Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Brand og redning i Køge, Stevns og Solrød opretholder serviceniveauet

Brand og redning i Køge, Stevns og Solrød opretholder serviceniveauet

Der bliver hverken ændret i antallet af brandstationer, biler eller bemanding i de nye såkaldte risikobaserede dimensioneringer fra Brand & Redning Køge. Til gengæld får den vagthavende indsatsleder tid til flere forskellige opgaver, fordi alle holdlederne nu er blevet bedre uddannet.

Fremover får indsatslederne hos Brand & Redning Køge, der står for redningsberedskabet i Køge, Stevns og Solrød kommuner, mere tid til også at tage sig af de forebyggende opgaver. De holdledere, der er udpeget til at lede hvert hold eller enhed ved udrykninger til eksempelvis brand, trafikulykker eller voldsomt vejr, er nemlig nu alle blevet uddannede såkaldt tekniske ledere.

Der vil således kun være brug for en indsatsleder, hvis opgaven er kompleks eller kræver mere end et enkelt hold til stede. De vagthavende indsatsledere kan som udgangspunkt altid tilkaldes, men den nye prioritering af ressourcer, frigør tid til at indsatsledere eksempelvis kan være med på de forebyggende brandtilsyn hos virksomheder og institutioner i Køge, Stevns og Solrød, som er indsatsområdet.

Det fremgår af et resumé af den ny såkaldte risikobaserede dimensionering, som kort fortalt er en analyse af risici i kommunen og en beskrivelse af, hvad der er nødvendigt for at håndtere de ulykke-scenarier, der kan opstå i kommunen. Dimensioneringen viser også, at redningskøretøjerne får justeret krav til deres ankomsttid en anelse. Det er dog alene en ændring på papiret, da realiteten igennem de seneste år har været, at brandbilerne i mere end 98 procent af tilfældene har været fremme inden for 20 minutter, selvom der er et stort geografisk område, der skal dækkes.

Borgmester i Stevns Kommune, Henning Urban Dam Nielsen:
- For en kommune som Stevns med store afstande, er det ekstra nødvendigt for borgerne at have vished for, at hjælpen når frem, hvis behovet opstår. Jeg er derfor godt tilfreds med, at vi kan fastholde det nuværende serviceniveau, siger Henning Urban Dam Nielsen.

Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke:
- Der bliver ikke ændret på hverken antallet af brandkøretøjer, mandskab eller lokale stationer – i forhold til mandskab og udstyr er der tværtimod blevet opgraderet i løbet af de seneste par år. Med andre ord, vil borgerne ikke mærke nogle serviceforringelser, som følge af den nye dimensionering, siger Marie Stærke.

Borgmester i Solrød Kommune, Emil Blücher:
- Vi er meget glade for samarbejdet i vores Brand og Redning, og det er virkelig positivt, at vores samlede indsatslederressourcer nu kan udnyttes endnu mere hensigtsmæssigt fremadrettet, siger Emil Blücher.

Brand & Redning Køge, Solrød og Stevns har i løbet af 2022 på basis af teoretiske og aktuelle fakta fra konkrete hændelser justeret den nye dimensionering, således at endnu flere udrykninger vil ramme præcist inden for den forventede tid. Den nye risikobaserede dimensionering er overordnet samme fremstilling som for 2020, og altså også den, der ligger til grund for de selvstændigt gældende kontrakter med Falck om brandslukning mv., der løber til ultimo 2026. 
Resuméerne af de risikobaserede dimensioneringer vil være at finde på de respektive kommuners hjemmesider.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje