitet i Ellemarken - Projekt Fælles fremtid.

Ellemarken er et godt sted at bo, fordi området er tæt på både by og natur, der er billige og gode boliger, boligerne og området er velholdt og meget velfungerende, og det opleves mere trygt. Sådan svarer beboerne i en ny tryghedsundersøgelse, som er foretaget i forbindelse med afslutningen af Projekt Fælles Fremtid, som Køge Kommune har gennemført i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi, Boligsocial helhedsplan Køge og Boligselskabet DAB.

Fra 2021 til 2023 har Projekt Fælles Fremtid haft til formål at forebygge utryghed og kriminalitet i Ellemarken. Projektet har rummet flere konkrete tiltag, som fx en mentorindsats med råd og vejledning, drenge- og pigecafé fra 6. til 9. klasse og en fremtidsklub for unge mellem 17 og 25 år. Beboerne i Ellemarken har også haft lokal adgang til hjælp til at finde fritidsjob, praktik- og lærepladser, jobsøgning og CV-skrivning, uddannelsesvejledning, økonomisk rådgivning og familierådgivning i en pavillon, som Projekt Fælles Fremtid åbnede centralt i Ellemarken. I perioden er tilfredsheden med at bo i Ellemarken steget til 72 procent siden den første tryghedsundersøgelse i 2021, hvor 63 procent var enige i, at et Ellemarken er et godt sted at bo.

Det er især en øget følelse af tryghed, som gør beboerne gladere for deres bydel. 70 procent føler sig grundlæggende trygge i Ellemarken – en betydelig stigning fra 2021, hvor 55 procent følte sig trygge. 

- Jeg glæder mig over den positive udvikling, Ellemarken har gennemgået. Det var det, byrådet ønskede at skabe med bevillingen af penge til Projekt Fælles Fremtid, efter at beboerne fortalte om utryghed og oplevelsen af at bo i et besat område. Ellemarken er et dejligt sted med mange muligheder, hvor beboerne i tiden under Projekt Fælles Fremtid er blevet tilbudt konkret, tilgængelig hjælp og rammer for nye fællesskaber. Det har kunnet lade sig gøre i samarbejde med mange dygtige og dedikerede mennesker, og det er skønt nu at se, at indsatserne har båret frugt, siger borgmester Marie Stærke.

Forvaltningen vil arbejde videre med, om indsatser og metoder i Projekt Fælles fremtid kan overføres til andre boligområder. 

Forslag til lokalplan for Køge Idrætspark

Moderniseringen af Køge Idrætspark (KIP) er i fuld gang, og et nyt forslag til lokalplan for området skal bane vejen for de næste skridt hen mod en topmoderne og rummelig Idrætspark. Tidligere i år gav Køge Park Lounge et høringssvar på et forslag til lokalplan med ønsket om mulighed for at kunne opføre boliger i form af ungdoms- og sportscollegeboliger og/eller liberalt erhverv og serviceerhverv i to etager ovenpå den vestlige omklædningsbygning på KIP. Den mulighed er nu medtaget i det nye forslag til lokalplan, som derudover giver mulighed for nye overdækkede tribuner mod syd, øst og nord, så det samlede antal siddepladser bliver 6.000, ny bebyggelse til liberalt erhverv og serviceerhverv mellem de tre eksisterende hjørnebygninger omkring stadion, flere parkeringspladser samt bedre forhold for de bløde trafikanter.

- Køge Idrætspark bliver heldigvis benyttet af rigtig mange både voksne og børn, både elite og helt almindelige sportsglade borgere. Nu er vi i gang med den sidste planlagte etape af moderniseringen, hvor vi blandt andet skal udvide stadion med både tribuner og bedre omklædningsfaciliteter, som ikke mindst pigefodbolden står med et stort behov for. Stadion kommer til at fremstå som en arkitektonisk helhed, hvor man også vil kunne afvikle fodboldkampe på superliganiveau, siger borgmester Marie Stærke. 

Forslaget rummer mulighed for parkering ved Ølbyvej, som samlet set tilfører yderligere 300 parkeringspladser til området. Dertil kommer en ny sti for områdets bløde trafikanter syd for Køge Hallerne, der er adskilt fra parkeringsområdet, så cyklister og gående kan færdes i deres eget stiforløb.

Forslaget til lokalplan sendes nu i offentlig høring i fire uger. Der vil ligeledes blive afholdt borgermøde for alle interesserede den 23. november 2023 kl. 17.00-18.30 på Køge Venue, Ved Stadion 4, 4600 Køge. Mødet vil blive annonceret på Køge Kommunes hjemmeside, og der vil blive sendt invitationer til naboer i området.

Lokalplan om 35 boliger på Vedskølle Saftfabrik sendt i høring

Vedskølle Landsby øst for Herfølge huser både en gammel saftfabrik og et gammelt mejeri, og erhvervsgrundenes ejere har ønsket at omdanne de to erhvervsgrunde til boliger. Det ønske er nu et skridt videre mod at blive realiseret, for byrådet har netop sendt en lokalplan i høring, der giver mulighed for at bygge 35 boliger på erhvervsgrunden Vedskølle Saftfabrik.

- Jeg glæder mig over at sende en plan videre, der giver plads til flere nye borgere i Vedskølle Landsby og lægger vægt på både natur og fællesskab. Samtidig undgår landsbyboerne tung lastbiltrafik på landsbyens veje fra nye produktionsvirksomheder på erhvervsgrundene, så udviklingen er til alles fordel, siger borgmester Marie Stærke.  

Lokalplanen giver byggeret til 20 rækkehuse og 15 parcelhuse på saftfabrikkens arealer, og bebyggelsesplanen rummer et svunget vejforløb, rekreative forbindelser og grønne fællesarealer. Der er i planen lagt vægt på, at de åbne arealer syd for bebyggelsen også vil være tilgængelige for øvrige beboere i Vedskølle.  På et tidligere borgermøde bakkede beboerne i Vedskølle stærkt op om at ændre anvendelsen fra erhverv til boliger.

Lokalplanen giver byggeret på Vedskølle Saftfabrik, mens den for Vedskølle Mejeri kun bliver en rammelokalplan, der ikke giver byggeret. På grund af regler om meget begrænset byvækst i landzonelandsbyer, kan der ikke gives byggeret til begge erhvervsområder samtidigt.

Forslag til Lokalplan 1069 sendes nu i høring i seks uger og kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - lokalplaner.koege.dk under fanen "Lokalplanforslag". I forbindelse med høringen afholdes borgermøde onsdag den 15. november 2023, kl. 17.00-18.00 på BrugStedet i Vedskølle.

Køge Kommune vil indtræde i fælles hjælpemiddeldepot 

Borgere med behov for hjælpemidler på grund af varig nedsat funktionsevne kan fra årsskiftet se frem til at få deres bevilgede hjælpemidler hurtigere. Byrådet har nemlig netop godkendt, at Køge Kommune den 1. januar 2024 indtræder i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S (FHD).

Her samarbejder syv kommuner – otte med Køge Kommune – om at få hjælpemidler ud til de borgere, der har behov for dem. Samarbejdet betyder større logistiske kræfter, så hjælpemidlerne kan komme ud til borgerne med dag-til-dag levering, og stordriftsfordele giver mulighed for løbende at udvikle og tilpasse kvaliteten i tilbuddet til borgerne.  

- Når en borger har fået bevilget et hjælpemiddel, så er det hjælpemiddel nødvendigt og skal frem til borgeren så hurtigt som muligt. Derfor glæder det mig, at Køge Kommune ved at indtræde i det fælles hjælpemiddeldepot fra årsskiftet kan levere hjælpemidler hurtigere, end det er muligt i dag. Samarbejdet om hjælpemidlerne er også et fint eksempel på, at vi kommuner i fællesskab finder en god model for at løfte en opgave i det nære sundhedsvæsen til større gavn for borgerne, siger borgmester Marie Stærke. 

Byrådet har truffet beslutning om, at Køge Kommune skal indgå i det fælleskommunale hjælpemiddeldepot FHD på baggrund af en analyse, som Ældre- og Sundhedsudvalget har taget initiativ til.

FHD er etableret i april 2022 mellem syv sjællandske kommuner, hvis byråd nu skal godkende, at Køge Kommune indtræder i FHD. Godkender kommunerne indstillingen, overtager FHD driften af hjælpemiddeldepotopgaven den 1. januar 2024. 

Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje