Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Nyt it-system skal sikre effektiv dokumentation og tid til omsorg og pleje

Nyt it-system skal sikre effektiv dokumentation og tid til omsorg og pleje

Godt 2.000 medarbejdere på sundheds, social- og omsorgsområdet i Køge Kommune vil i den kommende tid tage et nyt it-system for elektroniske omsorgsjournaler Nexus i brug. Skiftet til det nye it-system skal sikre en mere intuitiv og stabil it-understøttelse af kerneopgaverne på området. Det frigiver vigtig tid, der kan bruges til hjælp til borgerne.

Sundhed og Træning er den første afdeling, der er overgået til at arbejde i det nye it-system Nexus, som over de kommende uger udrulles til alle Køge Kommunes medarbejdere, der har arbejdsopgaver inden for sundheds-, social- og omsorgsområdet (SSO-området). Den nye løsning skal medvirke til at sikre kvalitet i indsatsen og i samarbejdet med de mange borgere og pårørende, som SSO-området til daglig er i kontakt med. Den elektroniske omsorgsjournal understøtter tillige de nødvendige dokumentations- og koordineringsopgaver for medarbejderne på området.

Med den nye tværfaglige platform vil kommunens borgere opleve en mere sammenhængende service samtidig med, at medarbejderne får et bedre redskab til fælles overblik over borgernes forløb. It-systemet Nexus skal blandt andet bruges, når borgere skal visiteres til hjælp, og når medarbejderne skal dele nødvendig viden om borgerne med hinanden. Det nye system vil få en positiv effekt for borgerne, som gerne skal opleve en mere sammenhængende service, når de kommer i kontakt med en ny medarbejder.

Når en borger for eksempel kommer til genoptræning i Rehabiliteringscenteret, bliver planerne for genoptræning indtastet i Nexus. Oplysningerne bliver delt med Hjemmeplejen, så man her kan understøtte indsatsen og hjælpe borgeren med øvelserne i hjemmet. På den måde hjælper systemet med, at der arbejdes på tværs af fagligheder. Systemet understøtter også medarbejderne i den sundhedsfaglige behandlingsindsats, idet medarbejderen gennem brug af den elektroniske omsorgsjournal har overblik på borgerens helbred, behandlingsindsats og medicin.

2.000 medarbejdere skal benytte systemet

De seneste måneder har cirka 2.000 medarbejdere gennemført et undervisningsforløb, så de er klar til at tage det nye it-system i brug. Men selvom alle er klædt på til at arbejde i systemet, vil overgangen til Nexus kræve tilvænning for både medarbejdere og berørte borgere i den kommende opstartsfase. 

- For medarbejderne i Ældre og Sundhed er det en af årets helt store opgaver. Vi har planlagt opgaven længe og sammen gør vi alt, hvad vi kan for at sikre en sikker og smidig overgang. Vi gør os umage for, at overgangen går godt og ikke vil påvirke indsatsen negativt ved borgerne” – siger Ældre- og Sundhedschef Camilla Meyer. 

Første fase med udrulningen af Nexus er allerede i gang for medarbejderne i Sundhed, Træning og Rehabilitering, der overgik til systemet mandag den 21. november. I næste fase er det Socialafdelingen, Hjemmeplejen, Plejeboliger og De private hjemmeplejeleverandører, som har opstart den 28. november.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje