Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Nyheder Regnvandshåndtering giver naturen flere kræfter i ny helhedsplan for Skensved Ådal

Regnvandshåndtering giver naturen flere kræfter i ny helhedsplan for Skensved Ådal

En samlet plan for Skensved Ådal skal skabe sammenhæng mellem regnvandshåndtering og de omliggende arealer - herunder sikre, at åen fortsat kan gå over sine bredder som del af klimasikring. Samtidig får den eksisterende natur i området flere kræfter.

Når man udvikler en ny bydel, er håndteringen af regnvandet afgørende – regnvand, som efter alt at dømme kommer både oftere og i voldsommere mængder i fremtiden, men som i høj grad også kan bruges som en ressource, som kan skabe natur og grønne områder.


I forbindelse med opførelsen af Køge Nord har byrådet i Køge Kommune netop vedtaget en helhedsplan for Skensved Ådal, som strækker sig fra Lille Skensved i vest ud til motorvejen i øst – en helhedsplan, der bidrager til at håndtere regnvandet med kunstigt anlagte vådområder, som fremmer naturen og skaber rekreative åndehuller til gavn og glæde for mennesker og dyr. 


- Køge Nord er et ambitiøst projekt, hvor det grønne aspekt i form af naturen betyder rigtig meget. I Skensved Ådal er det grønne tænkt sammen med det blå – nemlig håndteringen af vand. Ved at holde regnvandet på overfladen i stedet for at gemme det ned under jorden i rør, skaber vi rekreative områder til gavn for både natur, dyr og mennesker. Så jeg er meget glad for, at vi har fået en gennemarbejdet og visionær plan for udviklingen af området, siger borgmester Marie Stærke.


Helhedsplanen for Skensved Ådal skal - med de anlagte vådområder - sikre, at regnvandet ledes i den rigtige retning af åen med den rette hast, så hverdagsregn ikke giver gener, og så skybrud ikke giver skader på bygninger og anlæg. Samtidig bliver vandet altså en dyrebar ressource for både dyr og mennesker, mens værdien af den eksisterende beskyttede natur – åen, søer, eng og moser - fremmes. 


Et fantastisk område

Når landbrugsarealerne omdannes til vådområder, vil der være fokus på at anvende ressourcer, der i forvejen findes i området. Samtidig vil der blive brugt materialer, som styrker naturen og ikke hindrer de landskabelige kvaliteter. Blandt andet sikrer muslingeskaller naturlig afstrømning fra landskabet til åen – skallerne er et restprodukt, som genanvendes og som er med til at begrænse brugen af grusgravsmaterialer. 


Naturen skal være selvforvaltende og den primære del af vedligeholdelsen skal sikres ved afgræsning af dyr.


- Skensved Ådal bliver et fantastisk område, hvor vi alle sammen kan komme og nyde vores storslåede natur. Med den nye plan sikrer vi, at åen fortsat kan gå over sine bredder som en del af klimasikring samtidig med, at naturen i området vokser sig endnu stærkere til gavn for både dyreliv og borgere, siger formand for Klima- og Planudvalget. Stisystemerne i det nye område vil sammen med andre nye stier i løbet af få år give mulighed for en vandretur helt fra Køge bugt til Havdrupvej vest for Lille Skensved og faktisk videre ad Margrethestien til Højelse kirke, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov.

 

Allerede i 2016, da masterplanen for Køge Nord blev vedtaget, var der en ’blå plan’ – en plan for, hvordan regnvandet skulle håndteres på overfladen frem for at blive gemt væk i rør under jorden. Det er med afsæt i den plan, at helhedsplanen nu er udviklet i samarbejde med både KLAR Forsyning og lodsejere i området.


- I arbejdet med regnvandshåndtering i Køge Nord, herunder de nye vådområder, har det været vigtigt for os at udvikle løsninger, som ikke kun løser udfordringerne med regnvandet effektivt, men som også har omtanke for naturen og motiverer til mere udeliv. Derfor er vi glade for, at byrådet nu har vedtaget en ny helhedsplan for Skensved Ådal, som skal understøtte sammenhængen mellem regnvandshåndteringen – teknikken - og naturen. Vi glæder os til at følge udviklingen af området i de kommende år, siger adm. direktør i KLAR Forsyning, Line Wilchen Hollesen.  


I takt med, at KLAR Forsyning etablerer vådområderne, vil der blive anlagt brudstykker af stier, som også skal fungere som driftsveje. Hvis der er den fornødne økonomiske prioritering, kan der ligeledes etableres et sammenhængende rekreativt stisystem i området, som sikrer øget tilgængelighed for borgerne. Naturmæssigt giver helhedsplanen mulighed for at indgå i en større biologisk sammenhæng fx med Jersie Mose, hvorfor Solrød Kommune sammen med de direkte berørte lodsejere har været inddraget i processen med udviklingen af helhedsplanen.

Her kan du læse hele planen for Skensved Ådal

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje